İçeriğe geç

SALDIRAY BERK’İN YENİ GÖREVİ EN ÇOK ONU KIZDIRACAK

“Erzincan Ergenekonu”nun 1 numaralı sanığı 3. Ordu Komutanı Orgeneral Saldıray Berk’in kısa adı EDOK olan Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığı’na atanmasına iktidardan daha fazla kızacak biri var. O kişi, liberal ve 2. Cumhuriyetçilerin duayeni Prof. Dr. Eser Karakaş.

Çünkü yıllardır TSK’ya nizam-intizam vermeye çalışan Karakaş’ın bu çabalarında en yoğunlaştığı alanlardan birisi de askeri okulların müfredatının değiştirilmesiydi. Bu okullardaki eğitim sürecinin “hukuk dışı” olduğu imasında bulunan Karakaş, “TSK’nın okullarda aşılanan çağdışı ideolojiyi hemen değiştirmesi”ni istiyordu. Şimdi askeri okulların başına ona göre, “ideolojisi” malum, üstelik NATO subaylarından olmayan, Rusya ve Kafkaslar uzmanı öyle biri oturtuldu ki, Karakaş’ın çileden çıkmaması mümkün değil.

DÜN VE BUGÜN PİŞTİ OLDU

Karakaş geçen 2 yıl zarfında sık sık askeri okulların müfredatından şikayet etti. Onlardan hiç alıntı yapmamıza gerek kalmadı. Zira YAŞ toplantısında, TSK komuta kademesine “darbe” indirildiği/indirileceğinden emin olmalı ki, dün Star Gazetesi’ndeki köşesinde seslendiği yeni “Genelkurmay Başkanı” Işık Koşaner’e bu konuda şu “naçizane önerilerde” bulundu:

“TSK mensuplarının uzun vadede siyaset dışı, bir hukuk devleti ordusunun mensupları olabilmeleri için askeri liselerden başlayarak harp okullarında ve harp akademilerinde müfredatı, eğitim metodolojisini mutlaka dış denetime açınız.Bu doğrultuda harp okullarına, toplumun daha üst gelir ve prestij gruplarından TSK’ya öğrenci almaya çalışınız.Genç subayların gelecek vizyonları devlet başkanlığı, cumhurbaşkanlığı değil, mesela ingiliz komutanların Falkland savaşındaki mesleki performanslarına sahip olmak olsun.”

Karakaş sözkonusu önerilerini, bugün ise Zaman Gazetesi için kaleme aldığı yazısında iyice detaylandırdı. Hatta yazıya, “TSK ve Subay Eğitimi” başlığını attı. TSK’ya yönelik malum eleştirilerinin ardından, “çok önemli bir konu daha var” diyerek, sözü “askeriyenin eğitim süreçlerine” getirip, şunları savundu:

“Askeriyenin eğitim süreçleri için hukuk dışı tabirini kullanmak çok doğru olmayabilir ama sorunlu alanların belki de en başında gelen konu yine kanımca bu alan, yani askeriyenin egemen olduğu eğitim, öğretim süreçleri… Kafes ya da Balyoz operasyonlarını, MGK’nın statüsünü, işleyişini, çift başlı yargıyı bugün ne mutlu ki düne oranla çok daha rahat tartışıyoruz ama askeriyenin belirlediği eğitim-öğretim süreçleri hâlâ toplumsal projektörlerin kapsama alanının çok dışında. Oysa, bu konu yeterince irdelenmeden, askeriyenin sorun olarak algıladığımız illegal faaliyetlerini ya da kurumsal yapılanmasını anlamamızda daima mesele çıkacaktır; sorunun özü ise bizlerin meseleyi anlamamız ya da anlamamamız değil, askeriyenin normalleşememesi olacaktır… Subayların yaklaşık tümünün (arada tek tük istisnalar çıkabiliyor) dünya görüşlerinin (ideolojilerinin) aynı ya da çok benzer olmasında askeriyenin meslekî özü açısından bir sorun olmayabilir ama askeriyenin meslekî özü kavramı, toplumsal olanla biraz fazla ilgilenmeye başladığında ortaya çok ciddi sorunlar çıkabilmektedir. Son dönemlerde daha yakından izlemeye gayret gösterdiğim Harp Akademileri eğitim faaliyetleri teknik konular haricinde meselelere tek yönlü bakan, daha da vahimi, meselelere çağın koşullarından kopuk bakan kişi ve kurumların bir ölçüde tekeline girmiş bir görüntü vermektedir; AB sürecine ilişkin Harp Akademileri’nde eğitim faaliyetlerine katılan askeriye dışı kişilerin kimliklerine baktığınızda hayretlere düşmemeniz zorlaşmaktadır. Benzer ideolojik yaklaşım sorunları askerî liseler ve harp okulları için ziyadesiyle geçerlidir; bu ideolojik şartlanmayı-dayatmayı biraz, hatta oldukça gevşetip dikkatleri dünyaya daha açık, en önemlisi meslekî zafiyet sergilemeyecek subaylar yetiştirmeye çevirmek gerekmektedir.”

SADECE BURJUVALAR ASKER OLSUN

Halk için “2. Cumhuriyeti” istediklerini söyleyenlerin sözcülerinden Karakaş’ın buradaki önerilerine gelince;

Öncelikle askeriyenin eğitim-öğretim süreçlerinin de “dış denetime” açılmasını istedi..

İkincisi, “Subayları kasaba, köy kökenli bir ordunun 21. yüzyılda işinin çok daha zor olacağı” gerekçesiyle, askeri okullara “iyi eğitim görmüş, kentli orta sınıf, hatta üst gelir gruplarının alınması mecburiyeti var” dedi. Karakaş bu mecburiyeti şöyle ifade etti:

“Osmanlı devşirme sisteminin bir uzantısı gibi çalışan askerî liseler, harp okulları yakın geleceğin gerektireceği subay profiline ne kadar cevap verebilmektedirler, belli değildir. Mevcut subay devşirme yöntemi askeriye dışında gelecek tercihi pek olamayacak çocuklara dayanmaktadır; oysa TSK’nın gerçek ihtiyacı diplomat, öğretim üyesi vs. olabilecek iken, TSK’da subay olmayı tercih eden gençlerdir.Ordusunun militer etkinlik düzeyinden pek kuşku duyamayacağımız ABD’de West Point’un (askerî yüksekokul) tercih edilme oran ve kalitesinin Harvard Üniversitesi’nin dahi üzerinde oluşu acaba ABD ordusunun gücünün temel nedeni midir?”

EDOK’a yapılan atamadan sonra Prof. Karakaş’ın ilk yazılarından birisinin Orgeneral Saldıray Berk hakkında olacağı kesindir!..

Müyesser Yıldız

Odatv Link: https://odatv4.com/yazar/muyesser-yildiz/turkiye-ile-ilgili-oyle-kritik-bir-madde-var-ki-31102003.html

Kategori:Uncategorized