İçeriğe geç

92 Yıl Önce De “Bir Savcı” Arandı!..

Her şey Haziran 2007’de Ümraniye’de bulunan birkaç bomba ve dönemin Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül’ün: “Durun bakalım, neler çıkacak… İzleyin.” demesi ile başladı, “Cesur bir savcı aranıyor.” beyanıyla devam etti.

Oysa daha 2004!te Hasan Cemal’lere falan “darbe plânları”ndan söz edildiğini çok sonradan öğrendik. İşte Silivri-Hasdal böyle böyle yaratıldı.

“Savcı” demişken, Şike Yasası ile ilgili bir parantez açayım. Cumhurbaşkanı Gül’ün vetosu, savcılığın “Futbol Ergenekon’u” iddianamesini mahkemeye gönderdiği güne denk geldi… Mahkeme de o iddianameyi, TBMM’nin vetolu yasayı virgülüne dokunmadan çıkaracağı gün kabul etti.

* * * *

Sanırım bu notu, SBF Basın ve Yayın Yüksek Okulu’ndaki sevgili hocam Prof. Dr. Sina Akşin bile hatırlamaz. Zira “İstanbul Hükümetleri ve Milli Mücadele” isimli muhteşem çalışmayı 1970’lerde yaptı. Yani ortada ETÖ, darbe, “cesur savcı” arayışları falan yokken. Bakın Sina Hoca ne bulmuş:

İşgâl kuvvetleri sadece İttihad ve Terakki yöneticilerinin değil; tüm üyelerinin, İT iktidarında görev yapmış tüm memurların yargılanmasını istiyor. Özel mahkemeler kuruluyor ya, işte o günler. Bu konuda en heveslisi de Başbakan Damat Ferid; bir noktadan sonra işgâlciler bile istemeden yapar hale gelir. Mahkemeler kurulur; ama bir türlü istenen sonuçlar hızla çıkmaz. Bu yüzden ilk 2 ayda 1 kez başkan, 2 kez savcı değiştirilir. Sonunda İngilizler, Başbakan’ın kapısına dayanıp “Hâkimlerin aleyhte karar verme konusunda isteksiz olduğunu, bu yüzden mahkûmiyet kararı çıkmadığı” uyarısında bulunur.

Damat Ferid de aynı kanaattedir; ama şu müjdeyi verir:

“Artık güvenilir bir başsavcı buldum. Zorlukların son bulacağını umuyorum…”

Damat Ferid’e göre bu soruşturmaları yürütürken de izlenecek iki yol vardır;

– Tersi ispatlanmadıkça, sanıkların toptan suçlu olduğunu kabul etmek,- Her kişiyi ayrı ayrı yargılamak.

Damat Ferid ve İçişleri Bakanı Cemal Bey’in tercihi, birinci yolun uygulanmasıdır. Ancak Bakanlar Kurulu’nda çoğunluk ikinci yolu istediğinden bu yola gidilmiştir!..

İngilizler ve Damat Ferid, “taşradaki pasif direnişin çökertilmesi için” tutuklamaların oraya da yayılmasına karar verir. Ve bilin bakalım ne yaparlar;

“Jandarmaya yardımcı olacak bir örgüt (İngiliz istihbarat raporlarına göre bir çete) kurulur”!..

Bu “sürek avına” ve haksız tutuklamalara karşı çıkanlara ise şöyle gözdağı verilir:

“Siz de mi “İttihad ve Terakkici”siniz?.. Siz de tutuklanabilirsiniz…”

Silivri’den kucak dolusu sevgiler,

Müyesser YILDIZ

12 Aralık 2011

Kategori:Uncategorized