İçeriğe geç

Türk Hava Kurumu Kayyum Heyeti Kaç Lira Maaş Alıyor?

Ülkemizi saran yangın felaketiyle birlikte dikkatler bir kez daha bu konuda en deneyimli kurum olan Türk Hava Kurumu’nun başına gelenlere, özellikle de kurumu yöneten kayyumlara çevrildi.

Yangınların başladığı gün kendisine ulaşılamayan ve bunun sebebini “Düğündeydim” diye açıklayan Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçı dün de THK uçaklarının bakımının neden yapılmadığını şöyle izah etti:

Bakım yapma sorumluluğu Türk Hava Kurumu’nun kendisindedir. Ben Türk Hava Kurumu kayyım heyeti başkanıyım. Burada yönetim krizi oluşmuş, finansal kriz oluşunca 2019 yılında yönetim el çektirildi, biz 3 kişilik bir kayyım heyeti olarak buraya atandık, finansal krizi çözelim diye.”

Yetkilerinden Haberi Yok

Biliyorsunuz birçok belediyeye de kayyum başkan atandı. Şimdi bu başkanlardan birinin çıkıp, “Kanalizasyon yapma sorumluluğu belediyenin kendisindedir. Ben kayyum başkanım. Sadece finansal krizi çözmek için geldim.” dediğini düşünebiliyor musunuz?

Gerçekten Aşçı’nın bu sözlerine şaşırmamak mümkün değil. Neden mi?

Cenap Aşçı ile H. Abdullah Kaya ve Adnan Zengin, Türk Hava Kurumu’na 16 Ekim 2019’da kayyum heyeti olarak atandı.

Heyet yaklaşık 20 gün sonra, 4 Kasım’da ise kendilerini atayan mahkemeye müracaat edip “kayyum faaliyetlerinin amacına uygun ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi ve THK’nın malvarlığının tamamının yönetilebilmesi” için yetki verilmesi talebinde bulundu.

Hangi konularda mı yetki istendi? Sayfalar dolusu yetkilerden bazılarını sıralayalım.

  • Sadece Türk Hava Kurumu değil, THK Havacılık Vakfı ve bu vakfa bağlı şirketler, THK Üniversitesi ile tüm diğer şirketleri temsil etme…
  • Bunlar adına gayrimenkul ve menkul alıp satma, mevcut gayrimenkuller ve makineler üzerinde ipotek, rehin ve diğer herhangi bir şekilde takyidat tesis etme…
  • Şirketin iştirak hisselerini satma veya yeni iştirak hisseleri satın alma…
  • 1 yıl veya daha uzun süreli ürün ve 3 yıl veya daha uzun süreli taşınmaz kirası sözleşmesi yapma…
  • Bankalardaki kredi taahhütlerini imzalama, akredatif limiti açtırma, nakit kredi talep etme, bankalarda her türlü sözleşme yapma…
  • Kurumun, vakfın, üniversitenin ve şirketlerin ana sözleşmesinde belirtilen amaç ve konusu dahilinde gerekli işlemleri yapmak üzere T.C. sınırları içerisinde veya yurt dışında şirket adına her türlü hukuki ve mali tasarrufta bulunma…
  • İhtiyaç duyulan her türlü işçiyi işe alma, iş sözleşmelerini imzalama, iş akitlerini feshetme…
  • Kurumu, vakfı, üniversiteyi ve şirketleri borç ve taahhüt altına sokacak mukavele, taahhütname, bono, çek ve poliçeleri imzalama…
  • Başkalarına yetkilerinin bir kısmını devretme, vekil tayin etme…
  • Menkul ve gayrimenkul; kara, hava, deniz nakil vasıtaları, iş makineleri satma…

Mahkemenin kararı ne mi oldu?

İstenen bu yetkileri eksiksiz verdi.

Ancak anlaşılan Cenap Aşçı’nın bu yetkilerden haberi yok ki, “Ben Türk Hava Kurumu kayyım heyeti başkanıyım.” diyebiliyor ya da o yetkilere sahip olmasına rağmen görevini yerine getirmediğini itiraf ediyor.

Başlı başına şu tablo bile kayyum heyetinin derhal görevden alınmasını gerektirmez mi?

Maaşlarına Zam İstemişler

Türk Hava Kurumu’nun durumu ve kayyum heyetinin görevini ne kadar yaptığı ortada.

O halde gelin bu kayyumların maaşlarını da konuşalım.

Bir de maaş mı alıyorlar?” demeyin!..

Evet, kayyum olarak atandıkları gün mahkeme, her birine ilerde artırılıp, eksiltilmek üzere” kaydıyla aylık 4 bin lira ücret takdir etti!..

Ancak kısa bir süre sonra kulislerde kayyum heyetinin, bu miktarın 10 bin liraya çıkarılması için mahkemeyi yol ettiği konuşulmaya başlandı.

Sonuç mu?

İddialara göre mahkeme bu talebi de kabul etmiş; yani maaşları yüzde 150 zamlanmış.

Daha ilginci, bu mahkeme kararının “devlet sırrı” gibi gizlendiği öne sürülüyor. Öyleyse, acaba neden?!

Müyesser YILDIZ
3 Ağustos 2021

Kategori:Uncategorized