İçeriğe geç

PKK ve FETÖ’nün Hedefindeki Emekli Komutanlar Lojmandan Niye Atılıyor?

Türkiye 40 yıldır bölücü terör örgütü PKK ile mücadele ediyor.

Bu mücadeleden dolayıdır ki, PKK’nın ölüm listesine aldığı, dolayısıyla devlet tarafından korunan çok sayıda asker ve polis var.

Terörle mücadelede hedef olan veya olması muhtemel kamu görevlileri ve vatandaşlar için Terörle Mücadele Kanunu ile Koruma Hizmetleri Yönetmeliği ve Yönergesi’nde öngörülen düzenlemelere göre çeşitli koruma tedbirleri alınıyor.

Nedir bu tedbirler ve kimler tarafından belirleniyor?

Kişilerin koruma talepleri; İllerde Vali veya görevlendireceği yardımcısının başkanlığında oluşturulan “İl Koruma Komisyonu” tarafından değerlendiriliyor. Alınan koruma kararları da Vali onayı ile kesinleşip, uygulanıyor.

Merkezde ise İçişleri Bakanlığı Müsteşarı veya Müsteşar Yardımcısının başkanlığında oluşturulan “Merkez Koruma Komisyonu” yetkili. Devlet büyüklerini koruma kararları ile İl Koruma Komisyonu koruma kararlarına itiraz eden şahısların talepleri burada görüşülüp, karara bağlandıktan sonra İçişleri Bakanının onayı ile yürürlüğe giriyor.

Alınan tedbirlere gelince; Özel koruma, yakın koruma veya diğer koruma şekilleri sözkonusu.

Özel korumada, ilgili kişi 24 saat boyunca kesintisiz olarak -ikameti dahil- her yerde korunuyor.

Yakın koruma ise korunan kişiye evi dışında refakat etmek suretiyle uygulanıyor.

İşte bu koruma yöntemlerinden hangisinin uygulanacağına da “İl Koruma Komisyonu” ve “Merkez Koruma Komisyonu” karar veriyor.

Ayrıca korunan kişilerin tehdit durumu her yılın başında “İl Koruma Komisyonu”nda görüşülüp, koruma şekli yeniden karar bağlanıp, uygulamaya konuluyor.

-Jandarma’da Neler Oluyor?-

Bu hukuki ve teknik izahın sebebi, Jandarma’da yaşanan gelişmeler.

Terörle mücadele edip, aynı kanun, yönetmelik ve yönerge kapsamında korunan çok sayıda emekli personel var. Bunlardan İstanbul’da olanlar, Jandarma’nın iki ayrı lojman bölgesinde özel korumalı statüsünde ikamet ediyor.

Her yıl olduğu gibi, bu yıl da Ocak ayında bunların durumu İl Koruma Komisyonu’nda görüşüldü, koruma şekillerinde değişiklik yapılmadan karara bağlanıp, Mart ayında tebliğ edildi.

Ancak birkaç ay sonra 29 Haziran 2018’de bu defa Merkez Koruma Komisyonu’ndan yeni bir tebligat gitti. Buna göre, statüleri “özel koruma”dan “yakın koruma”ya alınmıştı.

Anlamı mı?

“Sizleri lojman bölgesinde ikamet ettiremiyoruz. İkamet yeriniz için başınızın çaresine bakın. Şayet talep ederseniz sizlere dışarıda iki koruma refakat edebilir”, özetle, “Lojmanları terk edin” demekti!.. Teröristlerin açık hedefi haline gelmek veya getirilmekti!..

Peki kim bu kişiler?

Aslında çoğunu yakından tanıyoruz. Yıllarca sadece PKK/DHKP-C değil, FETÖ’yle de mücadele etmiş, TSK’da sembol olmuş isimler var… Kumpas davalarda yıllarca hapiste yatırılmış olanlar var… Daha birkaç yıl önce silahlı saldırıya uğramış bir komutan var…

Acaba 5 ayda ne gibi bir değişiklik oldu da İçişleri Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı böyle bir karar aldı?

Olayın çok dikkat çekici bir başka boyutu da Merkez Koruma Komisyonu’nun, Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndaki koruma personel için olağanüstü toplantıyla böyle bir karar almazken, sadece Jandarma mensupları hakkında bu işlemi yapması.

Sahi İçişleri ve Jandarma’da neler oluyor?

Bu kararın muhataplarından birisinin sorularıyla bitirelim:

“Geçmişte birçok darbe yemiş bu eski mensupları kapı dışarı ederek, teröristlerin kolaylıkla ulaşabilmesine imkân sağlayanlar, bir hesaplaşma peşinde olabilir mi? Yoksa kriptolar mı harekete geçti?”

Müyesser YILDIZ

11 Ağustos 2018

Odatv Link: https://odatv4.com/yazar/muyesser-yildiz/pkknin-ve-fetonun-hedefindeki-komutanlar-lojmandan-niye-atiliyor-11081810.html

Kategori:Uncategorized