İçeriğe geç

AK-Güvenlik; Ya da AK-Polis, AK-Jandarma, AK-Denizciler

Kamuoyuna “iç güvenlik paketi” olarak takdim edilen 43 maddelik Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik öngören torbayla, polis teşkilâtı tepe taklak edilirken, üst düzey hariç Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığındaki terfi ve tayinlerde de İçişleri Bakanlığı tek patron oluyor. Yani kamuoyundaki ifadesiyle “AK-Polis, AK-Jandarma, AK-Denizciler” geliyor.

Pakette önemli bir düzenleme daha var. Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanuna şöyle bir madde ekleniyor:

“Bu kanun ya da başka kanunlara göre ön inceleme, disiplin soruşturması veya diğer idari soruşturmaları yapmakla görevlendirilenlerin görevleriyle ilgili olarak yaptıkları işlemlerden, yürüttükleri faaliyetlerden, düzenledikleri raporlar ile görüş yazılarında belirttikleri kanaatlerinden veya kanunla verilen yetkilere dayanarak aldıkları tedbirlerden dolayı ancak idare aleyhine tazminat davası açılabilir. Kişisel kusur, haksız fiil veya diğer sorumluluk sebeplerine dayanılarak da olsa mezkûr görevliler aleyhine tazminat davası açılamaz. Ancak bu görevlilerin suç sayılan eylemleri ile kin, garez ve hatıra dayalı olarak veya baskı veya telkinle kanaat oluşturduğu ya da değiştirdiği kesinleşmiş yargı ya da disiplin kurulu kararıyla tespit edilirse, idarenin görevliye rücu hakkı saklıdır.”

Pakette, söz konusu hükmün, yürürlüğe girdiği tarihte görülmekte olan davalar, kesinleşmemiş hükümler ile temyiz veya karar düzeltme yoluna gidilmediği için kesinleşen kararları da kapsaması ve davaya idare aleyhine devam edilmesi öngörülüyor.

Bitmedi; Bu maddenin yürürlüğe girmesinden önce verilen hükümler için maddenin yürürlüğe girmesinden itibaren 2 hafta içinde temyiz veya karar düzeltme yoluna başvurulması imkânı getiriliyor.

Bu madde adeta adrese teslim bir düzenleme. Adresi de, 17/25 Aralık operasyonlarından sonra Emniyet başta olmak üzere kamu kurumlarında “paralellerle” ilgili inceleme ve soruşturmaları yürüten müfettişler.

“Parelel” olduğu iddia edilen polislerin büyük kısmının müfettiş raporlarıyla görevden alındığı ve sonrasında tutuklandığı; şüpheli veya sanıkların da Mülkiye veya Polis başmüfettişlerinin neredeyse tamamı hakkında tazminat davası açtığı biliniyor.

İşte iktidar bu düzenleme ile “kişisel kusur veya haksız fiilleri” olsa bile o müfettişler hakkında tazminat davası açılmasını engelliyor, açılan veya açılacak davaları da devlete yüklüyor.

Bilindiği gibi, Ergenekon ve Balyoz davaları sürecinde dönemin Başbakanı Erdoğan’ın, “tutuk ve çekingen bir yargıç sınıfı oluşmamalı” demesi üzerine, hâkim ve savcılara da benzer bir koruma zırhı getirmiş, sonrasında bu kaldırılmış, 17/25 Aralık operasyonlarının ardından başlayan “paralelle mücadele” kapsamında yeniden konmuştu.

-Toptan Lağv AYM’ye Misilleme mi?-

İç Güvenlik Paketi ile polis teşkilâtında yapılacak düzenlemeler çok tartışılacak. Zira İçişleri Bakanı neredeyse “piramidi düzeltme” gerekçesiyle istediği her personeli re’sen emekliye sevkedebileceği gibi, uyarı, kınama ve maaş kesme cezası verebilecek.

Re’sen emeklilikte en dikkat çeken kısım, TSK’daki ciddi kriterlerin aksine, belli bir süre herhangi bir fiili göreve atanmama dışında herhangi bir kriterin bulunmaması. Bu da iktidarın istediği polisle çalışıp, istemediğini emekliye sevketmesini sağlayacak.

Kısacası Emniyetin toptan lağvı gündemde. Gel de, “Anayasa Mahkemesi’ne misilleme için mi?” diye sorma!..

Niye mi? Hatırlanacağı üzere iktidar Meclis tatile girmeden önce çıkardığı bir torba kanunla, 17 ve 25 Aralık soruşturmalarının ardından Emniyet başta olmak üzere, devlet kadrolarındaki görevden almalarda, mahkemelerin vereceği “iptal ve göreve iade” kararlarının 2 yıl içinde uygulanmasının önünü açmıştı. Oysa Anayasa’ya göre, mahkemelerin vereceği göreve iade kararlarının en geç bir ay içinde uygulanması gerekiyordu.

Torbadaki bir diğer hükümle ise görevden almalara ilişkin mahkeme kararlarını uygulamayan amirler hakkında “ceza soruşturması açılmayacağı” öngörülmüş, yani şimdi müfettişlere getirilen koruma zırhının bir benzeri mahkeme kararını uygulamayan amirlere de sağlanmıştı.

Ancak Anayasa Mahkemesi iktidarın torbasındaki bu iki hükmü iptal etti. Yani “paralel” olduğu için görevden alınanlara kurumlarına dönme imkânı, amirlerine de onları görevlerine iade etme zorunluluğu getirdi.

Emniyetin “paralel” sorununu o torbayla halledemeyen iktidarın, bu torbayla toptan hâl yoluna gittiği anlaşılıyor.

Paralel veya değil tüm polislerin gözleri şimdiden Anayasa Mahkemesi’ne çevrilmiş durumda.

Mamak, Şirinyer, Eskişehir, Malatya ve Antalya’ya kucak dolusu sevgiler

Müyesser YILDIZ

24 Kasım 2014

Odatv Link: https://odatv4.com/yazar/muyesser-yildiz/ak-guvenlik-paketinden-paralel-avcilarina-kalkan-cikti-2411141200.html

Kategori:Uncategorized