İçeriğe geç

AKP o imza ile Türkiye’nin elini kolunu nasıl bağladı

Dünkü yazımda Doğu Akdeniz krizinde AB’nin Rum-Yunan ikilisine verdiği desteği ve Ankara’nın bu desteği nasıl yorumladığını aktardık.

Çıkan sonuç; Rum-Yunan’ın şımarıklık, Fransa’nın kışkırtıcılık yaptığı, AB’nin de onların peşinden sürüklendiği, ama Merkel’in işleri rayına oturtacağı beklentisi idi.

Gerçek durum ne, AB başından beri nerede duruyor; bunu kendi karar ve raporlarıyla anlatalım.

AB’nin Meclisi olan Avrupa Parlamentosu (AP) 1996-2001 yılları arasında yani Rum kesimi daha üye olmadan Ege ve Kıbrıs konularında özetle şu kararları aldı:

– AP, Doğu Ege’de Kardak adası ile ilgili olarak Türkiye’nin provokatif askeri operasyonlarından kaygı duymaktadır… AP, Türkiye’nin AB’nin bir üye devleti olan Yunanistan’ın egemenlik haklarını tehlikeli bir biçimde ihlal etmesinden ve Ege’deki askeri gerginliğin artmasından ciddi biçimde kaygı duymaktadır. AP, Yunanistan’ın sınırlarının aynı zamanda AB’nin dış sınırlarının parçası olduğunu vurgular… AP, Türkiye’den Ege’deki, özellikle Kardak Adası’na ve kıta sahanlığının belirlenmesine ilişkin olarak, farklılıkların giderilmesine çalışılmasında uluslararası hukuk ilkelerine saygı gösterilmesini istemektedir…

– AP, Türk hükümetinden özellikle işgalci askeri güçlerin geri çekilmesini ister ve Kıbrıs Hükümeti ile Kıbrıs Türk toplumu yönetiminin, Kıbrıs sorununa BM Güvenlik Konseyi kararlarına uygun barışçıl bir çözüm aramaya devam etmeleri çağrısını yapar… Türkiye, Kıbrıs Cumhuriyeti topraklarının yüzde 37’sini yasadışı bir biçimde işgal etmektedir…

– “Avrupa Parlamentosu’nun kararları tavsiye niteliğinde, bağlayıcı değildir” denebilir. Öyleydi, ancak AKP İktidarı döneminde AB ile imzalanan Müzakere Çerçeve Belgesi ile AP kararları da bağlayıcı hale geldi.

İLERLEME RAPORLARINDA NELER VAR

Şimdi bir de AB’nin her yıl yayımladığı Türkiye ilerleme raporlarında neler yazıldı, örnekleriyle hatırlayalım.

2003: Türkiye, Kıbrıs sorununda kapsamlı bir çözüme ulaşılabilmesi için Kıbrıs’ta iki toplum lideri arasındaki doğrudan görüşmelere destek verdiğini belirtmeye devam etmiştir. AB, Kıbrıs Türk liderinin, katılım müzakereleri tamamlanmadan önce Kıbrıs sorununun halline yönelik çalışmalarının teşviki amacıyla, Türkiye tarafından daha ileri adımlar atılması gerektiğini vurgulamıştır.

2004: Türkiye, Kıbrıs’ın kuzey kesimi ile bir gümrük birliği kurulmasına yönelik anlaşmanın (AKP iktidarından önce KKTC ile böyle bir anlaşma imzalanmıştı – MY) yürürlüğe girmeyeceğini belirtmiştir… Türkiye bir NATO üyesi olarak, NATO imkanlarını kullanmak suretiyle AB önderliğinde yapılacak operasyonlara, AB üyesi olmayan Avrupalı müttefik ülkelerin katılmasına onay vermiştir. Bu husus, Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası’nın etkili biçimde hayata geçirilmesine şimdiye kadar engel olan bir sorunu çözüme (Türkiye, NATO-AB ortaklığı ile kurulacak Avrupa Ordusu’na Rum kesiminin katılmasına itiraz ediyordu – MY) kavuşturmuştur.

2005: Türkiye, Katılım Anlaşması’nın 10 yeni üye devlete uyarlanmasını öngören Ek Protokolü 29 Temmuz’da imzalamıştır. Aynı zamanda Türkiye, bu imzanın Kıbrıs Cumuriyeti’nin resmen tanınması anlamına gelmediğini belirten tek taraflı bir deklarasyon yayınlamıştır. AB, 21 Eylül’de kabul ettiği bir deklarasyonla, Türkiye’nin deklarasyonunun, Türkiye’nin Ek Protokol kapsamındaki yükümlülüklerini etkilemediğini belirtmiştir. AB deklarasyonu, tüm üye ülkelerin tanınmasının, katılım sürecinin gerekli bir parçası olduğunu vurgulamıştır. Türkiye, Kıbrıs’ın bazı uluslararası örgütlere (NATO ile OECD kastediliyor – MY) ve Wassenaar Anlaşması’na üyeliğine karşı uygulamaya devam etmiştir.

2006: Türkiye’den, Ankara Anlaşması’nı AB’ye katılan Kıbrıs Cumhuriyeti dahil 10 yeni ülkeye teşmil eden Ek Protokol’ü tam olarak uygulaması ve en kısa zamanda Kıbrıs Cumhuriyeti dahil tüm üye ülkelerle ikili ilişkilerini normalleştirmesine yönelik somut adımlar atması beklenmektedir… Türkiye Başbakanı ve Dışişleri Bakanı çeşitli vesilelerle Kıbrıs Türk toplumuna yönelik izolasyon devam ettiği sürece Ek Protokol’ün uygulanmayacağını ifade etmişlerdir. AB temsilcileri, Türk Hükümeti’ne sık sık Protokol’ün uygulanmasının yasal bir yükümlülük olduğunu ve Kıbrıs Türk toplumunun durumuyla ilişkilendirilmemesi gerektiğini hatırlatmıştır.

Yunanistan’la ilgili olarak; Müzakere Çerçeve Belgesi, “Türkiye’nin iyi komşuluk ilişkileri konusundaki koşulsuz taahhüdü ile süregelen sınır anlaşmazlıklarının, gerektiğinde Uluslararası Adalet Divanı’nın yargı yetkisi de dahil olmak üzere BM Sözleşmesi’nde yer alani anlaşmazlıkların barışçıl yöntemlerle çözümlenmesi ilkesine uygun olarak çözümlenmesi yükümlülüğünü” içermektedir… TBMM tarafından 1995’de kabul edilen karardaki, Yunanistan’ın karasularını muhtemel genişletmesine ilişkin “casus belli” referansında bir değişiklik olmadığı da belirtilmelidir.

2007: Türkiye’nin Ortaklık Anlaşması’na Ek Protokol hükümlerini tümüyle ve ayrım gözetmeden uygulama yönündeki yükümlülüğünü yerine getirmemesini takiben Konsey, Aralık 2006’da Türkiye’nin yükümlülüklerini yerine getirdiği Komisyon tarafından sabit olana kadar Türkiye’nin Kıbrıs Cumhuriyeti’ne yönelik kısıtlamalarını ilgilendiren 8 fasılda müzakerelerin açılmamasını ve herhangi bir faslın geçici olarak kapatılmamasını kararlaştırmıştır… Ocak ayında Türkiye, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Lübnan’la imzaladığı petrol çıkarılmasına yönelik münhasır ekonomik bölge sınırlandırılması anlaşmasını protesto etmiş, bu anlaşmanın 1960 Garanti Antlaşması hükümleri ve deniz sınırlarına ilişkin uluslararası hukuk ilkeleriyle uyumlu olmadığını öne sürmüştür. Türkiye böylece Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bu tür anlaşmaşlar yapma hakkını sorgulamıştır. Buna ilaveten, Mart ayında Türkiye, Fransa ve Kıbrıs Cumhuriyeti arasındaki savunma işbirliği anlaşmasını da 1960 Garanti Antlaşması hükümleri hilafına olduğu gerekçesiyle protesto etmiştir.

2008: Türkiye ve Yunanistan ikili ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik gayretlerine devam etmişlerdir. Türkiye’nin net bir biçimde iyi komşuluk ilişkileri ve sorunların barışçıl şekilde çözümü taahhüdüne gerek duyulmaktadır. Bu kapsamda çözümü olumsuz etkileyebilecek tehdit veya eylemlerden kaçınılması gerekmektedir. Yunanistan, rapor döneminde Türkiye’nin devam eden hava sahası ihlalleri konusunda şikayetçi olmuştur.

2009: Türk donanması, rapor döneminde birçok kez Kıbrıs Cumhuriyeti için petrol arayan sivil gemileri engellemiştir… Yunan adaları üzeirndeki uçuşlar dahil olmak üzere Türkiye’nin devam eden hava sahası ihlalleri konusunda Yunanistan tarafından önemli sayıda şikayette bulunulmuştur.

2010: Kıbrıs Cumhuriyeti, karasularında ve hava sahasında Türkiye tarafından ihlaller gerçekleştirildiğini bildirmiştir… Yunanistan, Türkiye’nin devam eden hava sahası ihlallerinin yanısıra karasularının ihlaline dair şikayetlerde bulunmuştur.

2011: Yunan karasularının muhtemel genişletilmesine karşılık olarak, TBMM’nin 1995 tarihli kararıyla alınan “casus belli” tehdidi hala devam etmektedir.

2012: Kıbrıs Cumhuriyeti’nin açık denizde arama ruhsatı verilmesi için ikinci tur ihaleye çıkacağını ilan etmesinden sonra Türkiye, Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından yürütülen sondaj çalışmalarına karşı çıkan ve arama faaliyetlerine katılacak olan petrol şirketlerine misillemede bulunmakla tehdit eden açıklamalarını sürdürmüştür. AB, üye devletlerin, BM Deniz Hukuku Sözleşmesi dahil uluslararası hukuka ve AB müktesebatına uygun olarak diğerleri yanında ikili anlaşma yapma, doğal kaynaklarla ilgili araştırma yapma ve bunlardan yararlanmayı da kapsayan egemenlik hakları olduğunu vurgulamıştır. Türkiye ve Kıbrıs Türk toplumu temsilcileri arasında “Kıta Sahanlığı Sınırlandırma Anlaşması” imzalanmış ve bir Türk şirketi olan TPAO, Gazimağusa yakınında kıyıda keşif amaçlı sondaj çalışmalarına destek vermiştir… Nisan 2011’de Yunanistan, Türkiye’nin Meis Adası’na ait olan ve Yunanistan’ın hak iddia ettiği kıta sahanlığının bir bölümü de dahil, açık denizde petrol ve doğalgaz arama ihalesi açmasına güçlü bir şekilde itiraz etmiştir…

2013: Türkiye, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin tüm Kıbrıslıların menfaatine Münhasır Ekonomik Bölge içerisinde hidrokarbon arama haklarını tehdit eden açıklamalar yapmayı sürdürmüş ve Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından lisans verilen bir AB şirketi aleyhine misilleme tedbirleri ilan etmiştir… (Yunanistan’la ilgili) Türkiye’yi bir üye devlete yönelik olarak iyi komşuluk ilişkilerine ve sorunların barışçıl şekilde çözümüne zarar verebilecek her türlü tehdit, sürtüşme veya eylemden kaçınma çağrısında bulunmaktadır.

Şu ana kadar birer kez aktardığımız bu ifadelerin tamamı her yıl raporlarda aynen yer aldı, özellikle de Münhasır Ekonomik Bölge konusunda Rum kesimine verilen destek 2013’ten sonraki raporlarda kelimesi kelimesine tekrarlandı. 2018 İlerleme Raporu’na ise sadece şu yeni bölümler eklendi:

– Şubat 2018’de Türkiye, donanmaya ait gemileriyle, tekrarlayan manevralarda bulunmuş, Kıbrıs Cumhuriyeti adına faaliyet gösterecek İtalyan şirketi ENI’ye ait geminin sondaj çalışmalarını engellemiş ve planlanan sondaj faaliyetlerinin yarıda kesilmesine yol açmıştır.

– Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aralık 2017’de Yunanistan’ı 65 yıl aradan sonra ilk defa ziyaret eden Türk Cumhurbaşkanı olmuştur. Ancak bu ziyaret öncesinde ve esnasında Lozan Antlaşması’na ilişkin olarak yapılan açıklamalar halk arasında tartışma yaratmıştır. Ziyaret sırasında, Türkiye Cumhurbaşkanı ve Yunanistan Başbakanı arasında Ege Denizi’nde artan gerilimi düşürmek için varılan anlaşma, uygulamada geçerli olmamıştır. Şubat 2018’de gerçekleşen bazı olaylar, Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı tarafından ortaklaşa finanse edilen Yunan Sahil Güvenlik botu ile bir Türk devriye gemisinin Kardak Kayalıkları açıklarında çarpışmasıyla doruğa ulaşmıştır. Yunanistan ve Türkiye arasındaki kara sınırında devriye gezen iki Yunan askerinin tutuklanması da ciddi endişe konusu olmuştur. İyi komşuluk ilişkileri, Türkiye’nin AB sürecinin temel unsurlarından birini teşkil etmektedir. Ancak Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’de yaşanan gerginlikler, iyi komşuluk ilişkileri açısından elverişli bir ortam oluşturmamış ve bölgesel istikrarı ve güvenliği zayıflatmıştır.

Mart 2018’de AB Konseyi, Türkiye’nin Ege Denizi’nde ve Doğu Akdeniz’de devam eden yasadışı eylemlerini güçlü bir şekilde kınamış ve Türkiye’ye uluslararası hukuka uyma ve iyi komşuluk ilişkilerini sürdürme, tüm AB üye devletleriyle ilişkilerini normalleştirme yükümlülüklerini hatırlatmıştır. AB Konseyi iki Yunan askeri de dahil olmak üzere, AB vatandaşlarının hala Türkiye’de tutuklu olmaları konusunda derin endişesini dile getirmiş ve bu konuların üye devletlerle diyalog halinde, hızla ve olumlu bir şekilde çözüme kavuşturulması yönünde çağrıda bulunmuştur.

Görüldüğü üzere, AB cephesinde bunca yıldır nokta kadar bile bir değişiklik yok.

Durum bu iken ve şayet devlet de hafızasını yitirmedi ise Ege ve Akdeniz’de yaşananlardan sadece Rum-Yunan ikilisini sorumlu tutup, hala AB ve Merkel’e bel bağlamakla sadece kendimizi kandırmış olmuyor muyuz?!..

Sincan’dan Silivri’deki Barış Pehlivan’a, Hülya Kılınç’a, Murat Ağırel’e ve açık cezaevindeki tüm dostlara kucak dolusu sevgiler…

Müyesser Yıldız

Sincan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

G4 Blok

Odatv Link: https://odatv4.com/yazar/muyesser-yildiz/turkiye-ile-ilgili-oyle-kritik-bir-madde-var-ki-31102003.html

Kategori:Uncategorized