İçeriğe geç

“Mark”la Olmadı, Sıra “Top”ta!..

Akçakale’ye düşen top mermisiyle, Türkiye eliyle 3. Paylaşım savaşı başlatılmasına doğru bir adım daha atıldı.

Başbakan Erdoğan 16 Nisan 2001’de açıkladığı AKP Genel Seçim Beyannamesinde milletimize şu vaadde (!) bulunuyordu:

“Türkiye ile Ortadoğu coğrafyası ve insanı arasındaki yapay sınırları ve sahte duvarları ortadan kaldıracağız…”

Milletimizin yüzde 50’si de 12 Haziran seçimlerinde “neyle, nasıl, niçin” diye sorgulamadan bu dehşet vaadi onaylamış oldu. İşte “büyük usta” bir vaadini daha “hayata geçiriyor”!..

3 Ekim 2012’de Akçakale’ye top mermisi düştü.

3 Ekim 1990’da Doğu ve Batı Almanya birleşmişti.

Bu tarihi olay, Ahmet Dağutoğlu’nun Başbakan’ın dış politika başdanışmanı olduğu Aralık 2005’teki açıklamalarını hatırlattı. O dönemde henüz Barzani ile resmen “gurur” duyulmuyor, MİT Müsteşarı üzerinden gizli gizli görüşmeler yapılıyordu.

Keza emperyalizm, Suriye’ye uzun vadeli büyük bir ekonomik ambargo cezasının kesilmesini istiyordu. Ankara ise ABD’ye, “Bu bizim ulusal çıkarlarımıza aykırı, uygulayamayız” derken, sadece Irak’ın kuzeyi ile değil “Suriye’nin kuzeyi” ile de ortak ticaret alanı yaratma peşindeydi.

Dönemin ABD Büyükelçisinden sonra Davutoğlu da şu söylemi kullanmaya başladı:

“Sınırlarımızdaki sorunlar, Kuzey Irak’ta ve bu bölgede Kürtlerin yaşadığı sorunlar da dahil, sınır aşan ekonomik karşılıklı bağımlılıklar yaratılarak aşılabilir.”

Davutoğlu, ilginç ve iddialı bir benzetme yaparak şunu da söyledi:

“Doğu Bloku’nun yıkılmasında Almanya’nın ekonomik gücünün büyük etkisi oldu. Tankların yapamadığını mark yaptı.”

Bu hayal/havuçlarla Barzani ile gizliden gizliye ekonomik ortaklıklara girişildi. Suriye’yle ise açıktan ve en üst düzeyde ekonomik/ticari ilişkiler kuruldu, iki ülke Bakanlar Kurulu neredeyse birleşip, ortak kararlar almaya başladı.

Artık alenileşen Barzani ile ortaklıklarla alan memnun, veren memnun, “kardeş”ten öteler. Bölge halkı göçmüş, kimin umurunda!.. Ama ne olduysa aynı ortaklık Suriye’de tutmadı; Mark, Dolar, TL veya Suriye Lirası “Yapay sınırları, sahte duvarları ortadan kaldırmaya” yetmedi.

Ve işte sıra “top mermisi”ne geldi!..

Kimin, hangi çıkarları adına?!..

Silivri, Hasdal, Hadımköy ve Maltepe’ye kucak dolusu sevgiler…

Müyesser YILDIZ

4 Ekim 2012

Kategori:Uncategorized