İçeriğe geç

Manidar Zamanlama… Cemaat Yargıtay’a “Muhtıra” Verdi…

Evet, Türkiye bunu da gördü; En yüksek yargı organı olan Yargıtay’da “muhtıra” verildi. “Seçimlerde usulsüzlükler yapılıyor… Yasalar çiğneniyor… Etik kurallara, Yargıtay’ın örf ve adetlerine uyulmuyor” diye kazan kaldıran üç daire başkanı, Yargıtay Başkanlığı ve Genel Sekreterliği’ni görevini yapmaya davet etti.

Şimdi bu ne mi? Anlatalım:

Yargıtay’da 12 ve 15. Ceza Dairesi Başkanlarının görev süresi 11 Mart’ta doldu. 5 gün sonra yeni başkanın belirlenmesi için seçimlere geçildi.

8. Ceza Dairesi Başkanının süresi de 25 Nisan’da doldu, yeni başkanın seçimi 28 Nisan’da başladı.

İktidar ve Yargıda Birlik Platformu mevcut her üç başkanın da değişmesini istiyordu.

Bugün 11 Haziran, her üç daireye de halen başkan seçilemedi, turlar devam ediyor.

Niye seçilemedi? Hem Yargıda Birlik Platformu kendi arasında anlaşamadı, hem de “paralel yapı”nın direnişi söz konusu.

Kelimenin tam anlamıyla manidar zamanlama; Aylardır kimseden ses soluk çıkmazken, bu üç dairenin başkanı seçimlerden 3 gün sonra Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu’na verdikleri “muhtıra, bildiri” gibi bir dilekçeyle “hukuksuzluk yapılıyor” şikâyetinde bulundu.

-Daire Başkanlıkları Paylaşılıyor-

8. Ceza Dairesi Başkanı Sedat Bakıcı, 15. Ceza Dairesi Başkanı Haydar Erol ve 12. Ceza Dairesi Başkanı Ayşe Doğan’ın adıyla “bilgilendirme” amacıyla tüm Yargıtay üyelerine de dağıtılan “bildiride”, seçimlerin ne zaman başladığı hatırlatıldıktan sonra şöyle denildi:

“Yargıtay Kanunu’nun 31/8. maddesine göre seçimin bitinceye kadar devamlı yapılması gerektiği halde bazı günler 3 tur, bazı günler 2 tur, bazen de 1 tur seçim yapılmış, zaman zaman da seçime ara verilmiş ve bu suretle Yargıtay Yasası’na aykırı davranılmıştır.

Yargıtay Yasası ve halin icabı gereği oylamanın gizli yapılması zorunludur. Emredici yasa hükmüne ve yüksek hakim olmanın kriterlerine uymayacak şekilde toplu halde oy kullanılması önlenmelidir. Bu nedenle oy vermenin daracık yerlerde değil, daha geniş alanlarda yapılması, oy verme bölümlerinin birbirinden uzak olması, arka arkaya konulmayarak arkadaki sırada birlikte veya oy verenin oyunu görecek şekilde seçim yapılmasının önlenmesi ve oylamanın gizli olması gerektiğinin oylamaya katılmaya ilişkin mesajlara eklenmesi ve sayın üyelere duyurulması gerekmektedir.

Tasnif Kurulları, İç Yönetmeliğin 55. maddesine aykırı şekilde oluşturulmaktadır. Birlik yöneticileri, Tasnif Kurulu Başkanı veya üyeliğinde görevlendirilmektedir. Yargıtay Yasası ve İç Yönetmeliğine uygun, tarafsız tasnif kurulu oluşturulması için gerekli özen gösterilmelidir.

Daire Başkanlığı seçiminde bilgi, liyakât, deneyim, bilimsel başarıların ön planda tutulması gerekirken, başkanlıkların bu ilkelerden uzak şekilde paylaştırıldığına ilişkin duyumlar Yargıtay’a olan güveni sarsmaktadır.

Kamuoyu tarafından yakından bilindiği ve takip edildiği üzere, Yüksek Hakimler Savcılar Kurulu seçiminde oluşturulan Yargıda Birlik Platformu, Yargıtay’a da yansıtılmış ve benzer bir oluşum içine girilmiştir. Yargıtay Yasası’nın seçimlerde her türlü propagandayı yasaklayan 38. maddesine, Yargıtay’ın işlevine, görevine, geleneklerine, yargının bağımsız ve tarafsızlığına, Birleşmiş Milletler Bangolar Yargı Etiği ilkelerine, hakime hiçbir konuda emir verilemeyeceği, tavsiyede bulunamayacağına ilişkin Anayasa hükmüne aykırı olarak birliğe katılan sayın Başkan ve üyeleri, çok sayıda toplantılar düzenleyerek veya toplantılara katılarak 38. maddeye aykırı davranmışlardır.

Birinci Başkanlıkca gerekli önlemlerin alınması, Yargıtay Yasasının 38. maddesine aykırı olarak gerek Yargıtay içinde gerekse Yargıtay dışında seçimlerle ilgili toplantılar yapılması, üyelerini bağlayıcı kararlar alınması, propaganda yapılmasının önlenmesi, uymayanlar hakkında disiplin soruşturmasına başlanması yasa gereğidir.

Seçimlerle ilgili olumsuzluklar Birinci Başkanlık ve Genel Sekreterlik makamlarına yazılı veya sözlü olarak zaman zaman yansıtıldığı halde, seçimlerin yasa ve iç yönetmeliğe uygun şekilde yapılması sağlanmamıştır.

Sonuç olarak; Başkanlık seçimlerinin Yargıtay Yasası ve İç Yönetmeliğine, etik kurallara, Yargıtay’ın örf ve adetlerine uygun şekilde yapılmasının sağlanması için gereğinin takdir ve ifası saygıyla arz olunur.”

2010 Anayasa referandumundan sonra 160 blok oyun hükümranlığını ilân ettiği Yargıtay’da şimdi yasaların, bilgi, liyakât ve deneyimin, hâkime emir verilemeyeceğinin, etik kuralların, örf ve adetlerin hatırlanması çok önemli bir gelişme, değil mi?!.

Yargıtay’dan AKP cenahına ilişkin de bir kulis bilgisi aktaralım.

Seçimlerden “zaferle” çıktıktan sonra Yargıtay’daki “paralelleri” istinaf mahkemelerine gönderme veya tutuklatma planları yapan AKP, iktidardan gitme veya en azından koalisyon ortağı olma ihtimaliyle karşı karşıya kaldı ya; Yargıda Birlik Platformu üyelerine, “Ortaklığımız bozulmadı, bozulmayacak değil mi?” diye soruyorlarmış.

Neresinden bakarsanız bakın, tuzun çürüdüğü ortada!..

Müyesser YILDIZ

11 Haziran 2015

Odatv Link: https://odatv4.com/yazar/muyesser-yildiz/cemaat-yargitaya-muhtira-verdi-1106151200.html

Kategori:Uncategorized