İçeriğe geç

Onlar Artık “Sabıkalı” Değil!..

Kumpasa düşürülüp, yıllarca hapis yattılar. Kumpas ortaya çıktı, iade-i itibar beklenirken, genç yaşta TSK’dan emekli edildiler. Evlerini geçindirmek için iş aramaya koyuldular. İş bulsalar da “sabıka” kayıtları olduğu için çalışamadılar.

Anayasa Mahkemesi’nin Balyoz davasında verdiği yeniden yargılama kararının ardından, davaya bakan 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ne adli sicil kayıtlarının silinmesi için başvurdular. Hem Mahkeme, hem Adli Sicil Müdürlüğü reddetti.

Engin Alan MHP milletvekili. Ama Haziran’daki seçimde aday olup, olamayacağı tartışılıyor. Çünkü onun da “sabıka” kaydı var. Keza CHP’den aday adayı olan Dursun Çiçek’in durumu belirsizliğini koruyor.

Balyoz’dan yaklaşık 4 yıl hapis yatan ve 18 yıl hapis cezasına çarptırılan emekli Jandarma Kurmay Albay Hanifi Yıldırım dayanamadı, Adalet Bakanlığı aleyhine Ankara 15’inci İdare Mahkemesi’ne dava açtı.

MHP’den milletvekili aday adayı olmayı düşünen Yıldırım’ın açtığı davada Adalet Bakanlığı, talebin reddini isteyip, “Yargılamanın yenilenmesi sonucu verilecek kararın kesinleşmesinin gerektiği” yönünde görüş bildirdi. Ancak Mahkeme sadece Yıldırım değil, tüm Balyoz kurbanlarını sevindirecek şu karara imza attı:

“… davacının da aralarında bulunduğu sanıkların yargılamasının yeniden yapılmasına başlanıldığı, Anayasa Mahkemesi kararı doğrultusunda ihlâlin ve tüm sonuçlarının ortadan kaldırılması gerektiği, ihlâlin bir mahkeme kararından kaynaklanması nedeniyle, söz konusu ihlalin yine kararı veren mahkemece kaldırılması gerektiği, ancak ihlalin sonuçlarından biri olan adli sicil kaydının davalı idare tarafından tesis edilecek bir idari işlemle kaldırılabileceği, davacı talebinin, Anayasa ile güvence altına alınan seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkına ilişkin olduğu, adli sicil kaydının silinmemesinin, davacının bu temel hakkını kullanamaması sonucunu doğuracağı ve böylelikle ihlâlin sonuçlarını devam ettireceği, davalı idare tarafından, davacının başvurusunun reddedilmesine gerekçe olarak, yargılamanın yenilenmesi sonucu verilecek kararın kesinleşmesi gerektiği ileri sürülmüş ise de yapılacak yargılamanın yenilenmesi sonucu verilecek kararın beklenilmesine gerek olmadığı, ihlâlin ve sonuçlarının gecikmeksizin giderilmesi gerektiği hususları göz önüne alındığında, dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır. Öte yandan, davacının Haziran 2015 yılında gerçekleştirilecek milletvekilliği genel seçimlerine aday olarak başvurma ihtimali bulunduğundan hukuka aykırılığı ortaya konulan dava konusu işlemin, davacının Haziran 2015 Milletvekilliği Genel Seçimlerine aday olarak katılamaması sonucunu doğuracağı göz önüne alındığında, davacı açısından, telifasi güç veya imkânsız zararların ortaya çıkaracağı da açıktır. Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin; uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına…”

Adalet Bakanlığı’nın itirazına rağmen, “temiz” kağıdı almayı başaran Hanifi Yıldırım Pazar günü Iğdır’da aday adaylığını açıklayacak.

Yıldırım, tahliyesinden sonra Genelkurmay’ın orduevlerine, hem de 3 yıllık giriş yasağı koyduğu isimlerden biriydi. Yasak kararında, “ast-üst ilişkilerini zedelediği” yazıyordu, ama o “suçunu” biliyordu. Hapisteyken, Jandarma Genel Komutanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı’na gönderdiği dilekçelere, Jandarma’daki “kumpasçıları” isim isim bildirmişti.

Şu garabete bakın; Orduevlerine giremiyor, ama belki Meclis’e girecek.

Foça ve Paşakapısı’na kucak dolusu sevgiler

Müyesser YILDIZ

12 Mart 2015

Odatv Link: https://odatv4.com/yazar/muyesser-yildiz/balyoz-saniklarini-sevindirecek-karar-1203151200.html

Kategori:Uncategorized