İçeriğe geç

Evlilik Dershanesini Kim Açar?

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin’in son önerisini duyunca gülümsedim. Her toplumsal olayda acilen bir proje üreten Bakan Şahin’in son “fikrim geldi”si şuydu:

“Mesela bir araba kullanırken bile kursa gidiyorsunuz, sertifika alıyorsunuz nasıl araba kullanmanız gerektiğiyle ilgili. Ama evlilik birliği dediğiniz, ömür boyu devam edilmesi gereken ve toplum açısından çok önemli bir müessesse. Evlilik kurumunu güçlendirmenin yolu, çiftlerin bir ön eğitimden geçmesi…”

Medya bu sözleri “izdivaç kursu” diye özetledi.

Niye mi gülümsedim?

Sigaradan içkiye “gönüllü vazgeçirme” uygulamalarında, sigaranın çok yüksek fiyatla satılması önerisinde, okullarda Arapça dersinin başlatılmasında, boşanmaların araştırılması için Meclis’in devreye girmesinde, spor ve televizyon yayınlarına çekidüzen verilmesinde, camilerdeki yeni açılımlarda hep o ‘Büyük’ün izdüşümünü görmüştüm.

“Elimden gelse mevcut imkânları seferber eder, gençlere yardımcı olmaya çalışırdım. Tabii bunu yaparken günümüzün genç nesillerinin izdivaç, aile, çoluk-çocuk gibi mevzularda gerekli bilgi ve donanıma sahip olması için de elimden gelen gayreti sarf ederdim. Günümüzde gençlere bu mevzuda ciddi bir eğitim verilmiyor, onlar bu konuda gerekli bilgi ve donanıma sahip olarak yetiştirilmiyor. Üniversite, hatta liselerin bünyesinde aile ve evliliklerle alâkalı, muhatapların seviye ve konumuna göre seminerler verilebilse. Hatta devletin uygun göreceği şekilde, bu mevzu belli bir disipline bağlansa; şahıs gerekli bilgi, donanım ve ehliyete sahip olduğunu ispat edip bir tür evlilik sertifikası aldıktan sonra o şahsın evliliğine müsaade edilse …”

Böyle devam edip, gidiyor… Bakan Fatma Şahin’in sözlerinin devamı vardı. Yazı uzamasın diye onları da almadım. Ama şu kadarını söyleyeyim; her iki ismin “devamdakiler”i de neredeyse bire bir aynı!..

Tamamen tesadüf değilse, kendim ‘hicret’te, fikrim iktidarda dense yeridir!..

Acaba resmi nikâhı kıyma görevinin hocalara verilmesi de gündeme gelir mi?

Yok; bu bir başka büyüğün, Başbakan Erdoğan’ın fikriydi!..

Silivri’den kucak dolusu sevgiler,

Müyesser YILDIZ

02 Ocak 2011

Kategori:Uncategorized