İçeriğe geç

80 Milyon O Meczuplara Tazminat Davası Açabilir

Dibimizde “Büyük İsrail”in Irak ve Suriye parçaları eş zamanlı tamamlanıyor… ABD’nin yeni yönetimi Türkiye’yi bölmeyi hedefleyen terör örgütlerini artık alenen ve resmen silahlandırıyor… Ege’de adım atamaz hale gelmişiz… Kıbrıs gitti gidiyor…

Ve 16 Nisan’da milli iradenin “mührü”ne el konulmuşken, birkaç meczup, İlber Oraylı Hoca’nın ifadesiyle “hayvan” çıkmış, bunları değil Atatürk’ün yatak odasını konuşup, arsızca, edepsizce, sapkınca iftira atıyor.

Belki de taammüden, milletten gerçek gündemi kaçırmak için böyle yapıyorlar…

Bunlar üzerinde kalem oynatmaya bile değmez, yapılacak şey onları ademe (yokluğa) mahkûm etmek olmalı.

Ama madem ki, cezalandırılmaları için haklarında suç duyurusunda bulunuldu ve madem ki, büyük çoğunluk maalesef bunların cezalandırılmayacağı düşüncesinde, bir yol daha var; Buna dikkat çekmek istiyorum.

90’lı yıllarda Refah Partisi’nden milletvekili olan Hasan Mezarcı diye biri vardı. O da bunlar gibi Atatürk’e kin kusuyordu.

Hakkında ceza davaları açıldı. Büyük kısmından beraat etti.

-Yargıtay’ın “Atatürk’e Basın Yoluyla Hakaret” İçtihadı-

Ancak bir başka şey daha oldu, 3 vatandaşımız Mezarcı’nın açıklamalarının kişilik haklarına saldırı oluşturduğunu belirterek, manevi tazminat davası açtı.

Yerel mahkemeler, davacılarla Atatürk arasında nesep bağı bulunmadığı gerekçesiyle bu davaları reddetti.

Temyiz aşamasında Yargıtay 4. Hukuk Dairesi 23 Mayıs 1995’te (Esas no 1994/8758- Karar no 1995/4355) bu red kararlarını bozdu. Yargıtay’ın oy çokluğuyla aldığı bozma kararında şu görüşlere yer verildi:

“Davalı, basın organlarında görülen yayının doğruyu yansıtmadığını, belirtilen sözleri söylemediğini, o nedenle davanın reddi gerektiğini savunmuştur.

Yerel mahkemece, davacıyla Atatürk arasında nesep bağı bulunmaması ve yansıma yoluyla kişilik haklarının zedelenmesi dolayısıyla davalının sorumlu tutulmaması ilkesi gereğince dava reddedilmiştir.

Oysa ileri ileri sürülen sözlerin davalıya ait olduğunun benimsenmesi durumunda matufiyet iki yönlü gerçekleşmiş olur. Birincisi, doğrudan kişilik haklarına saldırıdır: Atatürk’ü benimsemek zina ürünü olma gibi yorumlanmıştır. Toplum için söylenen sözler bakımından bireylerin dava açamamaları, o toplumun küme niteliğiyle ilgilidir. Olayda büyük Türk Ulusu ve onun bireyi olma söz konusudur. İkincisi, Atatürk’e yönelen sözler dolayısıyla kişilik haklarına saldırıdır. Atatürk’ün doğum yerinin Selanik olması ve kendisini kanunla Ata ilan etmesi, küçültücü bir olgu olarak ele alınmıştır.

Anayasa’nın 176. maddesi gereğince başlangıç kısmı, Anayasa metni kapsamındadır. Başlangıç kısmının üç, on ve onbirinci paragrafları şöyledir: Anayasa, ‘Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu, ölümsüz önder ve eşsiz kahraman Atatürk’ün belirlediği milliyetçilik anlayışı ve O’nun inkılap ve ilkeleri doğrultusunda anlaşılmak, sözüne ve ruhuna bu yönde saygı ve mutlak sadakatle yorumlanıp uygulanmak üzere, Türk Milleti tarafından, demokrasiye aşık Türk evlatlarının vatan ve millet ve sevgisine emanet ve tevdi olunur.’

Anayasa, bayrakta olduğu gibi Atatürk’ün Türkiye Cumhuriyeti’ndeki yerini belirlemiş; Türk evladı ile bağlantısını kurmuş ve O’na karşı görevlerini ise vatan ve millet sevgisine emanet etmiştir. Böylece Anayasal bağlantıyla ve yukarıda açıklanan nedenle davacı, Atatürk konusunda aktif husumet ehliyetine sahip olmaktadır, öyleyse isteği incelenmelidir.

Yerel mahkemece, bu düzenleniş ve doğrudan davacının kişilik haklarına saldırının varlığı gözetilmeksizin davanın, aktif husumet yokluğu nedeni ile reddedilmiş olması, bozmayı gerektirir.”

-Mezarcı Bir Vatandaşa 2.5 Milyon Tazminat Ödedi-

Atatürk İlke ve Devrimlerini Savunan Dayanışma Derneği üyesi, emekli asker Bülent Ensari de Mezarcı’ya manevi tazminat davası açtı.

Ankara 11. Asliye Hukuk Mahkemesi, Ensari ile Atatürk arasında “nesep bağı bulunmadığı” gerekçesiyle davayı reddetti.

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi Mart 1997’de bu davayla ilgili olarak da bozma kararı verdi ve “Her Türk vatandaşının, Atatürk ile anayasal bağlantısı bulunduğunu”, bu nedenle “Her Türk vatandaşının, Atatürk’e hakaret niteliğindeki her söz ve davranış için tazminat davası açabileceğine” hükmetti.

Yargıtay’ın bu bozma kararının ardından dava yeniden görüldü ve mahkeme, Mezarcı’yı Bülent Ensari’ye 2.5 milyon lira tazminat ödemeye mahkûm etti.

Yargıtay’ın bu içtihadının yürürlükte olduğunu belirttikten sonra şu endişemi de paylaşmak istiyorum:

Malum Atatürk düşmanları sadece içimizde değil, asıl ağa babaları dışarıda.

Bunlardan AB’si, AİHM’i Atatürk’ü Koruma Kanunu’nu, “ifade özgürlüğüne” aykırı buluyor ve kaldırılmasını istiyor. İçimizdeki uzantıları da bunu hararetle destekliyor.

İşte son meczupların yeni görevi ve bunlar üzerinden varılmak istenen asıl hedef bu olmasın!..

Müyesser YILDIZ

10 Mayıs 2017

Odatv Link: https://odatv4.com/yazar/muyesser-yildiz/iste-yargitayin-ataturke-basin-yoluyla-hakaret-karari-1005171200.html

Kategori:Uncategorized