İçeriğe geç

KOSOVA KARARI TÜRKİYE’YE UYGULANIR MI

Lahey’deki Uluslararası Adalet Divanı’nın Kosova kararı için Sevgili Gürbüz Evren “Welcome Kürdistan”ı yapıştırdı. Bu ifade, Kosova kararının Türkiye için ne anlama geldiğini veya getirileceğinin en çarpıcı özetidir. Ama Evren’in yorumunu desteklemek, fotoğrafı daha da netleştirmek için meselenin hukuki ve siyasi altyapısı ile ilgili yığınakları hatırlatmakta fayda görüyoruz.

Önce Kosova’da ne olduğunu, Adalet Divanı’nın kararını ve tepkileri özetleyelim.

Sırbistan’ın Kosova bölgesindeki Arnavutlar, Sırp güçlerle 9 yıl süren savaşın ardından 17 Şubat 2008’de bağımsızlık kararı aldı. Uluslararası Adalet Divanı da bunun, “uluslararası hukuka aykırı olmadığına” karar verdi ve Mahkeme Başkanı Hisashi Owada, “Uluslararası hukukun, bağımsızlık ilan edilmesine yönelik yasak içermediğini” açıkladı. Böylece fiili bir karar, hukuken resmileştirildi. Çünkü Kosova 2 yıl içinde ABD, Türkiye ve 22 AB üyesi başta olmak üzere 69 ülke tarafından tanınmıştı. Ayrıca Dünya Bankası ve IMF’ye üye yapıldı, AB’ye üyeliği de gündemde.

Kosova’nın bağımsızlık kararına karşı bu davayı açan Sırbistan’ın Dışişleri Bakanı Jeremic’in, karar öncesinde yaptığı, “Lahey’deki mahkeme tek taraflı bir ayrılığın meşruiyetini desteklerse, dünya üzerinde içinde ayrılıkçı isteklerin barındığı hiçbir sınır artık güvende olmayacaktır…” uyarısı dikkate değer nitelikteydi. Karardan sonra Sırbistan Devlet Başkanı Tadiç de, “Kosova’nın tek yanlı bağımsızlık ilanını hiçbir zaman tanımayacaklarını” duyurdu.

ABD, kararı beğendi. Rusya ise karşı çıktı. Çünkü kapısında benzer birçok sorun var. Türkiye’ye gelince; “Yapıcı bir diyaloğa ivme kazandıracağını” bildirdi, yani memnun oldu. Bu tavır normaldi, zira özellikle Dışişleri Bakanı Davutoğlu başından beri işin içindeydi, Kosova’yı ilk tanıyan ülkelerden biriydik. Hatta Kosova’nın Dışişleri Bakanlığı yapılanmasına yardımcı olma görevini üstlenmişti. Davutoğlu’nun hassasiyetinin kaynağı, “Kosova’nın tarihi mirasının Türkiye’nin, Türkiye’nin tarihi mirasının ise Kosova’nın olması” idi. Ancak bağımsızlıktan sonra ilk ziyaretini geçen yıl ülkemize yapan Kosova Dışişleri Bakanı İskender Hüseyni’nin, “İKÖ ülkelerinin çoğunun Kosova’yı tanımadığı” siteminin üzerinde nedense duran olmadı!..

“Ne yani Türkiye Kosova’nın bağımsızlığına karşı mı çıkmalıydı?” diyenler olacaktır. Onlar için evvel emirde, genel tabloyu çizelim:

-BOP projenin geniş ölçekli ilk uygulaması Balkanlar’da özellikle Yugoslavya’da gerçekleştirildi. Onun içindir ki, Türkiye’nin Yugoslavyalaştırılmasından ve Iraklaştırılmasından söz ediyoruz…

-Balkanlar’ın düzenlenmesi işi bitmedi. Halen Orta Doğu’ya paralel, buradaki çalışmalar da tam gaz sürüyor…

-O yüzden ABD’nin, AB’nin Kosova ve diğer Balkan ülkelerine “muhabbetinin” altında başka hesaplar yatmaktadır. İşleri bitince, Sırbistan veya başka bir ülkeye yem edecekleri kesindir.

-Yarın öbür gün İsrail’i Balkanlar’da görürsek şaşırmayalım…

Lahey’in Kosova kararının özelde Türkiye için anlamına gelince… Öncelikle bu kararın;

“Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz… Azınlıklara siyasi hakimiyetimizi ve sosyal dengemizi bozacak ayrıcalıklar verilemez… Manda ve himaye kabul edilemez…” gibi en önemli kararların alındığı Erzurum Kongresi’nin 91. yıldönümünden 1, Türkiye’nin ünite-milli yapısını uluslararası arenada tescil ettiren Lozan’ın 87’inci yıldönümü ve dahi Hatay’ın Anavatana katılmasının 71’inci yıldönümünden sadece 2 gün önceye denk geldiğini vurgulayalım.

Sonra Uluslararası Adalet Divanı’nın, BM’nin başlıca yargı organı olup, BM Antlaşması’nın ayrılmaz bir parçası kabul edildiğinin altını çizelim. “Ne var bunda?”nın cevabı için değerli diplomatlarımızdan, merhum Gündüz Aktan’ın 16 Haziran 2003’te Radikal’de kaleme aldığı “İkiz Sözleşmeler” başlıklı yazıya müracaat edelim… Türkiye, 34 yıl imzalamadığı bu sözleşmelere, 2000’de bazı çekincelerle imza koymuş, ama onaylamamıştır. Ne zamanki AKP iktidar olur, “AB uyum paketleri” kapsamında TBMM’de onaylanır. Merhum Aktan da, dönemin Cumhurbaşkanı Sezer’in onayından bir gün önce bu yazıyı kaleme alır. İşte 7 yıl öncesine ait o yazıdaki çarpıcı tespitler:

“1948 yılında İnsan Hakları Bildirgesi kabul edildi. Bu bildirge insan hak ve özgürlüklerini ilan ediyordu. Ama bu haklar arasında kendi kaderini tayin hakkı (self-determination: S-D) yer almamıştı. Hem bu en önemli hakkı tedvin etmek, hem de tüm diğer hak ve özgürlükleri devletlerin uygulayacağı vecibeler haline sokmak gerekiyordu. Bu amaçla hazırlanan ‘Uluslararası Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Misakı’ ile ‘Uluslararası Sivil ve Siyasi Haklar Misakı’ 1966’da imzaya açıldı…

1980’lerin ikinci yarısından itibaren bu misaklara bizim de taraf olmamız için baskılar gelmeye başladı. Amaç PKK ile mücadelemizde bir insan hakları denetleme mekanizması daha ihdas etmekti.

Sömürgeciliğin tasfiyesi amacıyla S-D hakkının kullanılması, BM Genel Kurulu tarafından 1960 yılında kabul edilen 1514 sayılı ‘Sömürge Halklarına ve Ülkelerine Bağımsızlık Verilmesi Bildirgesi’nde yer alıyor. Misakların 1. maddesindeki hüküm bu bildirgeden aktarılmış. Dolayısıyla misakları onaylayan ülkeler S-D hakkının kendilerine karşı kullanılması ihtimalinden endişe ettiler. Çünkü ulus-devlet olmalarına rağmen onların da içinde bağımsızlık için mücadele eden etnik gruplar vardı. Nitekim 1970 yılında BM Genel Kurulu’nun kabul ettiği 2625 sayılı ‘… Uluslararası Hukuk İlkeleri Bildirgesi’ bu endişelerin yersiz olmadığını gösterdi. Bu önemli belge, S-D hakkının ulus-devletlerde kullanılmasına ilişkin esasları içeriyor. Yani ‘S-D sadece sömürgeciliğin tasfiyesiyle ilgilidir. Bizim gibi ulus-devletlere uygulanmaz’ değerlendirmesi doğru değil. 2625 sayılı bildirge kısaca, ‘hükümeti, halkının tümünü temsil eden ülkelerin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğini bozucu hiçbir eylem yapılamaz’ hükmünü getiriyor. Yani bir ülkede temsili demokrasi varsa, o ülkede bölücü S-D hakkı kullanımı mümkün olmuyor. Bu suretle ulus-devlette demokrasi bizzat S-D uygulaması halini alıyor. Ama hükümet halkın tümünü temsil etmiyorsa, yani rejim demokratik değilse, ulus-devlette de bölücü S-D uygulamasına cevaz var. Bu ilke 1993 Viyana Dünya İnsan Hakları Konferansı’nda da aynen teyit edildi. Bu bağlamda önemli bir nokta da S-D hakkını sadece ‘halklar’ın kullanabilmesi. Ama halkın hukukta tanımı yok. Örneğin Filistinliler gibi, bir grup bağımsızlık mücadelesini başarıyla yürütürse, uluslararası toplumca halk olarak tanınabiliyor. Dolayısıyla halk olmak daha çok siyasi nitelik taşıyor…

Misakların bugüne kadarki uygulamasında bu madde hiçbir ülkeye sorun yaratmadı. Ancak Kürtlere sürekli ‘halk’ diyen Avrupa Parlamentosu, DEP milletvekillerinin yargılanması üzerine 15 Aralık 1994’te aldığı kararda, ‘Türk hükümetinin ülkenin tümünü temsil etmediği’ni belirterek, bölücü S-D hakkının bize karşı kullanılabileceğini kabul etti…”

BAL GİBİ İÇTİHAD YAPARLAR, ÇÜNKÜ…

Şimdi Kosova kararının, “ayrılıkçı hareketler” için “içtihad” olup, olmayacağı tartışılıyor. En azından Türkiye söz konusu ise “bal gibi içtihad” yapacaklardır. Çünkü, rahmetli Aktan’ın o tespitlerinden sonra bakın neler oldu:

-Hem “medeniyet projemiz” AB, hem kurucu üyesi olduğumuz Avrupa Konseyi, İkiz Sözleşmelerdeki çekincelerimizi kaldırmamızı, ayrıca Avrupa Azınlık ve Bölgesel Diller Şartı ile Ulusal Azınlıkların Korunması Sözleşmesini çekincesiz imzalamamızı şart koştu…

-AB Yerel Yönetimler Komitesi birkaç yıl önce Doğu ve Güneydoğu’daki yerel yönetimlere “özerklik verilmesi” tavsiyesinde bulundu… Geçenlerde önce BDP’li belediyeler, ardından Kandil, “özerklik”ilan edeceklerini açıkladı…

-Avrupa Parlamentosu’nda, Güneydoğu’ya BM askerinin konuşlandırılması önerildi…

-Yine AB ve Avrupa Konseyi’nin yanısıra ABD de, Kürt kökenli vatandaşlarımız için önce “azınlık”, sonra “millet” hakları istemeye başladı…

-PKK’lılar “Öcalan siyasi irademizdir” imzalı 3 bin dilekçeyi BM’ye gönderdi…

-Obama’ya “Kürt raporu” sunan CIA’cı Henry Barkey, “Kürtlere siyasi ve ekonomik hakların tanınmasıyla” birlikte, “PKK silahlarının ABD askerlerinin gözetiminde teslim edilmesini” önerdi. Kandil’deki Karayılan da, “İsteklerimiz karşılanırsa, BM gözetiminde silahlarımızı teslim edebiliriz” dedi. Başbakan Erdoğan, K. Irak’ın güvenliğini NATO’nun sağlamasını istedi…

-Barzani, “Kürt ulusunun devlet kurma hakkı olduğunu” açıkladı. (Batının tüm resmi ve gayrı resmi kuruluş raporlarında, ‘Dünyadaki devletsiz en büyük ulusun Kürtler olduğu, Kürtlerin Lozan’la 4 parçaya ayrıldığı işlendi.)

-ABD ve BM’nin katkılarıyla hazırlanan “Barzani anayasası”nda Sevr’e atıf yapıldı. Türkiye, “Barzani Kürdistanı”nı tanıdı…

-Malum Batı, dili, dini, tarihi ve kültürü ile ayrı bir millet olan KKTC Türklerini ve 27 yıllık KKTC’yi tanımayıp, Rumlara yamamakta ısrar ediyor. Kosova kararından sonra da kimse soydaşlarımızın durumunda bir değişiklik beklemesin. Çünkü Rumlarla birlikte, AB’nin içimizdeki önemli sesi Cengiz Aktar, KKTC için böyle bir “içtihad”a şiddetle karşı çıktı. Ancak Kosova kararının, dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan benzer sorunlar için “çok değerli bir emsal” olacağını belirterek, “Bir anlamda 1914 Wilson ilkelerine, halkların kendi kaderlerini tayin hakkına geri dönülüyor” yorumunu yaptı.

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNİ ALKIŞLAYIP, DEVAMINI BEKLEYENLER

Bir de içimizde yaşananlar var. Ülkemizi zaten, “İkinci Cumhuriyet, yeni Osmanlıcılık kavramlarının tartışılmasını sağlıklı görüyor ve geleceği ümitle bakıyorum… Artık Kemalizm yok, Türkiyelilik var… Türkiye’de 36 etnik grup var ve bunların varlıklarının tanınması gerekiyor… Beki Osmanlı eyaletler sistemi benzeri bir şey yapılabilir… Lozan’ın delinmesine göz yumuyoruz…”  anlayışında olanlar yönetiyor.

Kürt kökenli vatandaşlarımızı “azınlık” addeden “AB reform paketlerinin” yerine, “millet” statüsü öngören “açılım paketleri” kondu… Ve Anayasa değişikliğine gidildi. Batılı tüm kuruluş ve kişilerin “alkışlarla” karşıladığı ve 12 Eylül referandumundan hemen sonra “devamını” beklediği bu değişikliğin gerçek amacı hakkında fikir vermek için de beş not aktaralım:

1- CIA’cı Henry Barkey geçen yıl “Kürt açılımı” başladığında şu uyarıda bulundu:

“Vatandaşlık tanımını daha kapsayıcı hale getirecek biçimde bazı revizyonlar yapılmalı… Mevcut Anayasa, sadece Türkleri işaret ediyor… Kültürel reformlar, yani Kürtçenin günlük hayatta çok daha kabul edilebilir kılınması, öğretilmesi, bazı devlet faaliyetlerinde kullanılması, yerel yönetimlere yetki devri, anlamlı bir af çıkarılması… Fakat tüm bu adımlar Anayasa Mahkemesi’nden dönebilir.”

2- Başbakan Erdoğan yazarlarla düzenlediği “Demokratik açılım” toplantısında, “Anayasa değişikliğiyle, Kürt meselesinin çözümü için atılacak adımların önündeki engelleri kaldıracaklarını, ondan sonra kalıcı çözümün adımlarını atacaklarını” söyledi.

3- Adalet Bakanı Sadullah Ergin 15 Temmuz’da Avrupa Parlamentosu’na Anayasa paketi hakkında bilgi verirken, “Anayasa değişikliğinin Kürt sorununun çözümüne bir katkısı olacak mı?” şeklindeki bir soruyu şöyle cevaplandırdı:

“Türkiye’de Kürtlerle birlikte benzer sorunlar yaşayan, azınlık olsun, çoğunluk olsun birçok grup vardır. Anayasa değişiklikleriyle spesifik olarak bu sorunları çözmüyoruz. Reformlarla yaptığımız demokratikleşme ile zaten uzun vadede bu sorunların çözüme kavuşmaları çok kolaylaşacaktır.”

4- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül 14 Temmuz’da Slovenya’ya giderken, “Yeni Anayasa yapılsa daha iyi olurdu” dedi. “Kürt meselesi” hakkında, “Türkiye’nin demokratik standartlarını yükseltmesi sorunları sorun olmaktan çıkaracaktır. Kürt meselesinde bu yolda ilerleyerek çok mesafe kat ettik. Tabular yıkıldı. Özgürlüklerin sınırları genişletildi” derken, PKK’ya silah bıraktırılmasıyla ilgili olarak da “Asıl mesele PKK’nın silah bırakmasıyla ilgilidir. Bunlar örtülü işlerdir. Çok uğraştık bu konularla, hiçbir dönemde yapılmadığı kadar uğraştık…” açıklamasını yaptı.

5- Yandaş medya ve STÖ’ler, Türkiye’yi “deneme tahtası” görerek, “Kürt sorununu çözmede bugüne kadar uygulanan yöntemler başarısız oldu. Artık PKK’yla masaya oturmaktan başka çare kalmadı. Bir de bu denensin” kampanyası başlattı. Diyarbakır’da “Operasyonlar dursun, PKK eylemsizlik kararı alsın” çağrısı yapan 99 STÖ, “Ankara-Kandil hattında aktif rol üstlenmek” için Köşk’e çıkma kararı aldı. Hükümetten de onay alınırsa, “akil adamlardan oluşacak bir heyet” Kandil’e gidip, PKK’nın sözde liderleriyle konuşacak. Köşk’ün, “Asıl mesele PKK’nın silah bırakması, bunun için çok uğraştık” dediği, “çözümcü” yandaşların, “PKK’yla görüşülmesi” için bastırdığı bir dönemde, Kandil’e gidişe “vize” verilmez mi? Peki, PKK’nın ne isteyeceği belli değil mi? Şayet bu “vize” çıkarsa, kendimizi hazırlayalım demektir ki, “Habur törenlerinin” yerini, “Kandil törenleri” alacak!..

İSVİÇRE’DEKİ LOZAN YÜRÜYÜŞÜ

Bugün İsviçre’nin Lozan kentinde bir yürüyüş yapılacak. Bu yürüyüşü merkezi Brüksel’de bulunan, amblemi “Büyük Kürdistan haritası” olan Avrupa Kürt Dernekleri Federasyonu KON-KURD’a bağlı İsviçre Kürt Halk Dernekleri Federasyonu (FEKAR) ile İsviçre Kürt Halk Meclisi düzenliyor.

Lozan Ripon Meydanında toplanacak bu kişiler, “Kürdistan’ın dört parçaya bölünmesine neden olan” Lozan Antlaşması’nı protesto edecekler. Buna ilişkin çağrı metninin, Barzani’ye yakın yayın organlarında geniş yer bulduğunu da belirtelim. “Bir yürüyüşten ne olur?” demeyelim. Bugünlere böyle böyle geldik!..

Şimdi soralım; Kosova kararını can-ı gönülden alkışlayabilecek durumda mıyız?

Müyesser Yıldız

Odatv Link: https://odatv4.com/yazar/muyesser-yildiz/turkiye-ile-ilgili-oyle-kritik-bir-madde-var-ki-31102003.html

Kategori:Uncategorized