İçeriğe geç

MHP’li Sinan Oğan’dan Çarpıcı Tespit: “PKK TIR’ları Yakıyor, Çünkü…”

7 Haziran’dan önce MHP Iğdır Milletvekiliydi. Seçimlerde aday olmadı ya da olması istenmedi. Bahçeli, partiden ihracını istedi, ama ihraç gerçekleşmeyince Iğdır İl Teşkilâtı’nı görevden aldı. O hâlâ MHP’li ve kritik sınır illerimizde ne olup bittiğini en iyi bilen isimlerden biri. PKK-HDP üzerinden bölgede uygulanan uluslararası siyasi proje ve ameliyatları net bir şekilde ortaya koyan Sinan Oğan’ın en çarpıcı tespiti, PKK’nın son dönemde TIR yakma eylemlerini yoğunlaştırmasına ilişkin oldu. Özellikle Nahçıvan ve İran’a giden TIR’ların yakıldığını vurgulayan Oğan, PKK’nın Batı’ya İran pazarı için de taşeronluk yapıp, Türkiye’yi güzergâhtan çıkartmaya çalıştığına dikkat çekti.

Yakıcı gündem konularıyla ilgili olarak MHP’li Oğan’a şu soruları yönelttik, o da şunları anlattı:

-TBMM Başkanı Neden “Ermenistan Sınırına Dayandılar” Dedi?-

Soru : Önce 30 Mart yerel seçimi, ardından 7 Haziran’da bölücü terör örgütünün siyasi uzantısı HDP’nin Mardin, Ağrı gibi belediyeleri ve Ağrı, Iğdır, Kars, Ardahan gibi çok kritik ve stratejik sınır illerimizde gösterdiği “başarıyı” neye bağlıyorsunuz?

Oğan : Öncelikle her gün verdiğimiz şehitlerimize Allahtan rahmet, Türk Milleti’ne başsağlığı diliyorum.

AKP’nin “Çözüm Süreci” olarak adlandırdığı, ancak PKK’nın serpilme, HDP’nin ise PKK’nın silahlı gücünü tam olarak arkasına alıp, bütün siyasi rakiplerini devreden çıkarma süreci olarak hayata geçirdiği bu sürecin en önemli sonucu AKP’nin Doğu ve Güneydoğu’dan adeta silinmesidir. AKP’nin geçmiş dönemde özellikle MHP için kullandığı “Sivas’ın ötesine geçemiyorlar” söylemi, “Çözüm Süreci” sonucunda AKP için de geçerli olmaya başladı. Bu süreç sonucunda 2015 seçimlerinde AKP adaylarının da bizzat itiraf ettikleri gibi, bölgede bir önceki seçimde etkin gözüken AKP adayları seçim çalışmalarını ölüm tehdidi altında yaptılar. Seçmen ise bölgede yukarıda Allah’a aşağıda ise PKK’nın insafına terkedildi. Böyle bir durumda PKK’nın silahlı gücünü arkasına alan HDP Güneydoğu ile beraber Doğu’yu ve özellikle de sınır illerimizi sildi süpürdü.

Hatırlanacak olursa 2009 yerel seçimlerinde HDP’nin o zamanki ismi olan BDP Iğdır Belediyesini kazanınca Cemil Çiçek, “Ermenistan sınırına dayandılar” demişti. Cemil Çiçek’in sözü aslında devletin bildiği, çoktandır endişe ettiği, ama önlemek için hiçbir şey yapmadığı bir acı gerçeğin TBMM Başkanı tarafından adeta itirafı niteliğinde idi. Evet burada asıl hedef Ermenistan sınırına dayanmaktı. Bu seçimlerde sınır hattı tamamen HDP’nin kontrolüne geçti.

-Türk Dünyası ve İslâm Alemi ile Bağımız Kesiliyor-

Soru : Bu strateji nasıl bir planın parçasıdır? Ortaya çıkan harita nedir?

Oğan : PKK, aslında Büyük Ermenistan haritasının bire bir örtüştüğü bir coğrafyayı kendisine “yurt” edinmeye çalışmakta, bunun için silahlı ve siyasi mücadeleyi paralel yürütmektedir. Bir ucu Akdeniz’de, bir ucu Kafkasya’da, bir ucu ise Karadeniz’de olan bir “Büyük Kürdistan” veya “Büyük Ermenistan” kurma hedefine doğru ilerlemektedirler.

PKK aslında “Büyük İsrail ve Büyük Ermenistan” projelerinin taşeronluğunu yapmaktadır. Bilindiği gibi, Büyük Ortadoğu Projesi aslında İsrail’in güvenliğini sağlama projesidir. Peki İsrail’in güvenliğini kim tehdit etmektedir? Bunun cevabı da bellidir. Irak, Suriye, İran ve Türkiye. Bu dört ülkenin ortak sorunu ise her birisi içerisinde yaşayan Kürt nüfusunu terörize edip, parçalamaktır. Bu dört ülke kendi dertleri ile uğraşırsa, İsrail’e tehdit oluşturamazlar. Nitekim öyle de oldu. Şimdi planın Irak ve Suriye kısmı tamamlanırken, İran ve Türkiye kısmında çalışmalar devam etmektedir.

Bölgede “Büyük Kürdistan” kurmakla aslında bir yandan bölgedeki zengin petrol yatakları herhangi bir ülke topraklarından değil de kurulacak ve Akdeniz’e uzayacak Kürdistan üzerinden geçirilmek isteniyor. Diğer taraftan da bu hat aynı zamanda Türkiye ile İslam dünyası arasında bir sur olarak da örülecektir. Yukarıda ise Ermenistan ile sınır olacak ve kuzeyden de Karadeniz’e uzanacak bir Kürdistan-Ermenistan hattı ile Türkiye’nin Türk Dünyası ile bağı da kesilecektir.

Türkiye’nin, Türk Dünyası ve İslam alemi ile bağı kesildiği takdirde bir daha hiçbir ülke için tehdit teşkil etmeyecektir.

-HDP Başkanları Birkaç Kez Geldi, Bahçeli Bir Kez Bile Gelmedi-

Soru : Söz konusu kritik illerde HDP’nin “başarısı”, AKP ve MHP’nin başarısızlığını neye bağlıyorsunuz? Nerede yanlışlar yapıldı?

Oğan : Bunun sebeplerinden birisi, HDP’nin bilinçli bir şekilde geleneksel olarak bu bölgede nüfus üstünlüğü olmamasına rağmen bölgeye dışarıdan nüfus kaydırması, diğer siyasi partilerin bölgeye yeterince eğilmemeleri, HDP eş başkanları bölgeye birkaç defa gelmiş olmalarına rağmen geleneksel olarak Türkiye’nin Türk Dünyasına açılan kapısı olan ve Türk milliyetçilerinin kalesi olması gereken bu bölgeye (Kars-Ardahan-Iğdır) MHP Genel Başkanı 2015 seçimlerinde tek bir ziyaret dahi yapmadı. Buna her üç partinin yanlış aday tercihleri de eklenince hezimet kaçınılmaz oldu. Ve tabi bölgede çok önemli olan sandıklara yeterince sahip olunamaması da çok önemli bir faktördür.

-Nüfus Artışı Keleş Kadar Etkili Bir Silah Oldu-

Bu durum neticesinde HDP Ağrı’da 4-0, Iğdır’da 2-0, Kars’ta 2-1, Ardahan’da 1-1 gibi bir sonuca ulaştı. Artvin’de ise DHKP-C üzerinden, radikal sol üzerinden faaliyetlerini sürdürürken, seçimlerde hiç tabanı olmamasına rağmen hatırı sayılır oy alması, PKK’nın iştahını kabarttı ve yeni hedef olarak Karadeniz’e çıkış konuldu.

Yeri gelmişken bir hususun da altını çizmem gerekir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sürekli, “3 çocuk yapın” diyor, çocuklara teşvik veriyor. Bu doğru bir siyaset olmakla beraber 3 çocuğa da teşvik veriliyor, 13 çocuğa da. Halbuki 3 çocuğa teşvik verilirken, Doğu ve Güneydoğu’da ailelerin bakma imkanı olmayan 5’ten fazla çocuk yapılmasını menfi teşviklerle engellemek gerekirdi. Zira bölgede nüfus artışı artık PKK’nın Keleşi kadar etkili bir silah haline gelmiştir.

Soru : Sınır illerimizin HDP’nin kalesi haline gelmesi Ermenistan ve Azerbaycan politikalarımızı nasıl etkileyecektir?

Oğan : HDP’nin bölgede etkin hale getirilmesi öncelikle Ermenistan ile sınır illeri arasında kapıların açılması ve sınır ticareti yapılmasını kolaylaştırıcı rol oynarken, Azerbaycan’ın nefes borularının kesilmesi anlamına da gelecektir. Bölgede büyük bir oyun oynanmaktadır. Maalesef Azerbaycan da bu oyunun çok farkında değildir. Oyunu, Ermenistan ve Batı’daki Ermeni hamileri kurarken, HDP ve AKP oyunun oyuncuları ve piyonları haline gelmiştir. Türkiye’de sınır illerimizin HDP ve PKK’nın kontrolüne girmesi sonucu bölgedeki dengeler hızla Ermenistan’ın lehine ve Azerbaycan’ın aleyhine gelişmektedir. Bu hızlı ilerleyişe akılcı müdahaleler edilmediği takdirde Türkiye’nin Türk dünyası ile bağı kesilecektir. Aynı zamanda Azerbaycan’ın da bölgeye hapsedilmesi ve Rusya’ya bağımlı kılınması ile neticelenecektir. Siyasi partilerin ve devletin bu bölgeye siyasi kaygılarla değil, milli kaygılarla yaklaşması bir zaruret haline gelmiştir.

-İran Anlaşması ve TIR Yakma Eş Zamanlı-

Soru : Bölücü terör örgütünün Kars-Ağrı-Ardahan üçgenine yüklenmesinin sebebi nedir?

Oğan : Bu sorunun iki cevabı vardır. Birincisi yukarıda bahsettiğim uzun vadeli jeopolitik gerekçelere dayanmaktadır. Diğer sebep ise daha kısa vadeli ve mühimdir.

PKK neden Ağrı-Iğdır-Kars-Ardahan ve Iğdır-İran; Iğdır-Nahçivan sınır kapıları hattında etkin olmaya başladı? PKK yukarıda ifade edilen hatlarda yüzlerce araç durdururken, neden otomobilleri veya diğer araç türlerini yakmıyor da sadece TIR yakıyor? Bu soruların cevabının verilmesi gerekiyor.

PKK, neden Nahçivan’a ve özellikle de İran’a giden TIR’ları yakıyor? İşin ilginç yanı PKK’nın Iğdır-Ağrı-İran ve Kars-Iğdır-Nahçivan hattında TIR yakma eylemlerini başlatmasının tarihinin, ABD-İran arasındaki Nükleer Anlaşma ile aynı günlere denk gelmesiyle alakâlı olabilir mi? PKK’nın amacı eğer terör ise korku salmak ise yolda durdurduğu her türlü aracı yakması gerekmez mi? Neden sadece TIR’ları yakıyor, diğer araçların kontak anahtarlarını toplayıp, dokunmadan, yakmadan gidiyor? Zannediyorum ki, bu İran ile Batı arasında başlayan balayı sonrasında, Batı’nın iştahını kabartan İran pazarı üzerindeki ekonomik savaşın Türkiye’ye yansımasıdır. PKK almış olduğu ihale gereği taşeronluk yapmaktadır. İran pazarına mal sağlayacak ülkelerin geçiş güzergâhı olarak Türkiye’nin kullanılmasını istemedikleri bu saldırılar ile net bir şekilde ortaya çıkmıştır.

Sosyal medyada bir takipçim bana yazarak, aynen şöyle diyor; “Ben Akdeniz Bölgesi’nde ihracat yapan Kürt kökenli bir vatandaşım. Son günlerde Doğubeyazıt’a mal gönderecek TIR bulamıyorum. Elim kırılaydı da HDP’ye oy vermeyeydim”… Buna benzer çok sayıda yorum, mail ve telefon alıyorum. Bölge ile ticaretimiz kilitlenmiş durumda. Zaten istenen de sanırım buydu…

-Akiller, Artistler Nerede?-

Soru : Malazgirt’te bir Binbaşımızın şehit edilmesi, Erzurum-Horasan’da Uzman Çavuşumuza saldırılması tesadüf müdür?

Oğan : Elbette tesadüf değildir. PKK bu cinayetleri ciddi bir istihbarat faaliyeti sonucu gerçekleştiriyor. Peki bizim önleyici tedbirlerimiz, istihbari faaliyetlerimiz neden yok? Adına çözüm süreci denen melanet günler boyunca PKK bütün hazırlığını tamamlarken, istihbarat örgütlerimiz ve güvenlik güçlerimiz ne yaptı? Maalesef ki, ortalıkta yakıp yıkan terör, ona karşı direnemeyen beceriksiz bir hükümet ve karşısında ise sessiz bir kitle var… Bu beceriksizler maalesef ki, Türkiye’yi kapana kıstırdılar.

PKK’yı IŞİD’i azdırıp bugünlere getiren, önleyici tedbirleri almayıp terörü dolaylı besleyenler ve siyasi uzantıları da en az onlar kadar sorumludur. Bugünlerde Akil Adamlar, artistler pek ortalıkta yok, bebek katili Öcalan’ı kahraman yapanlar ortalıkta yok, kimse ortada yok. Ortalıkta sadece katiller ve maalesef onların şehit ettiği güvenlik güçlerimiz var.

Soru : Tarihi ve bölgeyi en iyi bilen isimlerden biri olarak, önerileriniz nelerdir?

Oğan : Yapılacak işleri ikiye ayırmak gerekir. Birincisi, siyaset olarak yapılması gerekenler: Öncelikle HDP dışındaki tüm siyasi partiler, liderleri ve devlet bu konuya ciddi olarak eğilmelidir. Bu bölgeye siyasi kaygılarla değil, milli menfaatler olarak bakmak gerekir. Parti içi kısır çekişmeler asla bu bölgeye yansıtılmamalıdır. Bu bölge için aday tespitleri belki çok önceden yapılmalıdır. Bölgeye partinin en güçlü isimleri aday olarak gönderilmelidir. Sandıklara ciddi sahip çıkılmalıdır.

İkincisi: İşsizliği azaltıcı tedbirler derhal devreye alınmalıdır. Batıya göç etmiş bölge insanları geriye göç pozisyonuna getirilmelidir. Bölgeye en kaliteli valiler, kaymakamlar, polisler, müdürler, askerler, bürokratlar, öğretmenler ezcümle en kaliteli ve yüksek maaşlı memurlar gönderilmelidir. Sınırdaş ülkeler ile özellikle de Azerbaycan, Gürcistan ve İran ile bölgeye has özel görüşmeler yapılmalıdır. Bunun neticesinde ise özel çok taraflı projeler hayata geçirilmelidir. Ayrıca bölgede 3 çocuğa teşvik verilirken 5’ten fazla çocuk teşvik kapsamından çıkarılmalı ve hatta tersi tedbirler alınmalıdır. Zira aileler bakamayacakları sayıda çocuk yaptıklarında işsiz ve eğitimsiz bu gençler terör için kaynak haline gelmektedir. Türkiye’ye göç eden Ahıska Türkleri ve Türkmenlere vatandaşlık verilerek, bu bölgeye yerleştirilmelidir. Ve bölgede TOKİ tarafından ücretsiz toplu konut yapımına geçilmelidir.

Güvenlik açsısından gümrüklere sahip olunmalıdır. PKK’nın gelir kaynaklarından birisi olan kaçakçılık engellenmelidir. Ve elbette, profesyonel terörle mücadele güçleri kurulmalı ve bu bölgede faaliyete geçirilmelidir. Terör ile ekonomik araçlarla, istihbari araçlarla ve sosyal politikalarla ve profesyonel güvenlik güçleri ile mücadele edilmelidir.

Müyesser YILDIZ

30 Temmuz 2015

Odatv Link: https://odatv4.com/yazar/muyesser-yildiz/pkk-tirlari-yakiyor-cunku…-3007151200.html

Kategori:Uncategorized