İçeriğe geç

General Yüzbaşıyı, “FETÖ’cü Olmakla Suçlar, Tutuklatırım” Diye Tehdit Etti… “Görev Kusuru” Sayıldı… Tazminatı da MSB Ödedi.

Mardin İdare Mahkemelerinde çok ilginç iki dava görüldü. Dava sonucunda, astlarına hakaret ve tehditle suçlanan bir Tuğgeneral’in bu “suçları” işlediğine karar verilerek, toplam 8 bin TL manevi tazminata hükmedildi. Mahkemeler, Tuğgeneralin astlarına yönelik ifadelerini “Görev kusuru” saydığı için de sözkonusu tazminat bedeli Milli Savunma Bakanlığı tarafından ödendi.

Hem içeriği, hem sonucu itibarıyla oldukça dikkat çekici davaların ilkinden başlayalım.

Olay, 15 Temmuz darbe teşebbüsünün merkezlerinden birisi olarak bilinen Şırnak Silopi’deki Komutanlıkta yaşanır.

Davacı, Yüzbaşı Y.T., davalı, Milli Savunma Bakanlığı’dır.

Dava konusu; Yüzbaşı Y.T.’ın, Üs Komutanı Tuğgeneral H.S.’ın kişilik haklarına saldırı ve hakaret boyutlarına ulaşan sözleri nedeniyle uğradığı manevi zarara karşılık 10 bin TL tazminat talebinde bulunmasıdır.

Milli Savunma Bakanlığı Avukatı, Tuğgeneral H.S.’ı “Davacıya karşı onur kırıcı bir davranışı olmadığı tanık ifadelerinden anlaşılmaktadır. Personelin hatasının düzeltilmesine yönelik ikaz mahiyetinde olan sözleri, davacının onurunu kırma kastı taşımamaktadır” diye savunarak, davanın reddini ister.

-Ayıkla Pirincin Taşını-

Bu davaya yol açan olayın detaylarına gelince;

15 Temmuz darbe teşebbüsünden kısa bir süre sonra üs bölgesinde görevli er M.A.’ya elektrik çarpar. M.A. Diyarbakır Askeri Hastanesi’ne kaldırılır. Hastaneden 11 gün hava değişimi verilince de memleketine gönderilir.

6 Ağustos’ta Üs Komutanlığı’nda yapılan sabah brifinginde, bu konu gündeme gelir. Tuğgeneral H.S. Yüzbaşı Y.T.’a, “Siz bu adamı evine nasıl yollarsınız?” diye bağırır.

Yüzbaşı, er M.A.’ın gitmesi konusunda tabur komutanına bilgi verdiğini, onun uygun görmesi üzerine memleketine gönderildiğini söyler.

Bunun üzerine Tuğgeneral H.S. telefonla tabur komutanını arayıp, durumu sorar. Tabur komutanı, mevzuat gereğince 10 günden fazla hava değişimi alan personelin istirahatını istediği yerde geçirebileceği bilgisini verir. Tuğgeneral H.S. telefonu kapattıktan sonra yeniden Yüzbaşı Y.T.’a dönüp, “Bunun hesabını soracağım size. Seni erlikten mi yüzbaşı yaptılar. Git lan, bana nerede yazıyorsa getir, göster” diye bağırır ve onu toplantı salonundan çıkarır. Yüzbaşı, TSK Sağlık Yönergesi’nin ilgili bölümünü getirip, Komutanın talimatı gereğince okur. Ancak Komutan’ın emriyle bir kez daha salondan çıkarılır.

Sonrasında da Tuğgeneral H.S. farklı tarih ve yerlerde, Yüzbaşıya yönelik, “Mal müdürleri… Hıyar” şeklinde ifadeler kullanır. Bir defasında ise, “Sizi FETÖ’cü olmakla suçlarım, tutuklatırım. Sonra ayıkla pirincin taşını” der.

Tüm bunların ardından Komutanın bu tavırlarıyla ilgili olarak 13 Ağustos’ta bir tutanak tutulup, toplantıda yaşananlar anlatılır. Tutanağı Tuğgeneral H.S. dışında brifinge katılan 12 askerin tamamı imzalar.

Bu arada Komutanlıkta olayla ilgili idari tahkikat başlatılır. Tahkikat sonucu hazırlanan 26 Aralık tarihli raporda ise, “Tuğgeneral H.S.’ın genel olarak sert bir mizaca sahip olduğu ve personele hata yapması halinde sert bir şekilde uyarılarda bulunduğu, yaptığı bu ikazlar esnasında zaman zaman sesini yükselterek, farkında olmadan maiyeti tarafından yanlış anlaşılmaya neden olabilecek tabirler kullandığı, ifadelerde genel olarak hiçbir şahsı hedef almadan, personeli hata yapmaması yönünde uyardığı, ifadelerinin onur kırıcı maksattan ziyade personelin hatasının düzeltilmesine yönelik ikazlardan oluştuğu, tehdit ve hakaret suçunu işlemediği” belirtilir.

Yüzbaşı, konuyu Milli Savunma Bakanlığı’na aksettirir. Ancak başvurusuna herhangi bir cevap verilmez. O da Mardin 2. İdare Mahkemesi’ne dava açar.

Sonuç mu?

İdare Mahkemesi Hakimliği, İdari Tahkikat Raporu’nda Tuğgeneral H.S.’ın tehdit ve hakaret suçunu işlemediği sonucuna varılmış olsa da soruşturma dosyasında yer alan ifadelerden, H.S.’ın 6 Ağustos’taki brifingte, Yüzbaşı Y.T.’a yönelik o sözleri sarfettiğinin anlaşıldığını, diğer askerlerin beyanları ve 13 Ağustos’ta tutulan tutanakla da bunun doğrulandığına karar vererek, Milli Savunma Bakanlığı’nca, Yüzbaşıya 5 bin TL manevi tazminat ödenmesine hükmeder.

– Semih Efendi de WhatsApp’tan Yazışıyordu-

Mardin 1. İdare Mahkemesi’nde görülen ikinci dava da aynı Komutanla ilgili.

Davanın konusu yine “hakaret ve tehdit”. Talep edilen yine 10 bin lira manevi tazminat.

Sadece davacı farklı.

Astsubay Başçavuş S.Ö.’in açtığı davada Milli Savunma Bakanlığı Avukatı, Tuğgeneral H.S.’ı bu defa, “Davacıyı genel mahiyette görevinin başarılmasına yönelik ikaz etmiştir. Söz konusu ikazın Askeri Ceza Kanunu’nun 119/3. maddesi kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir. İddia edilen hakaret ve tehdit suçu, tanık ifadeleri ile tespit edilememiştir” diyerek savunur. Ayrıca olayda, “İdarenin kusurlu veya kusursuz sorumluluğunun bulunmadığını” vurgulayarak, davanın reddedilmesini talep eder.

Olayın detaylarına gelirsek;

6 Ağustos’taki aynı brifingte, Astsubay Başçavuş S.Ö. arz edeceği bir konu bulunmadığı için genel uygulamaya uygun olarak ayağa kalkmaz. Tuğgeneral H.S. onu ayağa kaldırıp, şunları söyler:

“Senin nasıl arzın yok? Mal müdürü müsün sen? Ben sana idari tahkikat yazısını gönderdim. Bu benim bildiğim işin. Benim bilmediğim ne işin var?”

Bir sonraki gün yapılan brifingte ise Tuğgeneral H.S. yine elektrik çarpması sonucu hava değişimine gönderilen er M.A.’ın konusunu gündeme getirip, S.Ö.’e, “Git lan, adamın evraklarını getir” der.

S.Ö. hasta taburcu yazısını almak için tabur komutanına telefon eder. Tabur komutanı sözkonusu yazıyı S.Ö.’in telefonuna gönderir. Brifing salonuna dönen S.Ö. de bunu Tuğgeneral H.S.’a gösterir. Komutan, 15 Temmuz gecesi şehit Ömer Halisdemir tarafından öldürülen Silopi’nin eski komutanı Semih Terzi’yi kastederek, şöyle tepki gösterir:

“Semih Efendi de senin gibi WhatsApp üzerinden yazışıyordu. Şimdi seni onunla aynı kefeye koyayım mı? Evrakı internet üzerinden yaydığın için işlem yapayım mı?”

Bu olaylardan sonra S.Ö. de Milli Savunma Bakanlığı’na başvurur. Ona da cevap gelmez ve bu davayı açar.

Nihayetinde Mahkeme, Yüzbaşı Y.T.’nin davasındaki benzer gerekçelerle, Tuğgeneral H.S.’nin sözkonusu ifadeleri kullandığı sonucuna vararak, Milli Savunma Bakanlığı’nı, S.Ö.’e 3 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkûm eder.

-Her İki Mahkeme de “Görev Kusuru” Saydı-

Her iki mahkeme kararında da Anayasa’nın 125’inci maddesinin son fıkrasındaki, “İdarenin kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlü olduğu” hükmü dayanak gösterilir…

“Hizmet kusuru”nun ne olduğu anlatılıp, “Hizmetin iyi işlenmemesi sonucu kişilerin zarara uğramaları halinde doğan zararların idare tarafından karşılanması gerektiği”, ayrıca, “Hizmeti yürüten personelin görevi sırasında yaptığı eylem ve işlemlere ilişkin kişisel kusurunun hizmet kusurunu oluşturacağı ve idarenin de bu zararın tazminiyle sorumlu tutulacağının” İdare Hukukunun bilinen ilkelerinden olduğu hatırlatılır…

“Kişinin uğradığı zararla, zarara sebebiyet veren kamu personelinin yürüttüğü görev arasında herhangi bir ilişki kurulabiliyorsa, ortada görevle ilgili bir durum vardır ve buna görev kusuru denmektedir. Bu nedenle hizmetle ya da görevle en küçük bir noktada hafif ve gevşek bir bağın mevcudiyeti halinde dahi söz konusu zarar doğurucu fiil ve davranışların ‘görev kusuru’ kapsamında mütalaa edilmesi gerekir” yorumu yapılır…

Özetle, Milli Savunma Bakanlığı Yüzbaşı Y.T.’a 5 bin, Astsubay Başçavuş S.Ö.’e 3 bin lira öder.

Merak edilen ve bilinmeyen husus şu; Bakanlık, bu tazminat cezalarını Tuğgeneral H.S.’a rücu etti mi veya edecek mi?

Etmezse, Komutanın “görev kusurunun” faturasını aslında bizler ödemiş olacağız da!..

Müyesser YILDIZ

20 Şubat 2019

Odatv Link: https://odatv4.com/yazar/muyesser-yildiz/general-yuzbasiyi-fetocu-olmakla-suclar-tutuklatirim-diye-tehdit-edince-bakin-neler-oldu-20021949.html

Kategori:Uncategorized