İçeriğe geç

Gün Gün Genelkurmay’ın Kozmik Oda “Çabası”!..

Ankara Cumhuriyet Savcılığı Kozmik Oda soruşturmasında takipsizlik kararı verdiği gün dönemin Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ Hürriyet’e, “Kararı okumadan konuşmayacağım” dedi. Kayıp harddiskle ilgili ısrarlı sorular üzerine de, “Kendilerinin Kozmik Oda belgelerinin dışarı çıkarılmasına müsaade etmediğini” hatırlatmakla yetindi.

Başbuğ’un bu sözleri, Genelkurmay Başkanı Necdet Özel’i suçluyormuş gibi yorumlandı. Zira, takipsizlik kararıyla 2010 yılında muhafaza altına alınan gizli bilgi ve belgelerin 2013 yılında Genelkurmay tarafından Savcılığa teslim edildiği ortaya çıkmıştı. Oysa Başbuğ ilk anda, tamamen kendi dönemine ilişkin durumu anlatmıştı.

Genelkurmay uzun bir açıklama yaparak, “Harddiskin savcıya teslim edilmesinin nedenini” şöyle izah etti:

“Mahkeme kararının yerine getirilmesinin yasal bir zorunluluk olması, TSK ve personelini zan altında bırakan soruşturmanın daha fazla sürüncemede bırakılmasının istenmemesi, maddi gerçeğin bir an önce ortaya çıkarılarak, haksız yere suçlanan TSK personelinin uzun süre soruşturma tehdidi altında kalmaktan kurtarılmasının amaçlanması ve TSK aleyhine kamuoyunda oluşturulan olumsuz algının ortadan kaldırılmak istenmesidir.”

Bu açıklamadan bir gün sonra da Genelkurmay Başkanlığı İletişim Daire Başkanı Tuğgeneral Ertuğrul Gazi Özkürkçü, Milliyet’ten Serpil Çevikcan’a Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel’in şu değerlendirmesini aktardı:

“Bazı gazetelerde yayımlanan kozmik büro evraklarının Sayın Genelkurmay Başkanımız tarafından savcılığa teslim edildiğine yönelik haberler asılsızdır ve gerçek dışıdır. Genelkurmay Başkanımızın konuyla ilgili hiçbir girişimi olmamıştır. Tamamen hukuki kurallar çerçevesinde hareket edilmiştir.”

-Bu “Girişimler” Ne?-

Genelkurmay’ın, evrakların Savcılığa teslimi konusunda hiçbir girişimi olmamış, öyle mi?

Gerek Başbuğ döneminde, gerekse sonrasında Kozmik Oda aramasının hukuksuz olduğunun vurgulandığını, defalarca itirazda bulunulduğunu, el koyma ve muhafaza altına alınma kararının kaldırılmasının talep edildiğini, tüm bu itirazların da “devlet sırrı” üzerinde odaklandığını, yani 2013 yılına kadar bilgi ve belgelerin hiçbir şekilde dışarı sızmadığını hatırlattıktan sonra 2013 yılında yapılan işlem ve yazışmalara bakalım:

– Savcılık, 25 Şubat 2013’te Mahkemeye yazı yazarak, “11.02.2010 tarihinde Genelkurmay Başkanlığı Destek Kıtaları Grup Komutanlığı Grup Komutanı Makam odasındaki kilitli kasaya konulan imaj harddisklere el konulması ve çözülerek metin haline getirilmesine karar verilmesini” talep etti.

– Mahkeme aynı gün, “Mühürlü harddisklere elkonulmasına ve çözülerek metin, haline getirilmesine” karar verdi.

– Yine aynı gün Genelkurmay Başkanlığına müzekkere yazılarak, kilitli kasadaki imaj hardisklerin Savcılığa teslim edilmesi istendi.

Gerek Savcılık yazısı, gerek Mahkeme kararında, “devlet sırrı”ndan hiç bahsedilmiyordu. Yani talep de karar da hukuksuz ve geçersizdi. Buna rağmen bakın Genelkurmay ne yaptı; Gün gün gidelim:

– 7 Mart 2013’te Genelkurmay Adli Müşavirliği, Cumhuriyet Savcılığına, “….bilgisayar/CD imajlarını içerir hard diskte devlet güvenliğinin gizli kalmasını gerektirdiği ve devlet sırrı olarak nitelendirilmeleri gereken bilgiler içerebileceğinden, Cumhuriyet Savcılığınca suç olgusuna ilişkin bilgi ve belgelerin belirlenip ayrıştırılması işlemleri sırasında Okşan Çiğdem ve İbrahim Kurtoğlu isimli askeri personelin hazır bulundurulması hususunun Cumhuriyet Savcılığının takdirine bırakıldığına” dair bir yazı gönderdi.

– 16 Mart 2013’te Hakim Albay Muharrem Köse (Genelkurmay Adli Müşaviri), Piyade Albay Faik Ahmet Karadeniz ve Hakim Yarbay Okşan Çiğdem Genelkurmay Destek Kıtaları Grup Komutanlığındaki odada muhafaza edilen imaj harddiskleri soruşturma savcısına tutanak karşılığında teslim etti.

– Mayıs 2013’te Genelkurmay Adli Müşavirliği, Cumhuriyet Savcılığına yeni bir yazı yazarak, “…Özel Kuvvetler Komutanlığının etkinleştirilmesi kapsamındaki teşkilât düzenlemeleri gereğince, Ankara Seferberlik Bölge Başkanlığı binasının başka bir birlik veya kuruma devredileceğinden, mühürlü odada muhafaza edilen malzemelerin Öz. Kuv. K.lığı bünyesinde birlik komutanlığınca hazırlanacak bir odaya nakledilmesinin uygun olacağının değerlendirildiğini” bildirip, “Yapılacak işlemlerle ilgili Cumhuriyet Savcılığından değerlendirme” istedi.

– 13 Hazıran 2013’te yine Genelkurmay Adli Müşavirliği bu defa, “….Özel Kuvvetler Komutanlığının etkinleştirilmesi kapsamındaki teşkilat düzenlemeleri gereğince Ankara Seferberlik Bölge Başkanlığı binasının başka bir birlik veya kuruma devredileceğinden 11 Şubat 2010 tarihinde Cumhuriyet savcısı tarafından kilitlenip mühürlenen 16 numaralı odada bulunan devlet sırrı olarak nitelendirilebilecek ve iddia konusu suçlamalar ile ilgileri bulunmayan bilgi, belge ve kayıtların Birlik Komutanlığına iadelerinin sağlanması, suç olgusuna ilişkin olanların belirlenerek, Cumhuriyet Savcılığınca teslim alınmasını” talep etti.

– Genelkurmay’ın bu talebi üzerine Savcılık, Nöbetçi Hakimliğinden Ankara Seferberlik Bölge Başkanlığının 1. katında bulunan 16 nolu odada yeniden arama yapılmasını istedi.

– 3 ay sonra 13 Eylül 2013’te, “Ankara Seferberlik Bölge Başkanlığının 1. katında bulunan 16 nolu odada, oda içerisindeki belgelerde, bilgisayar ve bilgisayar kütüklerinde arama yapılmasına, suçta delil olarak kullanılabilecek eşyalara el konulmasına ve inceleme yapılmasına” karar verildi.

– 5 gün sonra 18 Eylül 2013’te Ankara Seferberlik Bölge Başkanlığına giden Savcı, 20 Ocak 2010’da mühürlenerek, kilitlenen 16 nolu odada tekrar arama yaptı, suç unsuru olabilecek dokümanlara el koydu. Arama sırasında aramaya katılan Seferberlik Şube Müdürü Piyade Albay Bekir Kazım Evren, bazı belgelerin devlet sırrı niteliğinde gizli belgeler olduğunu belirterek, el konulmasına itiraz etti. Mahkeme, 13 Eylül 2013 tarihli arama kararının yerinde olduğunu belirterek, itirazı reddetti. Ancak red kararında, “Devlet sırrı ve gizli bilgi”den yine bahsedilmedi.

Buraya kadar olan süreci değerlendirirsek;

Görüldüğü üzere Genelkurmay Adli Müşavirliği, belgeleri teslim etmek için adeta çırpınmış. Gerekçe; “Özel Kuvvetler Komutanlığının etkinleştirilmesi kapsamında teşkilât düzenlemesi” yapmak.

Ama bu gerekçeden 3 ay önce, “devlet sırrı”ndan bahsedilmeden verilen 25 Şubat 2013 tarihli mahkeme kararına hiç itirazda bulunmaksızın, 19 gün sonra 16 Mart 2013’te Genelkurmay Destek Kıtaları Grup Komutanlığındaki odada muhafaza edilen imaj harddiskleri bizzat Adli Müşavir Hakim Albay Muharrem Köse ile Piyade Albay Faik Ahmet Karadeniz ve Hakim Yarbay Okşan Çiğdem tarafından Savcıya teslim ediliyor.

Genelkurmay’ın Seferberlik Tetkik Kurulu’nu “lağvetmek“ için acelesi olmalı, ama Savcı ve Mahkemenin hiç acelesi yok ki, Adli Müşavirliğin yeniden arama talebini 13 Eylül’de kabul ediliyor. Yine hiç aceleleleri yok ki, Ankara Seferberlik Bölge Başkanlığı’na 18 Eylül’de gidiliyor ve nihayet arama ve el koyma işlemi 20 Eylül’de tamamlanıyor.

Özel adına yapılan, “Genelkurmay Başkanımızın konuyla ilgili hiçbir girişimi olmamıştır. Tamamen hukuki kurallar çerçevesinde hareket edilmiştir” açıklamasına dönersek;

Evet, Özel’in hiçbir “şahsi girişimi” olmamış, ama kendisine bağlı Adli Müşavirliğin yazıları ortada. Acaba bu yazılardan haberi mi yok?

-Seferberlik Tetkik Kurulu Ne Zaman Lağvedildi?-

Kozmik Oda takipsizlik kararından sonra gazeteler şunu yazdı:

“Kozmik Oda’daki bilgiler Mahkemeye verilince, devlet sırlarının deşifre olma tehlikesine karşı Genelkurmay Başkanı Özel’in, Seferberlik Tetkik Kurulu’nu lağvettiği ortaya çıktı. Özel, sırlar sızmasın diye Erdoğan’ın da onayını alarak YAŞ kararıyla 16 birimi kapattı.”

Acaba, “Mahkemeye verilince” ifadesinden hangi tarihi esas alacağız?

Genelkurmay Adli Müşaviri Muharrem Köse başkanlığındaki ekibin, Genelkurmay Destek Kıtaları Grup Komutanlığındaki odada muhafaza edilen imaj harddiskleri 16 Mart 2013’te Savcıya teslimini mi?

Adli Müşavirliğin, “Gelin arama yapın, belgeleri teslim alın” dediği 13 Haziran 2013 tarihli yazısından sonra Ankara Seferberlik Bölge Başkanlığı’nda 18-20 Eylül 2013’te yapılan arama ve el koymayı mı?

Peki olay sadece Ankara Bölge Başkanlığı’nda yaşandığı halde 16 birimin lağvıyla sonuçlanan, Seferberlik Tetkik Kurulu ne zaman kapatıldı?

Savcılığın takipsizlik kararında buna dair de bilgi var. Şüphelilerden birisinin ifadesiyle ilgili olarak Genelkurmay Adli Müşavirliği’nden gönderilen 14 Temmuz 2014 tarihli bir yazıda, aynen şöyle deniliyor:

“Seferberlik Tetkik Kurulu Başkanlığı ve Seferberlik Bölge Başkanlıkları 28 Haziran 2013 tarihinde lağvedilmiştir.”

Yani Adli Müşavirliğin 13 Haziran’daki yazısından 15 gün sonra… Yani Savcının gelip, belgeleri almasından yaklaşık 3 ay önce… Öyleyse “devlet sırları” , 16 Mart’taki teslimattan sonra sızmış olmalı…. Bu durumda sorumlu kim?

Seferberlik Tetkik Kurulu’nun lağvedildiğini bildiren 14 Temmuz 2014’teki yazının devamında ilginç bir ifade daha var; “Özel Kuvvetler Komutanlığı Vazifesi’nin de 6 Ocak 2014 tarihli onayla değiştirildiği” bildiriliyor.

Acaba o “vazife değişikliği”nde neler var? 2009’daki şu görevlerden hangilerinden vazgeçilmiş olabilir?

– Yurtiçi ve yurtdışında Gayri Nizami Harbi planlamak ve icra etmek

– Direkt Görev Harekatı icra etmek

– Özel Keşif Harekatı icra etmek

– Gerektiğinde İç Güvenlik Harekatına iştirak etmek

– Gerektiğinde Bilgi Destek Harekatı faaliyetleri icra etmek

– Gerektiğinde Sivil-Asker İşbirliği faaliyetleri icra etmek

– Yurtiçi ve Yurtdışında meydana gelebilecek afetlerde arama ve kurtarma faaliyetlerini icra etmek

– Dost ve müttefik Silahlı Kuvvetlerine eğitim desteği sağlamak, doğrudan veya dolaylı olarak yardımda bulunmak

– TSK’daki beden eğitim ve spor faaliyetlerini harekat ihtiyaçları doğrultusunda yönlendirmek ve geliştirmek, muvazzaf/emekli personel ve ailelerine çağdaş ve bilime dayalı spor eğitim desteği sağlamak

– Verilecek diğer görevleri icra etmek

Ankara Bölge Başkanlığı’ndaki bir operasyondan hareketle Seferberlik Tetkik Kurulu’nu lağvetmek, dahası Özel Kuvvetler Komutanlığı’nın görevlerinde değişikliğe gitmek, “Durumdan bir acayip vazife çıkarmak” değil midir?

Sadece Balyoz, Askeri Casusluk sürecinde TSK’dan 250 bin gizli belgenin sızdırıldığı biliniyor. O halde Genelkurmay’ın da lağvedilmesi gerekmez miydi?

-Operasyon Hedefine Ulaştı-

Kozmik Oda operasyonunu çok yakından bilen bir yetkili, şu yorumu yaptı:

“Operasyonun birçok hedefi vardı; Stratejik hedef TSK’nın inine girilmesi, ‘sizin yatak odanıza bile gireriz’ dersi verilmesiydi. Bu hedefe ulaşıldı. Millete verilmek istenen mesaj, ‘TSK faili meçhûllerin sorumlusudur’ idi. 3 günde bitecek bir iş 1 ay özellikle uzatıldı, her akşam televizyonlarda bilgi kirliliği yaratılarak, bu da sağlandı. Üçüncüsü; Ergenekon, Balyoz’la TSK bitirildikten sonra bir işgâl, savaş durumunda düşmanın karşısına kim çıkacak, yurt savunmasını kimler yapacaktı; Milis kuvvetler veya gerilla. İşte bu operasyonla, onu da bitirmeyi hedeflediler.”

Sonuç; Girdiler… Aldılar… Bitirdiler…

Bize de “Kozmik Oda soruşturmasında takipsizlik kararı verildi” diye sevinmek düştü!..

Foça ve Paşakapısı’na kucak dolusu sevgiler

Müyesser YILDIZ

15 Mart 2015

Odatv Link: https://odatv4.com/yazar/muyesser-yildiz/kozmik-odada-gun-gun-neler-oldu-1503151200.html

Kategori:Uncategorized