İçeriğe geç

Kayyum’un İstifası Ne Oldu?.. Türk Hava Kurumu’nu Neler Bekliyor?..

Atatürk’ün kurduğu Türk Hava Kurumu’nun başına gelenleri biliyorsunuz.

Nice badire ve engellemelerden sonra “Kayyumluk” oldu. 2 yıl önce mahkeme kararıyla iktidara yakın 3 isim; Cenap Aşçı, H. Abdullah Kaya ve Adnan Zengin THK’ya kayyum olarak atandı.

Ancak Türk Hava Kurumu yine belini doğrultamadı. Geçtiğimiz aylarda yaşanan yangınlar sırasında Kurum yine tartışmaların odağına oturunca, Kayyum Başkanı Cenap Aşçı mahkemeye istifasını sundu.

Kamuoyu Aşçı’nın istifasından 6 Eylül’de haberdar oldu. Oysa istifa dilekçesi 1 Eylül tarihliydi.

15 gün geçti. Bu istifa kabul edildi mi edilmedi mi; halen bilinmiyor. Zaten THK’nın internet sitesinde de halen Kayyum Heyeti Başkanı olarak Aşçı’nın adı duruyor.

Yeni Kayyum Mu Atanacak?

Konuyla ilgili edindiğimiz bilgiler şöyle:

Mahkeme, Aşçı’nın yerine, ayrıca istifasını vermeyen diğer iki ismin yerine -ya da bunlara ilave olarak- yeni kayyumlar atamayı planlıyor.

Bunun için yeni isimler belirlendi, güvenlik soruşturmalarının sonucu bekleniyor.

Bir yandan da THK’nın kayyum dönemindeki hesapları inceleniyor. İşte buna göre, diğer iki kayyumun da görevden alınıp alınmayacağına karar verilmesinin ardından Mahkeme, istifa veya istifaları kabul edip yeni kayyumları atayacak.

Kongreye Gidilecek Mi?

THK ile ilgili önemli bir diğer konu; geçen yıl Eylül’de yapılması gereken, ancak Koronavirüs salgını sebebiyle ertelenen Genel Kurul’un toplanıp toplanmayacağı ve toplanırsa nasıl toplanacağı; olağan mı, olağanüstü mü?

Bunun ne anlama geldiğini açıklamadan önce şu ayrıntıyı aktaralım:

Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu’nun THK’yı denetlediği duyurulmuştu. Nedense 2009-2019 yani kayyum dönemi öncesini kapsayan denetim, Cenap Aşçı’nın istifasını sunduğu günlerde sonuçlandı.

Ancak rapor mahkemeye ulaşmadan önce, geçen hafta ilk olarak İktidarın Gazetesi’nde yayımlandı. Dün de Anadolu Ajansı bu raporu haberleştirdi.

Raporda THK’nın kötü yönetildiği, borca batırıldığı, toplanan yardımların üzerine yatıldığı yazıyormuş.

Üzerinde durmak istediğimiz; Devlet Denetleme Kurulu’nun sunduğu çözüm önerileri”. Tam 116 öneride bulunmuş. Bunlardan konumuzla ilgili olanlar şöyle:

– Büyük Genel Kurul’un delege yapısı ve sayısında yeniden bir düzenleme yapılmalı. THK Genel Yönetim Kurulu’nun 6-5, Merkez Denetleme Kurulu’nun ise 2-1 çoğunluk oyunu oluşturacak şekilde kamu kontenjanı oluşturulmalı. THK Genel Başkanlığı, Genel Müdürlük olarak teşkilatlandırılmalı.

– Vakfa bağlı şirketler kapatılmalı. Bu şirketlerin faaliyetleri geçmişte olduğu gibi dernek ve THK Gökçen Havacılık İktisadi İşletmesi bünyesinde veya ticari gereklilikler çerçevesinde kurulacak dernek şirketleri vasıtasıyla yürütülmeli.

– Esas faaliyetlerin daha verimli gerçekleştirebilmesi, koordinasyon ve yönetim kolaylığı açılarından şube sayıları azami her ile bir şube olacak şekilde belirlenmeli. Bazı yerlerde çalışmalar temsilciliklerle yürütülmeli.

Şimdi de THK’nın mevcut tüzüğüne bakalım.

Genel Kurul; “T.B.M.M. Başkanı, Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları, Ankara Valisi, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, THK Genel Başkanlığı yapanlar”, hemen hemen tüm bakanlıklar, kamu kuruluşları, yardım kuruluşları ile Ankara’daki üniversitelerden birer delegeden oluşuyor.

Ayrıca THK Genel Merkez Yönetimi ile şube başkanları ve şube genel kurullarınca seçilen delegeler de Genel Kurul üyesi.

Gelinen noktada, ilk grupta yer alan delegelerin iktidarın tercihine paralel davranacağı ortada.

İkinci gruba gelince; geçen süreçte çok sayıda şubenin kapatıldığı veya şubelere AKP’li isimlerin atandığı ya da çeşitli baskılarla şubelerin kendilerini feshe zorlandığı biliniyor.

Toparlarsak; Türk Hava Kurumu’nun yeni yönetiminin “bağımsız” şekilde seçilmesini isteyenler, olağanüstü genel kurula gidilmesini istiyor. Çünkü böylece kayyum atanmasından önceki delegeler oy kullanabilecek. Bunun için mahkemeye başvurular olduğu da bildiriliyor.

Devlet Denetleme Kurulu’nun raporundaki çözüm önerilerinden ise, önce THK’da tüzük değişikliğine gidilip ardından Olağan Genel Kurul toplantısının yapılmasının; böylece yönetime, iktidara yakın isimlerin seçilmesinin planlandığı anlaşılıyor.

Bakalım “bağımsız ve tarafsız Türk Mahkemesi” neye karar verecek!

Müyesser YILDIZ
15 Eylül 2021

Kategori:Uncategorized