İçeriğe geç

Parti Değil, Peynirci Seçime Giriyor!..

Demokrasimiz o kadar “ileri” ki, adresi sahte, sadece 57 üyesi olan siyasi partiler rahatça seçime girebiliyor.

Mesela Genç Parti; Genel Başkanı kim, en son kongresini ne zaman yaptı bilen var mı? Ya da Genel Merkezi veya en önemli teşkilât olarak bilinen Çankaya İlçe Başkanlığının nerede olduğunu? Devletin resmi kayıtlarında diyor ki;

“Genç Parti Çankaya İlçe Başkanlığının; Tuna Caddesi No: 4 Çankaya/Ankara adresinde Peynirci isimli market olduğu, binanın komple kendilerine ait olduğu, adreste partinin olmadığı, partinin nerede olduğunu bilenin olmadığı…”

Kafanız karıştı değil mi; Demokrasinin asli unsuru partilerimizden bazılarının nasıl “seçime girme hakkını” elde ettiğini en baştan anlatalım.

17. dönem İstanbul Milletvekili Yılmaz Hastürk son dönem mesaisini tümüyle bu işe ayırdı, adeta bir dedektif gibi hem partilerin, hem devletin peşine düştü. Ortaya koca bir rezalet, onun ifadesiyle, “siyasetin ırzına geçme” tablosu çıktı.

Gün gün anlatalım:

17 Kasım 2014’te Yüksek Seçim Kurulu’na başvurup, bilgi edinme hakkı kapsamında Alternatif Parti, Doğru Yol Partisi, Genç Parti, Hak ve Eşitlik Partisi, Hak ve Özgürlükler Partisi, Halkın Yükselişi Partisi ile Liberal Demokrat Parti hakkında şunları sordu:

“Sıralanan partilerin üye kayıt defterleri, Siyasi Partiler Kanunu’nun 42. Maddesi gereğince ilçe seçim kurulu başkanları tarafından her 6 ayda bir denetlenmiş midir? Bu denetimler sırasında usule uygun tutulmayan kayda rastlanmış mıdır?”

YSK, 24 Kasım 2014’te Başkanvekili Turan Karakaya imzasıyla yasadaki üye kayıt defterleriyle ilgili hususları hatırlattıktan sonra şu cevabı verdi:

“Başkanlığımızın, ilçe seçim kurullarına göndermiş olduğu 25 Nisan 2013 tarihli 2013/1 sayılı genelge ile ilçe seçim kurulu başkanlarının en az 6 ayda bir defa siyasi partilerin üye kayıt defterlerinin denetimini yapmaları, bu denetimde; Üye kayıtlarının usulüne uygun olarak tutulup, tutulmadığının, üye kayıt defterlerinin mühürlerinin ve tasdiklerinin olup olmadığının belirlenerek bir tutanakla tespit edilmesi, gerekli defter ve kayıtları tutmayanların, defter ve kayıtları tahrif veya yok edenlerin, gizleyenlerin veya ortaya çıkacak usülsüz kayıtlardan bu kaydı yapan ve onaylayan parti yetkililerinin sorumlu olacaklarının ilgililere bildirilmesi ve gerektiğinde yasal sürecin başlatılması…. gerektiği belirtilmiştir. Bu nedenle dilekçenizde belirttiğiniz konulara ilişkin, ilgili ilçe seçim kurulu başkanlığına başvurmanız gerekmektedir.”

Hastürk, Çankaya İlçe Seçim Kurulu’na başvuru hazırlığı yaparken, bir yandan da 3 Aralık 2014’te Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığın’dan, Doğru Yol Partisi’nin genel merkez adresinin yanısıra 7 partinin “üye sayılarını, kongre delege listelerinin bildiriliş tarihleri ile üye listelerinin düzenlenmesi, yazımı, bunların ilçe seçim kurullarına gönderilmesi ve buna ait işlerde personel görevlendirilmesi yapılıp, yapılmadığı, kamu kurum ve kuruluşlarının teknik araçlarından yararlanıp, yararlanılmadığı” konularında bilgi istedi.

Başsavcılıktan 16 Aralık 2014’te Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Mehmet Reis imzasıyla gelen cevapta, “Siyasi partiler sicil kayıtları üzerinde yapılan incelemede” denilerek, DYP Genel Merkezi adresinin, “Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 83/19 Maltepe/Ankara” olduğu bildirildi.

Partilerin toplam üye sayısı hakkında ise şu bilgiler verildi:

“Doğru Yol Partisi toplam üye sayısının 177 kişi, Alternatif Parti üye sayısının 57 kişi, Genç Parti üye sayısının 56 bin 321, Hak ve Eşitlik Partisi üye sayısının 8 bin 167, Hak ve Özgürlükler Partisi üye sayısının 997, Halkın Yükselişi Partisi üye sayısının 10 bin 329 ve Liberal Demokrat Partinin üye sayısının ise 6 bin 254 kişi olduğu kayıtlarımızdan anlaşılmıştır.”

Cevapta, “Bu partilerin sicil işlemlerinin yapılması sırasında herhangi bir personel yardımı veya teknik yardım alınmadığı, tüm işlemlerin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Siyasi Partiler Sicil Bürosu elemanlarınca gerçekleştirildiği” de kaydedildi.

YSK, “İlçe seçim kuruluna sorun” demişti ya, Hastürk’ün dilekçesi 22 Aralık 2014’te Çankaya 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı kayıtlarına girdi. Bir gün sonra da İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hasan Tekbaş imzasıyla, YSK’nın o yazısında belirttiği ilçe seçim kurullarına gönderilen 25 Nisan 2013 tarihli genelgeye atıfta bulunularak uzun bir cevap gönderildi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı 16 Aralık 2014 tarihli cevabında, Doğru Yol Partisi Genel Merkez adresinin, “Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 83/19 Maltepe/Ankara” olduğunu bildirmişti ya, Çankaya İlçe Seçim Kurulu’ndan, “Doğru Yol Partisi Çankaya İlçe Başkanlığının; Hanımeli Sokak No: 47-49 Çankaya-Ankara adresinde Doğru Yol Partisi Genel Merkezi tabelasının olduğu, adresin de sürekli kapalı olduğu…” bilgisi geldi.

Bunu vurguladıktan sonra Çankaya İlçe Seçim Kurulu’nun verdiği diğer bilgilere geçelim. İşte o ilginç ve önemli (yazım hataları aynen alınmıştır) tespitler:

– Hak ve Eşitlik Partisi, Çankaya ilçesinde kayıtlı üye bulunmadığını 10 Haziran 2013 tarihli yazısı ile bildirmiştir.

– Genç Parti; Çankaya İlçe Başkanlığı hakkında Tuna caddesi No: 4 Çankaya/Ankara adresinde Peynirci isimli market olduğu binanın komple kendilerine ait olduğu, adreste partinin olmadığı, partinin nerede olduğunu bilenin olmadığı,

– Liberal Demokrat Parti Çankaya İlçe Başkanlığı hakkında; Meşrutiyet caddesi No: 23/4 adresinde olduğu fakat adresininde kapalı olduğu,

Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan araştırma sonucunda düzenlenen 31/05/2013 tarihli rapordan anlaşılmıştır.

– Alternatif Partiye konuyla ilgili bildirim yapıldığı halde bu güne kadar üye kayıt defteri gönderilmemiştir.

– Hak ve Özgürlükler Partisine ait üye kayıt defterinin, il başkanlığına ait olduğu ve defterin boş oldugu 26/6/2013 tarihli denetimde tespit edilmiştir.

– Halkın Yükselişi Partine ait üye kayıt defterinin mahalle ve köy esasına göre tutulmadığı tespit edilmiştir.

Diğer taraftan 27/05/2013 tarih ve 304 sayılı yazı ile, Çankaya İlçe Teşkilâtı bulunan partilere, ilk incelemeden sonra her 6 ayda bir olmak üzere Ocak ve Temmuz aylarında üye defterlerinin incelenebilmesi için Başkanlığımıza gönderilmesi istenilmiştir. Ayrıca Çankaya ilçesinde teşkilatı bulunan partilerin üye kayıt defterlerini 26 Aralık 2014 tarihine kadar Başkanlığımızda hazır bulundurmalarına ilişkin 11 Aralık 2014 tarih ve 1702 sayılı yazımızın ilgili parti ilçe teşkilatlaına tebliğ edilmesi hususu Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğüne yazılmıştır.”

Partilerin genel merkezinin bulunduğu Ankara’nın en büyük ilçesinde Çankaya’daki halleri bu olan partilerin, diğer il ve ilçelerdeki durumunu varın siz düşünün. Ama tamamı veya tamamına yakını 30 Mart seçimlerine girmeye “hak kazandı”!..

Devam edelim. Yılmaz Hastürk son bir umut 16 Ocak 2015’te YSK’ya iadeli-taahhütlü bir yazı daha gönderip, şu uyarılarda bulundu:

“Siyasi Partiler Yasasında, ‘Siyasi partilerin seçimlere katılabilmesi için illerin en az yarısında oy verme gününden en az 6 ay evvel teşkilât kurmuş ve büyük kongrelerini yapmış olması veya TBMM’de grubu bulunması şarttır’ denilmektedir. Bazı siyasi partiler daha önce bu şartı yerine getirmeden seçimlere iştirak etmişlerdir. Kurucular kurulu toplantısının büyük kongre kabul edilmesi mümkün değildir. Geçtiğimiz yıl kurulan ve büyük kongresini yapmamış olan partilerin seçimlere iştirak edememeleri gerekmektedir. Bu konudaki bildirimin yasanın 110 ve 111. Maddeleri göre değerlendirmesini arz ederim.”

YSK, bu defa Hastük’e doğrudan değil, 1 Şubat’ta Resmi Gazete’de yayınladığı kararla cevap verip, “TBMM ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavıclığı’ndan gelen yazılar sonucunda seçimlere katılma yeterliliği taşıdığı anlaşılan” partileri açıkladı. “Yeterli” bulunan 31 parti arasında Hastürk’ün aylardır sorup soruşturduğu, durumları yukarıda anlatılan o partiler de vardı.

Şimdi sözü, “Eski bir milletvekili ve vatandaş olarak siyasetin bu kadar yozlaştırılmasına seyirci kalamam” diye isyan eden Yılmaz Hastürk’e bırakalım:

“Yasaya göre, seçime girecek partinin en az 41 il ve ilçelerin üçte birinde örgütlenip, kongresini yapmış olması gerekiyor. Bu da ülke genelinde en az 9-10 bin üye demektir. Partilerin üye sayıları ortada; 57, 177, 997 üyesi olan seçime giriyor. Yıllardır kongrelerini yapmamış veya birkaç ay önce kurulan partiler seçime giriyor. Yasalar hak getire. Bu partiler seçime girebiliyorsa, Emrehan Halıcı’nın elektronik partisi niye yok? Diğerleriyle aynı zamanda kurulmadı mı? Bu kadar çok partiyle sağlıklı seçim yapılamıyor. Çünkü; 1-1.5 metrelik oy pusulasında özellikle yaşlılar partisini bulmaktan zorlanıyor. Pusula katlandığında boya birbirine geçiyor ve geçersiz oluyor. Bu oy pusulalarının maliyetleri korkunç, bunlar beyt-ül mal. Dahası var; Tabela partileri kötü niyetli insanlar için bir araç oluyor. İşte Güven Partisinin Adana il başkanlığı, kumar oynatıldığı için 48 defa basıldı. Seçime giremiyor, ama iyi de Adana heyeti nasıl atandı? Tabela partileri özellikle küçük il ve ilçelerde art niyetli insanlar için itibar tabelası olarak kullanılıyor. Eğri oturup, doğru konuşalım; Seçime sokulan partilerin 4’te 3’ünün teşkilâtı yok. Üyesi, aidatı olmayan bu partilerin mali işlemleri Anayasa Mahkemesi’nce denetleniyor mu? Bu yanlışların ortaya çıkarılması için Siyasi Partiler ve Seçim Yasası seçimden önce mutlaka değiştirilmeli. Böylece şu anda sadece beyanları esas alan YSK da yanıltılamaz. Ayrıca 31 partinin işlemlerini Çankaya İlçe Seçim Kurulunun tespit etmesine imkân yok. Seçim kurullarında görev yapan yargıçlar sadece partilere bakmalı, yargı görevi olmamalı. Bu konu baştan aşağı Meclis araştırma konusu olacak kadar önemli. Çünkü; Siyasete atılmak istenen aldatılıyor, seçmen, vatandaş, yani millet aldatılıyor. Devlet hem aldatıyor, hem aldanıyor. Özetle siyasetin ırzına geçiliyor. Evet doğru, siyasi partiler kapatılmamalı, ama siyaseti yozlaştıran, aldatan partilerin de önüne geçilmeli. Normalde kapatılması gereken partiler, seçime sokuluyor. Kapatma kararı verecek bir AYM var mı, o da ayrı mesele. Siyasi parti denetimlerini AYM yerine Sayıştay veya Meclis yapmalı. Mevcut tablo sadece ve sadece AKP’ye yarıyor. Çalmadık kapı bırakmadım, Meclis’te grubu olan 4 partiye de bildirdim. Sadece bir kez CHP Genel Başkan Yardımcılarından biri aradı, bir daha ondan da ses çıkmadı. Daha ne yapmam gerekiyor?”

Cevabı olan varsa, Yılmaz Hastürk’e bildirsin…

Ve de “ileri demokrasi” diye Başkanlık sistemini pazarlayanlar, en önce bu tablonun hâl çaresini konuşsun!..

Foça’ya kucak dolusu sevgiler

Müyesser YILDIZ

3 Şubat 2014

Odatv Link: https://odatv4.com/yazar/muyesser-yildiz/secime-parti-degil-peynirci-giriyor-0302151200.html

Kategori:Uncategorized