İçeriğe geç

Sadece 100 Yılın Değil, Bin Yılın En Tarihi Rövanşı!..

15 gün sonra Sivas Kongresi’nin 94’üncü yıldönümü kutlayacağız. Mustafa Kemal Paşa ülkeyi emperyalizmin pençesinden kurtarmak için yola çıktı. Samsun, Amasya, Erzurum ve nihayet 4-11 Eylül Sivas Kongresi.

Ne oldu Sivas Kongresi’nde? Milli güçleri birleştirmenin ve milli mücadelenin yol haritası çizildi. Alınan tarihi kararlardan bazıları şunlardı:

-Millî sınırlar içinde bulunan vatan bir bütündür; birbirinden ayrılamaz.

-Kuva-yı Milliyeyi yetkili ve milli iradeyi hâkim kılmak esastır.

-Osmanlı ülkesinin herhangi bir kısmına yapılacak müdahale, işgâl ve Ermenilik, Rumluk teşkili gayesine yönelik hareketlere toptan karşı konacaktır.

-Azınlıkların her türlü güvenliği sağlandığından, siyasi egemenlik ve toplum dengesini bozacak ayrıcalıklar verilemez.

-İstanbul Hükümeti, bir dış baskı karşısında topraklarının herhangi bir parçasını bırakmak zorunda kalırsa, buna karşı bütün tedbirler alınır ve kararlar verilebilir.

-Devletin bağımsızlık ve bütünlüğü saklı kalmak şartıyla topraklarımızı ele geçirmek isteği olmayan herhangi bir devletin ekonomik, teknik ve sınaî yardımlarını memnuniyetle karşılarız.

Kısacası Sivas, Türk Ulusal Kongresi’’ydi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin temellerinin atıldığı kongreydi. Vatanın ve milletin bütünlüğüyle, tam bağımsız Türkiye için and içildi, yola çıkıldı. Zafere ulaşıldı.

-94 Yıl Sonra Kürt Ulusal Kongresi-

Bizler, Sivas Kongresi’nin yıldönümünü kutladıktan tam bir hafta Erbil’de bir kongre toplanacak. Adı, “Kürt Ulusal Kongresi”. 4 ülkedeki Kürtler toplanacak ve “100 yıllık Kürdistan hayalini” hayata geçirmek için yol haritası çizecek.

Hedefteki ana ülke Türkiye.

Mustafa Kemal Paşa Sivas Kongresi’ni topladığında, İstanbul hükümeti ve işgâl kuvvetlerinin engelleme, hatta suikast girişimlerine maruz kalmıştı.

Bugün “Kürt Ulusal Kongresi”ni tüm emperyalist güçlerin yanısıra Ankara hükümeti de destekliyor. Hedefte Türkiye var, ama Ankara o toplantının Barzani başkanlığında yapılmasını istiyor, MİT ve Dışişleri’nden gözlemci göndermeyi konuşuyor. CHP, gidecek temsilcisini çoktan belirledi, AKP ise kimi göndereceğini şimdilik düşünüyor.

Hedef ülke Türkiye, ama Başbakan Erdoğan Türkmenistan’dan dönerken, “Burada hangi örgütü kuracaklar? Türkiye dışında düşünüyorlarsa bilemem. Zaten kongre Türkiye dışında, o da beni çok ilgilendirmiyor” diyebiliyor.

O sözde kongre normalde bugünlerde yapılacaktı. Çeşitli bahanelerle 15-17 Eylül’e ertelendi.

Tesadüf olması mümkün mü? Bakarsınız 12 Eyül’e bile çekerler. “Türk Ulusal Kongresi biter, Kürt Ulusal Kongresi başlar” dercesine!..

Sadece 100 yılın hesabı mı?

Simdilik belirlenen takvime göre, sözde Kürt Ulusal Kongresi 17 Eylül’de sona erecek.

17 Eylül Miryokefalon Muharebesi’nin 837’inci yıldönümü. Anadolu Selçuklu Sultanı II. Kılıç Arslan, Bizans İmparatoru I. Manuel Komnenos’u Denizli Çivril’de yendi.

Bu savaşın anlam ve önemi mi? Genelkurmay Başkanlığı kayıtlarından okuyalım:

“Malazgirt Zaferi’yle açılan vatan (Anadolu) ve kurulan devlet (Türkiye Selçuklu Devleti), Miryokefalon Zaferi’yle korunmuş ve emniyet altına alınmıştır. Eğer bu zafer Bizans imparatoru tarafından kazanılmış olsaydı,Türklerin devletlerini korumaları ve Anadolu’da tutunmaları güçleşebilirdi. Daha doğrusu, Anadolu’daki Türk varlığının geleceği büyük bir tehlike içine düşebilirdi. Hatta Anadolu tamamen elden çıkabilirdi. Bütün bu durumları gözönüne alarak bir yargıya varmak gerekirse Miryokefalon Zaferi, Türkler için ‘devlet ve vatan koruyan zafer’ olarak tarihteki gerçek yerini ve değerini almıştır.

Miryokefalon Zaferi’nin tarihî sonucu bununla da sınırlı kalmamıştır. Herşeyden önce bu zafer, Bizans’ın Türkleri Anadolu’dan sürüp çıkarma planını tamamen çökertmiştir. Başka bir ifade ile söylemek gerekirse Bizans, Malazgirt Meydan Savaşı’ndan beri, 105 yıl gibi uzun bir süre taşımış olduğu Anadolu’yu Türklerden geri alma ümidini Miryokefalon yenilgisinden sonra tamamen yitirmiştir.”

Anadolu’daki varlık ve egemenliğimizin tartışıldığı, Türkleri Anadolu’dan sürme planlarının yeniden ete-kemiğe büründüğü bir dönemde yapılacak olan sözde “Kürt Ulusal Kongresi” Başbakan Erdoğan’ı acaba neden “çok da ilgilendirmiyor”?!.

Silivri, Hasdal, Hadımköy, Maltepe, Sincan, Mamak ve Şirinyer’e kucak dolusu sevgiler

Müyesser YILDIZ

20 Ağustos 2013

Kategori:Uncategorized