İçeriğe geç

İlker Başbuğ’un 28 Şubat’la Ne İlgisi Var?

Ankara’da 5.5 yıldır devam eden 28 Şubat davasında dün Savcının mütalaa vermesi bekleniyordu. Ancak Savcı, “Mütalaa büyük oranda hazır olmakla birlikte bazı rötuşlar için ek süre istiyorum” deyince, Mahkeme ek süre vererek, davayı 8 Aralık’a erteledi.

Erteleme kararıyla ilgili olarak yargı kulislerinde ilginç iddialar konuşuluyor.

Şöyle ki;

Bilindiği gibi, 2010 Anayasa değişikliği ile Genelkurmay Başkanı, kuvvet komutanları ve Jandarma Genel Komutanı’nın “görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divan’da yargılanması” kararlaştırıldı.

Keza 2014 yılında Askerlik Kanunu’na eklenen bir madde ile Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları hakkında soruşturma açılması Başbakan’ın iznine bağlanıp, Başbakan tarafından kamu davasının açılmasına gerek görülürse, soruşturma dosyasının Yüce Divan Sıfatıyla yargılama yapılmak üzere Anayasa Mahkemesi’ne gönderilmesi kuralı getirildi.

-İlker Başbuğ Örneği-

Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ’un yaşadıkları malum.

Emekliliğinden sonra o dönem emrinde çalışan 18 subayla birlikte hakkında “İnternet Andıcı” davası açıldı ve tutuklandı. Ardından dosya Ergenekon davasıyla birleştirildi ve Silivri mahkemesi Başbuğ’a müebbet hapis cezası verdi.

Başbuğ’la birlikte diğer tüm sanıklar Anayasa Mahkemesi’nin, “adil yargılama hakkı ihlal edildi” şeklindeki kararıyla tahliye olurken, 2016’da davanın temyiz aşamasında Yargıtay 16. Ceza Dairesi Ergenekon kararını esas ve usulden bozdu.

Bozma kararında İlker Başbuğ’la ilgili bölümde, Anayasa ve Askeri Kanun’da yapılan değişikliğe dikkat çekilerek, yargılamada bu düzenlemelerin dikkate alınmamasının “Anayasa ve yasalara açıkça aykırı olduğu” vurgulandı. Bu nedenle, “İlker Başbuğ ile bağlantılı suç işlediği iddia olunan diğer sanıkların durumlarının Yüce Divan tarafından takdir edilmesi” yönünde görüş bildiren Yargıtay, Silivri mahkemesinin Başbuğ’un atılı suçlara ilişkin eylemlerinin “görev suçu” kapsamında olmadığı kararını da reddedip, “Bunların göreviyle ilgili olduğu anlaşılmıştır” dedi.

Nihayetinde yeniden yargılama aşamasında İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi, İlker Başbuğ ve 18 sanık hakkındaki dosyası Ergenekon davasından ayırarak, Anayasa Mahkemesi’ne gönderdi. Anayasa Mahkemesi de geçen ay yaptığı ön inceleme sonucunda, 18 sanığın dosyasının yeniden 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesini, İlker Başbuğ’un yargılanması için ise Başbakandan izin istenilmesini kararlaştırdı. İzin verilirse Başbuğ Yüce Divan’da yargılanacak, verilmezse hakkındaki dosya kapanacak.

Anayasa Mahkemesi’nin bu kararının yargı çevrelerinde tartışmalara yol açtığını, diğer sanıklar açısından dosyanın ayrılmasının içtihatlara aykırı olduğunun hatırlatıldığını, ayrıca Başbakanlıktan izin alınmasının Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın görev alanına girdiğinin savunulduğunu belirtip, 28 Şubat davasına geçelim.

-1 Genelkurmay Başkanı 7 Kuvvet Komutanı Var-

Bu davada soruşturma 2011 yılında başladı. 2 yılı aşkın devam eden soruşturma sonucunda Haziran 2013’te toplam 103 sanık hakkında dava açıldı. Sanıklar arasında dönemin Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı ile kuvvet komutanlığı yapmış 6 isim ve tahliye olduktan kısa bir süre sonra vefat eden Jandarma Genel Komutanı Teoman Koman da vardı.

Yani Anayasa ve yasaya göre, bu davanın en başından itibaren Anayasa Mahkemesi’nde görülmesi gerekiyordu. Ancak sanık avukatlarının tüm itirazlarına ve Yargıtay’ın İlker Başbuğ kararını hatırlatmalarına rağmen dava önce özel yetkili mahkemede, ardından ağır ceza mahkemesinde görüldü.

Mağdur ve müştekiler ise en başından itibaren bu davada yargılananların eylemlerinin “görev suçu” değil, “darbe faaliyeti” olduğunu, o yüzden bu mahkemede yargılanmaları gerektiğini savundu.

O dönemde Genelkurmay’da görevli veya değil, tüm karargâh “cuntacılıkla” suçlanıyor… Lâkin yapılan “iş ve eylemler” MGK kararına dönüşmüş… Bakanlar Kurulu kararı haline gelmiş… Tüm bakanlıklar tarafından uygulanmış ve izlenmiş…

Ve Yargıtay’ın Başbuğ hakkındaki “göreviyle ilgili” kararı da ortada olduğu halde bunlar “görev suçu” kabul edilmiyor!..

-AYM’nin Gerekçeli Kararı mı Bekleniyor?-

Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi’nin İlker Başbuğ kararlarının 28 Şubat davasıyla bağlantısı bunlardan ibaret değil.

Şimdi son erteleme kararıyla ilgili yargı kulislerinde konuşulan o ilginç iddialara geçelim.

Sanık avukatlarının, “Bu dava Anayasa Mahkemesi’nde görülmeli” itirazlarından bunalan mahkemenin, AYM’ye başvurup ne yapılması gerektiğini ve İlker Başbuğ’la ilgili gerekçeli kararın ne zaman açıklanacağını sorduğu, Savcı mütalaasının bu yüzden ertelendiği öne sürülüyor.

AYM’nin gerekçeli kararının gecikmesi konusunda da önemli söylentiler var.

Birincisi; 4 üyenin İlker Başbuğ dosyasına, “Önceki içtihadlarımızla çelişen bir karar” diyerek, muhalefet ettiği, Başbuğ ve diğer 18 sanığın birlikte yargılanması gerektiğini savunduğu anlatılıyor.

İkincisi; Bu kararla birlikte AYM’de yeni bir usül uygulandığı, itiraz edenlere itirazlarının sonucu değiştirmediğinin hatırlatılıp, ikinci kez fikirlerinin sorulduğu ve 3 üyenin “fikrini değiştirdiği”, sadece 1 üyenin Başbuğ kararına muhalefet şerhi yazmada kararlı olduğu iddia ediliyor.

Tüm bu gelişmelerden sonra şimdilik şunu söyleyebiliriz:

Bu davada Genelkurmay eski Başkanı İsmail Hakkı Karadayı ve kuvvet komutanlarının dosyasının ayrılıp, Anayasa Mahkemesi’ne gönderileceği, Çevik Bir, Çetin Doğan, Erol Özkasnak başta olmak üzere bir grup sanığın ise mahkûm edileceği anlaşılıyor.

Müyesser YILDIZ

22 Kasım 2017

Odatv Link: https://odatv4.com/yazar/muyesser-yildiz/kritik-davayla-ilgili-yargi-kulislerinde-neler-konusuluyor-2211171200.html

Kategori:Uncategorized