İçeriğe geç

Mahkeme Kararına Böyle Geçti: “İzleme Listesinde Bulunan Oda Tv Kanalı”…

10 Mayıs’ta İstanbul’da bir sanığın cep telefonu ve bilgisayarında yapılan inceleme sonucunda mahkemeye sunulan bilirkişi raporunda, “FETÖ/PDY terör örgütüne yakınlığı ile bilinen Odatv isimli haber sitesine ait birçok kaydın bulunduğu tespit edilmiştir” denildiğini yazmış, 3 gün önce de konuyla ilgili olarak o bilirkişi hakkında “Gerçeğe aykırı bilirkişilik ve tercümanlık yapmak” iddiasıyla açılan soruşturmanın sonucunu aktarmıştık.

Sonuç şuydu; Odatv’ye yönelik bu akıl almaz suçlama “Sehven” olmuştu… Sebebi de, “İş yoğunluğu, materyal çokluğu, gece geç saatlere kadar süren incelemelerden kaynaklanan yorgunluk” olarak açıklanmış ve aynı zamanda polis olan bilirkişi hakkında “Kovuşturmaya yer yok” kararı verilmişti.

-Üç Mahkeme Üç Farklı Karar-

Tesadüf bu ya, İstanbul’daki kadar açık olmasa da bir başka davaya sunulan polis inceleme raporunda daha Odatv’ye yönelik benzer bir imada bulunuldu. Daha önemlisi, bu ima mahkeme kararına da aynen yansıdı.

Önce bu davayı özetleyelim.

Karadeniz’deki küçük bir ilimizde görülen darbe davası sonucunda, Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin bir kararına da atıfta bulunularak, 1 numaralı sanık olan eski albay darbeden değil, “Terör örgütüne üye olmaksızın örgüt adına suç işlemekten” 6 yıl hapis cezasına çarptırılır.

Dosya İstinafa gider. Burası ise sanığın eyleminin, “FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeliği suçunu oluşturduğu” sonucuna varıp, 7 yıl 6 ay hapis cezası verir.

İstinaf’ın kararında, şu “Delil”den de söz edilir.

“…. Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Adli Bilişim Şube Müdürlüğünün .. .. …. tarihli inceleme raporunda, sanıktan elde edilen 1 no’lu materyal içerisinde (…………… İMEİ nolu cep telefonunda) yüklü uygulamalar bölümünde, terör örgütünün kullandığı bildirilen ‘tango’ isimli uygulamanın yüklendiği ve silindiğinin tespit edildiği, yine raporun aynı bölümünde, incelenen Samsung marka mobil cihazın hafıza erimlerinde yapılan incelemede, Hex alanında terör örgütünün kullandığı bildirilen ‘Coco’ isimli mesajlaşma uygulamasına ait kalıntılara rastlandığı, alınan imaj üzerinde oluşturulan ön izleme listesinde yapılan arama sonucunda ‘fuatavni’ isimli twitter kullanıcısının yapmış olduğu paylaşımların sık sık takip edildiği, ayrıca izleme listesinde bulunan Oda Tv kanalı ile FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne ait olduğu değerlendirilen Aktif haber isimli internet adresine ait veri bulunduğu…”

Nihayetinde dosya Yargıtay’a gelir ve 16. Ceza Dairesi, sanığın “Terör örgütüne üye olmaksızın örgüt adına suç işlemek” veya “Terör örgütü üyeliğinden” değil, “Darbeye yardım”dan cezalandırılması gerektiğine hükmeder. Hükmün gerekçesi de şöyle açıklanır:

“Örgütsel bağları kesin olarak ortaya konamayan sanıkların, icra hareketlerinden önce örgütsel organizasyon içinde yer alarak darbe girişiminden haberdar oldukları, suç işleme karar ve iradesine katıldıkları da kanıtlanamamış olmasına, elverişli nitelikteki icra hareketlerine katkı sunmakla birlikte, sundukları katkının tek başına vahamet arz etmediği gibi, fiilin işlenişi üzerinde müşterek hakimiyet kurduklarından da bahsedilemeyeceğinin anlaşılmasına nazaran, emir ve eylemin suç teşkil ettiği açıkça belli olmasına rağmen, emir doğrultusunda hazırlık yapıp beklemeye geçerek ve bağlı birlik/karakol komutanlarına aynı mesajları iletmekten ibaret, zarar tehlikesi bakımından bir değer taşıdığında kuşku bulunmayan eylemlerinin, işlenmesi sırasında yardımda bulunarak icrasını kolaylaştırmak suretiyle Anayasayı ihlal suçuna yardım etmek kapsamında kaldığının kabulü gerektiği gözetilmeden, Daire içtihadına da yanlış anlam yüklenip, yasal olmayan gerekçe ile suç vasfında yanılgıya düşülerek silahlı terör örgütüne üye olma ve silahlı terör örgütüne yardım etme suçlarından mahkumiyet hükmü kurulması Kanuna aykırı görülmüş olduğundan, bozulmasına…”

-Odatv’yi Tv Kanalı Sanmak-

İşte üç mahkemenin, üç farklı karar verdiği böyle garip bir dava!.. Yerel mahkemede yapılacak yeniden yargılamadan nasıl bir sonuç çıkacak bilinmez, biz Odatv ile ilgili kısmına dönelim.

Odatv’ye girildiği anlaşılan cep telefonu, sanığın şahsi telefonu değil, makama tahsisli telefondur. Göreve vekalet ettiği için de 15 Temmuz sürecinde sadece 15 gündür ondadır.

Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Adli Bilişim Şube Müdürlüğünün inceleme raporunda bu telefon hakkında verilen bilgiler de şöyledir:

“Telefonun 5 Kasım 2014 tarihinde kullanılmaya başlandığı, kullanılmaya başlandığı tarihten sonra herhangi bir format işlemi yapılmadığı değerlendirilmektedir… Telefonda 257 adet yüklü uygulama bulunduğu tespit edilmiştir. Uygulamalar incelendiğinde FETÖ/PDY terör örgütüne üye kişilerin kullandığı belirtilen Eagle, Bylock, Coco vb. yazılım ve buluntularına rastlanılmamıştır. Uygulamalar içerisinde Tango olarak anılan uygulamanın bazı FETÖ terör örgütü üyelerince kullanıldığı bilinmektedir. Bu uygulamanın 6 Aralık 2014 tarihinde yüklendiği tarafımızca değerlendirilmektedir. Ancak bu veriye ait kullanım sayısı, veri tabanı ya da kaldırma tarihleri gibi bilgilere ulaşılamamıştır. Tango adlı uygulama, halen Play Store içerisinde herkese açık ve indirilen bir uygulamadır.”

Devamında ise şöyle denilir:

“Alınan imaj üzerinde oluşturulan ön izleme listesinde yapılan arama sonucunda, fuatavni isimli twitter kullanıcınının yapmış olduğu paylaşımların sık sık olarak takip edildiği, ayrıca izleme listesinde bulunan Odatv isimli tv kanalının da takip edildiği değerlendirilmektedir. İzleme listesi içerisinde bulunan FETÖ/PDY isimli terör örgütüne ait olduğu değerlendirilen aktifhaber isimli internet adresine ait veri bulunmuştur. Bahse konu haber sitesine ait ismin kullanıcı sözlüğüne kaydedildiği tespit edilmiştir.”

Polislerin, Odatv’yi “Şüpheli” görmesi… Ayrıca “Televizyon kanalı” zannetmesi… Koca İstinaf mahkemesinin de bunu aynen kararına geçirmesi…

Ne demeli; Yine mi “Sehven”?!.

Müyesser YILDIZ

5 Ocak 2020

Odatv Link: https://odatv4.com/yazar/muyesser-yildiz/izleme-listesinde-bulunan-oda-tv-kanali–05012005.html

Kategori:Uncategorized