İçeriğe geç

Saray’ın Zorunlu Anketinde Dikkat Çekici Sorular

Geçen ay Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı (CBİKO) tarafından dev bir anketin duyurusu yapıldı.

“Kamu Çalışanı Anketi” adı verilen anketin özelliği, yaklaşık 5.3 milyon kamu çalışanına yönelik olmasıydı.

Bildiğimiz anketlerden de değildi, çünkü T.C. kimlik numarasının, yani açık kimliğin belirtilmesi zorunluydu. Cumhurbaşkanlığı duyurusunda, “Ankette yer alan sorulara vereceğiniz cevaplar çerçevesinde, T.C. kimlik numaranız, çalıştığınız kurum ve birim, eğitim düzeyiniz, istihdam türünüz, yöneticilik durumunuz, deneyiminiz ve çalışma sürenize ait bilgilerden oluşan kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçla sınırlı olarak, CBİKO tarafından işlenecek ve işlenen bu veriler, üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır” denilse bile bu durum “fişleme yapılıyor” tartışmalarına yol açtı.

Yine Cumhurbaşkanlığı duyurusunda, anketin amaç ve kapsamı şöyle anlatıldı:

“Kamu kurum ve kuruluşları ile iştiraklerinde geliştirilmeye açık bulunan hususların belirlenmesi amacına yönelik olarak hazırlanmıştır. Türkiye’nin insan kaynakları envanterini çıkarmak ve ihtiyaç duyulan alanlarda yetenek gelişim faaliyetlerini yürütmek için çalışmalara başlayan İnsan Kaynakları Ofisi, 5.3 milyona yakın kamu görevlisinin memnuniyet düzeyini ölçmek için anket çalışması başlattı. Kamuda ilk kez yapılan 87 sorudan oluşan ankette memurların hangi kurumlarda çalıştığı, eğitim düzeyi, istihdam türü, yöneticilik deneyimleri ve çalışma sürelerine yanıtlar aranıyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla başlatılan çalışmayla kamuda çalışanların gelişime açık yanlarının belirlenmesi, önerilerin alınması, zayıf yönlerin ortaya çıkarılması ve sağlıklı bir envanterin ortaya konulması amaçlanıyor. Çalışmalar kapsamında önümüzdeki dönemde tüm kamu personeline yönelik memnuniyet ve talepleri içeren anketlerin yapılması da planlanıyor. anket.cbiko.gov.tr üzerinden tamamen kişiye özel yapılan anketin sonuçları analiz edilerek, raporlaştırılacak. Böylece kamu çalışanlarının devletteki CV’si ortaya konularak, kurumların personel yapısındaki eksik yönler ve gelişime açık alanlar ortaya konulmuş olacak.”

-Anket İçinden Anket Çıktı-

Anket dediğimiz, katılımı gönüllü bir araştırma yöntemidir.

Ne var ki, Cumhurbaşkanlığı tüm kurumlara bildirdikten sonra kurumlar da çalışanların bu anketi doldurması için “Gerekli tebligat ve takip işlemlerinin yapılması” talimatını verdi. Henüz ankete katılmamış olanlara cep telefonlarından uyarı mesajları gönderildi.

Özetle askerden polise, hakim/savcıdan devlet ve vakıf üniversitelerine tüm çalışanların ankete katılması fiilen zorunlu hale getirildi.

87 ila 137 sorunun yöneltildiği anket, 3 gün sonra tamamlanacak.

Ankette, “Yaptığım işin karşılığı olan ücreti alıyorum… Çalıştığım kurumda adaletli bir ücretlendirme sistemi olduğunu düşünüyorum… Çalıştığım kuruma sadakat göstermenin görevim olduğunu düşünüyorum… Çalıştığım kurumun amaçlarına inanıyorum… Çalıştığım kurumda terfi ve atamalar liyakate göre yapılır… Amirlerime gerektiğinde rahatlıkla ulaşabiliyorum… Amirlerimin fikirlerime değer vermediğini düşünüyorum… Çalıştığım kurumda üst yönetim etik değerlere uygun hareket eder” gibi sorular yöneltildi ve katılımcılardan, “Katılmıyorum… Kesinlikle katılmıyorum… Katılıyorum… Kararsızım… Bilgim yok” gibi cevaplar vermeleri istendi.

Ancak ankette farklı bölümlere yerleştirilmiş, dikkat çekici başka bazı soruların da yer aldığı ortaya çıktı.

Mesela 28’inci sırada, “Hükümet sistemindeki değişikliğin, kamu çalışanlarının hayatlarını nasıl etkilediği” soruldu.

Cevap bölümüne de, “Çok olumsuz etkileri olmuştur… Olumsuz etkileri olmuştur… Aynı derecede etkisi olmuştur… Olumlu etkileri olmuştur… Çok olumlu etkileri olmuştur… Bilgim yok” şıkları kondu.

Keza 32’inci sırada, “Şimdiye kadarki uygulamaları değerlendirdiğimde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini başarılı buluyorum”,

44’üncü sırada, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi ile beraber kurumların yetki alanları net belirlenmiştir”,

49’uncu sırada, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin kamu kurum ve kuruşları arasındaki koordinasyonu geliştirdiğini düşünüyorum”,

75’inci sırada, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminin mevzuat altyapısının yeterli olduğunu düşünüyorum”,

81’inci sırada, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminin bürokrasiyi azalttığını düşünüyorum” sorularına yer verildi ve “Kesinlikle katılmıyorum… Katılmıyorum… Kararsızım… Katılıyorum… Kesinlikle katılıyorum… Bilgim yok” cevaplarından birisinin işaretlenmesi istendi.

75’inci soruya olumsuz cevap verildiğinde ise “Hangi mevzuatların geliştirilmesi gerektiğini düşünüyorsunuz?” sorusu yöneltildi ve bunun cevap şıklarına da, “Anayasa, Kanun, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Yönetmelik, Genelge, Yönerge, Diğer” seçenekleri kondu.

Ankette, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminde ele alınmasını istediğiniz hususlar nelerdir?” şeklinde bir yorum sorusu da yer aldı.

1 yılını henüz dolduran yeni sistemde aksaklıklar olduğunun belirtilip, revizyon arayışlarının başladığı bir dönemde 5.3 milyon kamu çalışanına bunların sorulması oldukça ilginç.

Acaba “Türkiye’nin insan kaynakları envanterini çıkarma, kamu görevlilerinin memnuniyet düzeyini ölçme” gibi gerekçelerle yapıldığı söylenen anketin gizli amacı, sistem tartışmalarına cevap arayışı mıdır?

İyi de kimlik bilgilerinin açıkça ortaya konduğu bu anket ne kadar sağlıklı olabilir ki?!.

Sonuç baştan belli değil mi?

Müyesser YILDIZ

23 Temmuz 2019

Odatv Link: https://odatv4.com/yazar/muyesser-yildiz/sarayin-anketinde-ben-buna-nasil-cevap-vereyim-dedirten-sorular-23071949.html

Kategori:Uncategorized