İçeriğe geç

Resmi Gazete “Yalan” mı Yazdı?

Perşembe günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Milli Savunma Bakanlığı’nın 2020 bütçesi görüşüldü.

Görüşmeler sırasında CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, ASELSAN, TAI gibi stratejik kurumlara atanan yöneticilerin Hayra Davet Vakfı’ndan olduğunu öne sürdü.

Sözlerine, “Burada savunma sanayisine ilişkin bir kaygımı ortaya koymak istiyorum. Türkiye’nin bilim ve sanayinin gelişmesinde anahtar rolü olan kurumların yavaş yavaş içinin boşaltıldığını görmekten dolayı çok üzgünüm. Atatürk’ün, ‘Türkiye Cumhuriyeti, şeyhler, dervişler, müritler, mensuplar memleketi olamaz. En doğru, en hakiki tarikat medeniyet tarikatıdır’ sözlerine savaş açılarak, Türkiye’nin en stratejik kurumları ‘vakıf’ adı altında örgütlenen yapılara ve tarikatlara teslim edilmektedir” diye başlayan Aygun, önce sözkonusu vakıf hakkında şu bilgileri verdi:

“Hayra Davet Vakfı, 15 Temmuz 2016 FETÖ darbesinden tam tamına bir yıl önce, 7 Temmuz 2015 tarihinde İstanbul’da kurulmuş, kuruluş senedi ilânı 10 Eylül 2015 tarihinde Resmî Gazete’de yayınlanmıştır. Vakfın sitesinde vakfın manevi ismi olarak ‘Molla Muhammed Emin Er’ gösterilmektedir. Molla Muhammed Emin Er, Nakşibendi tarikatının son temsilcilerinden gösterilmektedir. Saidi Nursi kendisini ‘manevi öncüsü’ olarak ifade etmiştir.”

Ardından da şunları anlattı:

“Savunma sanayisinde ASELSAN, TAI gibi kritik kurumlarımızda maalesef kadrolaşma başlamıştır. Üzgünüm ki, bu kadrolaşmada Hayra Davet Vakfı kilit rol oynamaktadır. ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Ali Görgün, Savunma Sanayii Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir, Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Doktor Celal Sami Tüfekçi, İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Recep Şentürk, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TAI) Uzay Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Doktor Selman Nas, TAI Pazarlama ve İletişim Başkanı Serdar Demir vakfın kurucusu isimler arasında yer almaktadır. Bu isimlerin hep Hayra Davet Vakfından gelmesi tesadüf müdür? Neden yöneticiler hep bu vakıftan tercih edilmiştir?”

-Komisyon Başkanı Yalanladı-

CHP’li Aygun’un bu önemli iddiası sadece birkaç gazete ve internet sitesinde yer buldu. Arkası gelmedi. Mesela Aygun’un saydığı isimlerden hiçbirisi şu ana kadar bir açıklama yapıp, “Evet, o Vakfa mensubum” veya “Değilim” demedi.

Yeniden Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki toplantıya dönersek; Aygun’un konuşmasından sonra Komisyon Başkanı, AKP’li Lütfi Elvan ve AKP Manisa Milletvekili Uğur Aydemir’le aralarında şu diyaloglar yaşandı:

Aydemir : Sayın Başkan, böyle bir şey olmaması lâzım.

Başkan : Şimdi, değerli arkadaşlar…

Aygun : Neden arkadaşlar?

Aydemir : Böyle bir şey yok Sayın Başkan.

Başkan : Doğru değil. Bir saniye…

Aygun : Neden yöneticiler hep bu vakıftan tercih edilmiştir?

Başkan : Bir saniye… Bir şey söyleyeceğim Sayın Aygun. Süre vereceğim.

Aydemir : Böyle bir şey var mı ya?

Başkan : Lütfen Sayın Aydemir. Bunlar tabii burada bulunmayan isimler. Burada…

Aygun : Bitireyim ben Sayın Başkan, Sayın Bakan cevap versin.

Başkan : Bir saniye, bir şey söyleyeceğim. Diyebilirsiniz ki, “Bazı yöneticiler”, ama isimleri, şahısları, isimleri bilmiyoruz, o var mıdır, yok mudur…

Aygun : Çok açık.

Başkan : Yani burada o Savunma Sanayii Başkanının ismini zikrettiniz, TAI’nin başkanının ismini zikrettiniz, vesaire. Bunlar doğru bir şey değil.

Aygun : Sayın Başkan, bütün isimler Hayra Davet Vakfının sayfasında, kurucu isimler de var. Bu kurumların başındaki yöneticilerin hepsinin tesadüf müdür Hayra Davet Vakfından gelmesi?

Başkan : Bunlar doğru şeyler değil. Doğru şeyler değil.

Komisyon Başkanı Lütfi Elvan ve AKP Milletvekili Uğur Aydemir, iddiaları kesin bir dille reddettiğine göre, Aygun “Yalan” söylemiş oluyor.

-Vakıftan Dikkat Çekici Açıklama-

“Acaba?” diyerek, Hayra Davet Vakfı kurucularının isimlerini öğrenmek için internet sitesine baktık.

2015’te kurulmuş olan Vakfın internet sitesinin “Yapım aşamasında” olduğu yazısıyla karşılaştık. Vakfın kurucuları, yönetimi veya tüzüğüne ilişkin herhangi bir bilgi de yok.

Ancak “Kamuoyuna Duyuru” başlıklı şu açıklama var:

“Hayra Davet Vakfı aleyhine ortaya atılan gerçeklere tamamen ters, asılsız ve kasıtlı iddialar üzerine kamuoyunun doğru bilgilenmesi için açıklama yapma gereği görüyoruz. Milletimizin kadim değerlerini önceleyerek insanlığa hizmet etmek amacıyla bir grup idealist tarafından kurulan Hayra Davet Vakfı, kuruluş senedinde belirlediği misyon doğrultusunda ve mevzuata uygun olarak faaliyet gösteren, herkese açık ve şeffaf bir kuruluştur. Kurucuları ve mensupları arasında toplumun her kesiminden gönüllüler ve yardımseverler yer almaktadır. Vakfımızın adını kullanarak Türkiye’nin en başarılı kuruluşlarına karşı kara propaganda yapılmasını esefle karşılıyor; Bu karalama kampanyasının kimlerin işine yarayacağını milletimizin vicdanına havale ediyoruz. Bu çerçevede vakfımıza dair yapılan bu açıklamalar, son derece talihsiz ve kötü niyetli olup gerçeklerle uzaktan yakından alakası yoktur. İftiraya varan bu açıklamayı yapanlara ve yayanlara karşı hukuki haklarımızı kullanacağımızı belirtiriz. Saygılarımızla. Hayra Davet Vakfı.”

CHP’li Aygun’un iddiaları üzerine yapıldığı anlaşılan açıklamada; Bir yandan, “Kurucuları ve mensupları arasında toplumun her kesiminden gönüllüler ve yardımseverler yer almaktadır” deniyor…

Öte yandan; Vakfın adının kullanılarak, Türkiye’nin en başarılı kuruluşlarına karşı kara propaganda yapıldığı kaydedilip, “İftiraya varan bu açıklamayı yapan ve yayanlara karşı hukuki hakların kullanılacağı” bildiriliyor…

Olay basit; Aygun’un verdiği isimler, bu Vakfın kurucusu mu, değil mi?

Geriye tek kaynak kalıyor; Resmi Gazete.

10 Eylül 2015 tarihli Resmi Gazete’de “Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden” denilerek, şu ilân yayınlanmış:

Vakfın Adı: Hayra Davet Vakfı

Vakfedenler: Abdullah Erol Aydın, Abdullah Öztop, Ali Sami Aydın, Adnan Baykal, Oğuz Özcan, Celal Sami Tüfekçi, Eray Yasan, Fatih Çakıroğlu, Yusuf Öztürk, Gökmen Elkas, Abdulkadir Gürel, Gökhan Baykal, Haluk Görgün, İsmail Demir, Mahmut Yayla, Mahşuk Yamaç, Mehmet Karataş, Mehmet Macit, Mustafa Eğilmezbilek, Muttalip Ünlüer, Muzaffer Özçelik, Orkun Hasekioğlu, Ömer Asım Öztop, Ömer Faruk Akbulut, Recep Şentürk, Selman Nas, Serdar Demir, Ahmet Çelik, Mahmut Salih Eser.

Komisyon Başkanı ve AKP Milletvekili, “Doğru değil” dedi… Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, soruları cevaplandırırken, bu konuya girmedi… Vakıf, belirsiz bir açıklama yaptı…

Resmi Gazete ise ortada… Ne yani, Devlet’in gazetesi de mi yalan yazdı?!.

Müyesser YILDIZ

25 Kasım 2019

Odatv Link: https://odatv4.com/yazar/muyesser-yildiz/ne-yani-devletin-gazetesi-de-mi-yalan-yazdi-25111921.html

Kategori:Uncategorized