İçeriğe geç

“Sevsinler Sizin Ulusalcılığınızı”!..

Türkiye’yi patriotlar (vatansever)’la donatan Başbakan Erdoğan’ın vatanseverlerle savaşı sürüyor.

Dün de şöyle konuşmuş:

“Bu nasıl milliyetçiliktir, bu nasıl ulusalcılıktır? Sizin ecdat kadar cesaretiniz yok. Bizim ecdadımız korkmadı, biz de korkmayacağız. Bizim ecdadımız ürkek olmadı, biz de ürkek olmayacağız. Bizim ecdadımız, kendine güvensizlik içinde olmadı, biz de özgüven içinde olacağız. ‘Türkiye, bölünecek, parçalanacak’ diye etrafa korku salan korkaklara ve komploculara inat, biz tıpkı ecdadımız gibi cesur olacak, cesaretle geleceğe yürüyeceğiz. Biz, 780 bin kilometrekare vatan topraklarında asla ameliyat yaptırmayız, asla operasyona müsaade etmeyiz. Batı’ya gel Türk bayrağını salla, Hakkâri’de sallama. Böyle mi ulusalcılığınız sizin? Sevsinler ulusalcılığınızı.”

Türkiye’nin gidişatından endişe duyanların, “etrafa korku saldığını” öne sürüp, “komploculukla” suçluyor.

Öyle olsun!..

Bir de kendi geçmişlerine bakalım.

Gül 2000’li yıllarda Meclis kürsüsünden şöyle haykırıyordu:

“Türkiye’nin en büyük ve en ciddi meselesi bölücülüktür, en büyük tehdit ve tehlike de budur. Türkiye’de hiçbir hükümet, hiçbir yönetim ve hiçbir kurum bu konuda taviz veremez…”

“Komşularımız kadar bölücülüğü destekleyen ve teşvik eden ve onlara politik açılımlar getiren başta NATO üyesi müttefiklerimiz olmak üzere Batılı ülkelerin durumu çok daha vahimdir…”

“Kuzey Irak’ta yaratılmaya çalışılan fiili durumun Türkiye’deki bölücülük hareketi için büyük bir stratejik avantaj olduğunu kimse gözardı etmemlelidir…”

“Başta Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi olmak üzere, Avrupa’daki birçok parlamenter meclislerinden çıkan kararlar, maalesef PKK terör örgütüne cesaret verici nitelikte olmuştur…”

“Avrupa siyasetinin ve diplomasisisinin Güneydoğu meselemizi bir azınlık statüsüne oturtma gayreti Sevr anlaşıyından kaynaklanmaktadır. Bu açıdan bütün Türkiye olarak, görüş ve parti farklılıklarımız ne olursa olsun milli birlik ve beraberlik içerisinde özellikle bu konuda teyakkuz halinde olmamız gerekmektedir…”

Bunlar ise Recep Tayyip Erdoğan’ın AKP’yi kurduğu günlerde, Genel Başkanken söyledikleri:

“AB, kendilerinin Kürt kökenli olduklarını varsayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ‘azınlık’ demek gibi bizim ve sağduyulu hiçbir vatandaşımızın hiçbir zaman kabul edemeyeceği taleplerde bulunuyor…”

“Türkiye’nin geleceğine dair kaygılarımızın nedeniyle ‘milli bir duruş’a ihtiyaç olduğuna inanıyoruz…”

“Bu hükümet mali bakımdan Türkiye’yi bir müstemleke haline getirdikten sonra ulusal güvenliğimizi de vesayet altına sokmaktadır. Bu nedenle bizim AK Parti olarak önümüzdeki süreçte bu gidişi engellemek için ne gerekiyorsa yapacağımızı şimdiden herkes bilsin…”

“Biz AK Parti olarak özel kurslar, vakıf ve dernekler yoluyla insanların anadillerini öğrenmelerini bir hak olarak görüyoruz. Devletin başka dillerin öğretilmesine soyunmasına ya da başka dillerde tv-radyo yayını yapmasına gerek yoktur. Bu doğru değildir ve uzun vadede üniter yapımızı sıkıntıya sokan gelişmelere yol açar. Hepimiz için üniter devlet yapımız ve devletimizin milletiyle bölünmez bütünlüğü çok önemlidir. Yapılacak uygulamalarda buna dikkat edilmelidir…”

Fetullah Gülen’in görüşlerini de aktaralım:

“Öteden bu yana bu ülke insanını, Atatürkçü olan-olmayan, laik-antilaik, solcu-sağcı, şovenist, Turancı, Müslüman vs. diyerek bölmeye çalışan güçler yeni yeni eylem hazırlığı içindeler. Birilerinin ciddi endişeleri içinde onlar, böyle bir parçalanma sürecini tekrar başlatırlarsa, zannediyorum Türkiye işte o zaman gerçekten parçalanacaktır…”

“İç ve dış düşmanlarımız ülkemizi bütün yönleriyle çok iyi etüt etmişler. Öyle ki bunlar etnik kökenleri, aşiretleri, aşiretler arasındaki ihtilafları, dillerin yanı sıra lehçe farklılıklarını bile biliyorlar. Onun için bu tür planları netice alabilecekleri bir kısım zayıf yerlerde tatbike koyuyorlar. Bu sebeple devlet erkânının, kolluk kuvvetlerinin, istihbarat güçlerinin hasseten bu bölgelerimizde daha dikkatli olmaları gerekmektedir…”

Milliyetçiler, ulusalcılar, “Türkiye, bölünecek, parçalanacak diye etrafa korku salan korkak ve komplocular” öyle mi?

Sevsinler sizin “patriotseverliğinizi”!..

Silivri, Hasdal, Hadımköy, Maltepe, Sincan, Mamak ve Şirinyer’e kucak dolusu sevgiler

Müyesser YILDIZ

7 Mart 2013

Kategori:Uncategorized