İçeriğe geç

Öğretmen Asteğmen Kubilay ve Torunları

Öğretmen Mustafa Fehmi Kubilay, Menemen’de yedek subay olarak askerliğini yapıyordu.

82 yıl önce bugün, 23 Aralık 1930 günü sabah namazından sonra işbirlikçi, Cumhuriyet karşıtı bir güruh isyan girişimi başlattı. Asteğmen Kubilay, Giritli Derviş Mehmet ve güruhunu durdurmak istedi. Başı kesilerek katledildi. Kubilay’a yardıma gelen iki bekçimiz daha öldürüldü.

Atatürk bu olaydan sonra şu başsağlığı mesajını yayınladı:

“Menemen’de meydana gelen irtica teşebbüsü esnasında Zabit Vekili Kubilay Bey’in vazife ifa ederken duçar olduğu akıbetten, Cumhuriyet ordusunu taziyet ederim.

Kubilay Bey’in şehadetinde mürtecilerin gösterdiği vahşet karşısında Menemen’deki ahaliden bazılarının alkışla tasvipkâr bulunmaları, bütün cumhuriyetçi ve vatanperverler için utanılacak bir hâdisedir.

Menemen’de ahaliden bazılarının hataları bütün milleti müteellim etmiştir.

İstilânın acılığını tatmış bir muhitte genç ve kahraman zabit vekilinin uğradığı tecavüzü, milletin bizzat Cumhuriyet’e karşı bir suikast telâkki ettiği ve mütecasirlerle müşevvikleri, ona göre takip edeceği muhakkaktır.

Hepimizin dikkatimiz bu mes’eledeki vazifelerimizin icabatını hassasiyetle ve hakkile yerine getirmeğe matuftur.

Büyük ordunun kahraman genç zabiti ve Cumhuriyet’in mefkûreci muallim heyetinin kıymetli uzvu Kubilay Bey, temiz kanı ile Cumhuriyet hayatiyetini tazelemiş ve kuvvetlendirmiş olacaktır.”

Ne yazık ki Cumhuriyet karşıtlığı, işbirlikçilik bitmedi. 82 yıldır kafa, kol, uzuv kesmeler başka şekillerde devam ediyor. PKK eliyle alınan canlarımız, Atatürk’ün yolundan ayrılamadığı için beyinleri tutsak edilmek istenen zabitler ve aydınlarımız, yüreği Cumhuriyet için çarpan aydınlanmacı öğretmenlerimizin yaşadıkları…

Atatürk’ün ifadesiyle “utanılacak” bir tablo.

Bu utanç tablosunu yıkacak, Kubilay’ların katliamına bir daha tekrarı mümkün olmayacak şekilde “dur” diyecek olan yegâne güç yine Türk Milleti’dir.

Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları başta olmak üzere, Kubilay ve onun şahsında tüm zabit-sivil şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum.

Silivri, Hasdal, Hadımköy ve Maltepe’ye kucak dolusu sevgiler…

Müyesser YILDIZ

23 Aralık 2012

Kategori:Uncategorized