İçeriğe geç

Ege’deki Adaları Devretmemişiz… Bari Bir de Törenle Devretseydik!..

Erdoğan’ın Lozan çıkışı sayesinde Ege’deki adaların durumu ve Yunanistan’ın bunları gaspı yeniden gündeme geldi.

Çok sayıda gazeteci, aydın ve de muhalefet, AKP iktidarı döneminde Yunanistan’ın Ege Denizi’ndeki 152 ada, adacık ve kayalığa fiilen el koyup, bayrak çektiğini, hatta silahlandırdığını hatırlatınca Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yaptı. Bakanlık kısaca dedi ki;

“Türkiye’nin 2003 yılından itibaren Ege denizindeki bazı ada ve/veya adacıkların egemenliğini başka bir ülkeye devrettiğine ilişkin iddia ve haberler tamamen gerçekdışıdır… Ege’deki ada, adacık ve kayalıkların hukuki statüsü bağlamında son 13 yıldır herhangi bir değişiklik olmamıştır.”

Resmen kelime oyunu!..

“Devrettiniz” diyen yok ki!.. Söylenen, Yunanistan’ın gaspına göz yumulduğudur.

Hukuki statüde bir değişiklik olmamış!.. Ya fiili statü?.. Oralardaki Yunan bayrakları, silahlar, düzenlenen askeri törenler, tatbikatlar, Başbakan Binali Yıldırım’ın bile bir adamıza pasaportla girmesi ne peki?

Devam edelim:

Aynı Dışişleri Bakanlığı’nın internet sitesinde Ege’deki sorunlar kısmında şunlar yazmıyor mu?

– Doğu Ege Adaları, 1923 Lozan Antlaşması ve 1947 Paris Antlaşması da dahil olmak üzere birtakım uluslararası antlaşmalarla silahsızlandırılmıştır… Bununla birlikte, Yunanistan Türkiye’nin itirazlarına rağmen uluslararası hukuk çerçevesinde ahdi taahhütlerini ve antlaşmalardan doğan yükümlülüklerini ihlal ederek, 1960’lardan beri adaları silahlandırarak Doğu Ege Adalarının silahsızlandırılmış statüsüne aykırı hareket etmektedir.

– Ege’deki bazı coğrafi formasyonların hukuki statüsüyle ilgili anlaşmazlık konusu esas itibariyle, antlaşma yorumuna ilişkin bir uyuşmazlıktır. Bu uyuşmazlık, belli coğrafi formasyonların hukuki statüsü ve Ege’deki statükoyu belirleyen antlaşma hükümleri çerçevesinde bu formasyonların üzerindeki egemenliğin aidiyeti ile ilgilidir… Türkiye, uluslararası alanda geçerliliği olan enstrümanlarla açık bir biçimde Yunanistan’a bırakılmış olan adalar, adacıklar ya da bu tür formasyonlar üzerinde herhangi bir hak iddia etmemektedir. Ancak Ege Denizi’nde egemenliği açık olarak Yunanistan’a bırakılmayan birçok adacık ve coğrafi formasyon olduğu da tartışmasız bir gerçektir. Bu tartışmalı coğrafi formasyonlardan bazıları Türkiye’nin Ege Denizi sahillerine çok yakındır. Aslında bu mesele, iki ülke arasındaki deniz sınırlarının belirlenmesinin önündeki engellerden biridir.

Birinci maddenin anlamı açık; Yunanistan adaları çatın çatır silahlandırıyor.

İkincisinde ise, “Yunanistan kendisine bırakılmayan, hatta dibimizdeki ada ve adacıklar üzerinde dahi hak iddia ediyor” denmiş olmuyor mu?

Bunları da geçelim. Geçen yıl dönemin Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın Meclis’teki şu sözlerini nereye koyacağız?

“Ege’de bulunan adacık ve kayalıkların egemenliği Osmanlı İmparatorluğu’ndan Türkiye Cumhuriyeti’ne halefiyet yoluyla intikal etti. Hukuken EGAYDAAK Türkiye Cumhuriyeti’nin hâkimiyetindedir. Antlaşmalarla gerçekleştirilen bu düzenlemeye karşılık Egemenliği Anlaşmalarla Yunanistan’a Devredilmemiş Ada, Adacık ve Kayalıkların (EGAYDAAK) bir kısmı üzerinde, başından beri ama Osmanlı’dan bugüne gelinceye kadar bir Yunanistan’ın fiilî uygulamaları vardır.”

Bakan Yılmaz bu fiili Yunan uygulamalarının -Dışişleri açıklamasında olduğu gibi- “hukuki statüyü” değiştirmediğini savunsa da Yunanistan’ın “fiili fiili” neredeyse İzmir’e dayandığı ortada.

Tek bir soru; Bu “fiili uygulamalara” karşı Yunanistan’a hiç nota verildi mi ve ne sonuç alındı?

-Abdullah Gül’ün 20 Yıl Önceki Kardak Konuşması-

Ege konusunda AKP iktidarı döneminde nereden nereye gelindiğine de bakalım.

Temel meselelerden biri Yunanistan’ın karasularını 12 mile çıkarma hedefinden başlarsak;

Ege’deki dengeleri kuran, bugün Erdoğan’ın beğenmediği Lozan’dı. Her iki ülkenin karasuları 3 mil olarak belirlendi. Ancak Yunanistan 8 Ekim 1936’da karasularını 6 deniz miline çıkararak, Ege’nin yüzde 43,6’sını egemenliği altına aldı. Bunun üzerine Türkiye de 1964’de Ege’deki Türk karasularını 6 mile çıkardı.

Yunanistan 31 Mayıs 1995’te bir adım daha atıp, BM Deniz Hukuku Sözleşmesini kabul etti ve kara sularını 12 mile çıkardığını açıkladı. Bunun üzerine TBMM 8 Haziran 1995’te bunu “Casus Belli” (savaş sebebi) sayarak, tüm partilerin katılımıyla ortak bir metin yayınladı. Metin şöyleydi ve altında RP Grubu adına Abdullah Gül’ün de imzası vardı:

“Yunanistan, Deniz Hukuku Sözleşmesinin, esas itibariyle açık denizler ve okyanuslar için belirlenmiş bazı hükümlerinden yararlanarak, karasularını 12 mile çıkarmak isteğini ortaya atmıştır. Bu durum gerçekleştiği takdirde, Yunanistan, Ege Denizinin yaklaşık yüzde 72’sini egemenliği altına sokmuş olacaktır. Bir yarımada olan Türkiye’nin, dünya denizlerine ve okyanuslarına Yunan karasularından geçerek ulaşmasına yol açacak böyle bir durumu kabul etmesi asla düşünülemez. Türkiye’nin, Ege’de hayati menfaatleri vardır. TBMM, Yunanistan Hükümetinin Lozan’la kurulmuş dengeyi bozacak biçimde Ege’deki karasularını 6 milin ötesine çıkarma kararı almayacağını ümit etmekle birlikte, böyle bir olasılık durumunda, ülkemizin hayatî menfaatlerini muhafaza ve müdafaa için, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine, askerî bakımdan gerekli görülecek olanlar da dahil olmak üzere, tüm yetkilerin verilmesine ve bu durumun Yunan ve dünya kamuoyuna dostane duygularla duyurulmasına karar vermiştir.”

1996’da yaşanan Kardak krizini biliyorsunuz. Bu olay üzerine Meclis’te yapılan görüşmelerde de Abdullah Gül özetle şunları söyledi:

“Ege Denizi’ndeki olay, 400-450 metrekare genişliğindeki bir kayacığın kimin olma meselesi değil, Ege Denizi’ndeki bir hâkimiyet ve bir egemenlik mücadelesidir. Aslında, bu ilk defa da değildir. Bildiğiniz gibi, Yunanistan ile, karasuları meselesinde, havasahası meselesinde, FIR hattı meselesinde, adaların uluslararası antlaşmalara göre tahkim edilmesi meselesinde, Kıbrıs meselesinde, devamlı, mücadelemiz olmuştur, devamlı, problemlerimiz olmuştur ve Yunanistan, uzun süreden beri gelen idealleri doğrultusunda Türkiye ile mücadele etmekte ve fiili durumlar yaratıp, Türkiye’den nasıl taviz koparırım çabası içerisindedir. Bunu iç politikasında kullanırken, maalesef, Batılı dostlardan da gereken desteği alması, Yunanistan’ı zaman zaman şımartmış, bu şekilde sınırı aşacak durumlara getirmiştir. Son olaylara baktığınızda, Türkiye’ye 3,8 mil uzaklıkta, Yunan adalarına -Yunan, kıyılarına, sahillerine değil, burnumuzun dibindeki Yunan adalarına- 6 mil uzaklıktaki kayacıklar üzerinde olaylar olmaktadır. Tabii, önce şunu açıkça söyleyeyim: Hükümetin meseleye hukuki olarak yaklaşması ve uluslararası antlaşmalardan doğan tezlerimizi ileri sürmesini takdirle karşılarız, fakat bunun tedbirleri de alınabilirdi, bu noktaya da getirilmeyebilirdi. Muhakkak ki, bu fiili durumları Türkiye kesinlikle kabul etmeyecektir. Türkiye’de muhakkak ki, devletin devamlılığı vardır, devletin kurumları vardır. Gerektiğinde, iş düştüğünde üzerine düşen görevi yapacak olan Silahlı Kuvvetler vardır. Bunu, muhakkak herkesin bilmesi gerekir, bunu Yunanistan’ın da bilmesi gerekir, ama şu bir gerçektir ki, özellikle 1978’den sonra, Yunanistan, bütün uluslararası antlaşmalara aykırı olarak adaları silahlandırmaya başlamış ve adaları tahkim ederken; biz, gerek o zaman Milli Selamet Partisi olarak, gerekse daha sonraki dönemde Refah Partisi olarak, bunun önlemlerinin alınması, buna mani olunması, buna müsaade edilmemesi gerektiğini ve bu fiili durumun ileride bizi daha büyük problemlerle karşılaştıracağını da devamlı söylemiştik geçmiş hükümetlere. Değerli arkadaşlar, uluslararası antlaşmalar, gerek Lozan Antlaşması ve gerek diğer antlaşmalar hukuki olarak ispatlamaktadır, bundan hiç şüphemiz yoktur. Fakat Türkiye maalesef geçmişinde Yunanistan’a vermemesi gereken tavizleri vermiştir. Yunanistan şu anda çok daha fazla ileri gitme çabaları içerisindedir. Bu tip tırmanışların, bu tip fiili durumlar yaratmanın, neticede Yunanistan’a çok daha pahalıya mal olduğunu en iyi Yunanistan’ın bilmesi gerekir. Daha önceki olayları hatırlayarak, Kıbrıs’ı hatırlayarak, Anadolu’ya çıktıklarında başlarına geleni hatırlayarak, kendilerine çeki düzen vermeleri gerekir. Adalar meselesinde eminim ki, bütün partiler aynı fikirdedir. Olay, bir milli meseledir. 65 milyon nüfuslu, birkaç misli de dışarıda ırkdaşı ve dindaşı olan ve Müslüman dünyayı da arkasına alması gereken Türkiye’nin, Yunanistan’a karşı tavizkâr olmasını kesinlikle kabul edemeyiz. Dolayısıyla, inanıyoruz ki, kararlı tavır, Türkiye’nin haklarından kesinlikle taviz vermeyeceğini, gerektiğinde fiili olarak da ispat edeceği tavır en iyi cevap olacaktır.”

-Casus Belli’yi Kaldıracaklardı-

Bunları söyleyen Gül, AKP iktidarında Başbakanlığın yanısıra uzun yıllar Dışişleri Bakanlığı yaptı. Daimi danışmanları da Ahmet Davutoğlu ve Feridun Sinirlioğlu’ydu.

Yıllarca AB, önümüze hem Ege, hem Kıbrıs’ta Yunanistan’ın tezlerini savunan raporlar koydu. Yunanistan’ın 12 mil gaspını resmileştirecek BM Deniz Sözleşmesi’ni imzalamamızı istedi.

“Statükoculuktan” vazgeçme adına, hiç birisine ses çıkarılmadığı gibi, “savaş sebebi” saydığımız 12 mil sorununun 2010’da Milli Güvenlik Siyaset Belgesi’nde artık “öncelikli tehdit” olarak tanımlanmaması gündeme getirildi. Hayata geçirildi mi, bilmiyoruz.

-12 Mil Meselesinde Darbeden Önce Ne Yaşandı?-

Ama şunu biliyoruz. Ağustos başında Aydınlık Gazetesi önemli bir iddiayı haberleştirdi.

İddiaya göre, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu başkanlığında bir heyet Yunanlılarla peş peşe istikşafi görüşmeler yapmış ve bu görüşmelerde kıta sahanlığı konusunda 10-12 mil konusunda anlaşmaya varmıştı. Haberin devamında, TSK’nın kamuoyuna açıklanmayan bu anlaşmadan haberdar olması üzerine Ramazan Bayramı öncesinde Genelkurmay Başkanlığı’nda, Genelkurmay Başkanı, Kuvvet Komutanları ve Dışişleri Müsteşarı Sinirlioğlu’yla toplantı yapıldığı da belirtiliyordu.

İlave bilgilerimizi ekleyelim. Evet, konuyu Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu gündeme getirmiş, bunun üzerine Genelkurmay’da sadece Sinirlioğlu değil, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık’ın da katıldığı bir toplantı yapılmış ve askerler Ege’nin önemini anlatmış. Bakan Işık, “Haklısınız, bir daha bakalım” demiş.

İki soru:

– Ege’deki ada ve adacıklar konusunda dün açıklama yapan Dışişleri, 10-12 mil anlaşması iddiasının üzerinden yaklaşık 1.5 ay geçtiği halde neden bir açıklama yapmadı?

– 15 Temmuz darbesinden sonra askeri okullar ve GATA konularında bile “sözünü dinletemeyen” Genelkurmay, artık Ege konusunda diretip, “sözünü dinletebilir” mi?

-EGAYDAAK Açılımı ve Balyoz-

EGAYDAAK, yani Dışişleri Bakanlığı’mızın “devredilmedi” dediği ada, adacık ve kayalıkları da konuşalım.

Daha önce Dışişleri Bakanlığı’nın Ege sorunları, özellikle EGAYDAAK’larla ilgili politikasının 2009’dan itibaren değişmeye başladığını, bu konuda Genelkurmay’la aralarında ciddi sıkıntılar başgösterdiğini, hatta bir Dışişleri yetkilisinin açıkça, “EGAYDAAK diye bir sorunumuz yok, biz burada haksızız” görüşünü savunduğunu yazmıştım.

O yazıda adını vermediğim yetkili, dönemin Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu’ydu.

Biliyorsunuz bu EGAYDAAK konusu sonradan Balyoz kumpasında kullanıldı. Sözümona darbeci askerler, Yunanistan’ın buralarda Türkiye aleyhine fiili uygulamalarını engellemek için, “Yunanistan’la gerginliği tırmandırıp, kısmi seferberlik ilânına ortam oluşturarak” hükümeti devirecekti.

Oysa EGAYDAAK tanımı TSK’nın literatürüne, “Balyoz darbe planı” olarak sunulan 1. Ordu’daki plan seminerinden çok sonra girmişti.

Peki bu kumpas kime ve neye yaradı? “Darbeci” diye yaftalanmamak için kimse yıllarca Yunanistan’ın EGAYDAAK’lardaki “fiili gaspına” sesini çıkaramadı, işte bu noktaya gelindi.

“Mülteci kriziyle mücadele” adı altında NATO gemilerinin Ege’ye gelmesi kararını, dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu ve Almanya Başbakanı Merkel’in aldığının, Genelkurmay’ın bu karardan haberinin dahi olmadığının da konuşulduğunu kaydedip, şimdilik şöyle bitirelim.

İktidarın ABD ve AB tarafından sadece Kıbrıs değil, Ege’de de eni konu kıskaca alındığı anlaşılıyor. İyi de bu kıskaçtan kurtulmanın yolu, sorumluların yakasına yapışmak yerine niye Lozan’a çullanmada aranıyor?!.

Müyesser YILDIZ

2 Ekim 2016

Odatv Link: https://odatv4.com/yazar/muyesser-yildiz/davutoglunun-genelkurmaydan-sakladigi-karar-0210161200.html

Kategori:Uncategorized