İçeriğe geç

Sicil Yok… Vallahi İlişki de Yok… Ama “Ahlâksız” İşte!…

İzmir Askeri Casusluk davasında kamuoyunun, “Cezaevinde unutulan astsubay” diye tanıdığı Davut Yıldız hakkında iki yazı yazdım.

29 Mart tarihli yazının başlığı “TSK bir ‘ahlâksız’dan böyle kurtuldu” idi.

Tutuklanmadan 2 ay önce sıralı amirleri, 100 tam sicil notu vermişti. 11 yıllık meslek yaşamı boyunca aldığı sicil puanı da 8 kez 100, 3 kez 98 olmuştu. 22 takdirnamesi vardı.

Buna rağmen 18 aylık hapisin ardından özgürlüğünün dördüncü gününde arayan görev yaptığı İzmir Bornova 57. Topçu Tugay Komutanı Tuğgeneral Yılmaz Yıldırım, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndan bir yazı geldiğini, “disiplinsizlik” gerekçesiyle TSK’dan re’sen ihraç edildiğini bildiriyordu.

20 Şubat 2014’te yürütmenin durdurulması için Askeri Yüksek İdare Mahkemesi (AYİM)’ne başvurdu. Talebi 4 Mart 2014’te reddedildi.

TSK’dan atılma işleminin iptali için de dava açtı. 9 Aralık 2014’te duruşma yapıldı, 20 Ocak 2015’te oy çokluğuyla, “TSK’dan ayrılma işleminin hukuka aykırı olmadığı” kararı verildi. Yani TSK’dan atılması mahkeme kararıyla kesinleşti.

Gerekçe; İzmir Askeri Casusluk davası iddianamesindeki bilgilerdi. “Örgüt üyesi Narin Korkmaz ile cinsel ilişkiye girdiği” öne sürülüyordu. “Eylemleri TSK’nın itibarını sarsacak vahamete ulaşmış, özel hayat sınırını aşmıştı” vs…

Kararda bir yandan uzun uzun bunlar anlatılıyor, öte yandan “kumpas” olduğu ortaya çıkan bir davanın iddianamesini esas almanın çelişkisini gidermek için olsa gerek, “Bu noktada belirtelim ki; Personelin ahlâki zafiyeti ve el koymalar çerçevesinde elde edilen belgelerle tespit karşısında, esasen ayırma sebebinin yargılanan suçtan ayrı olması sebebiyle hakkındaki davanın beklenmesine gerek görülmemiştir” deniliyordu.

Yani, Yıldız’ın TSK’dan ilişiği aslında “fuhuş, casusluk”tan değil, “disiplinsizlikten” kesilmişti.

Kararda hem, “Mesleki safahatında sicil notlarının ‘çok iyi ve mükemmel’ seviyesinde gerçekleştiği, üstlerinin menfi kanaatinin bulunmadığı, sadece bir disiplin cezasının olduğu” belirtiliyor, hem de şu anlatılıyordu:

“Ayırma işleminin, Astsubay Sicil Yönetmeliğinin 61. maddesinin (a) fıkrasında öngörülen usula uygun olarak; sıralı sicil üstlerince 13. 12. 2013 tarihinde düzenlenen sicile dayanılarak başlatıldığı, KKK’lığı bünyesindeki komisyonun incelemesinden geçirilip, Komisyonun işlemi uygun olduğuna dair kararı, KKK’nın tasvibi ve Bakan’ın oluru alınarak, işlemin tesis edildiği, dolayısıyla dava konusu işlemde yetki ve şekil unsurları yönünden hukuka aykırılık bulunmadığı anlaşılmaktadır.”

Özetle; Davut Yıldız’ın “sicili bozuk”tu!..

Kararın oy çokluğuyla alındığını söylemiştik. 5 üyeli dairede atılma kararına sadece Hakim Yarbay Hakan Ali Turgut karşı çıkmıştı. Turgut, İzmir’de devam eden davanın sonucunun ve Davut Yıldız hakkında verilecek kararın beklenmesi gerektiğini, buna riayet edilmeksizin yapılan işlemin hukuka aykırı olduğunu savunmuştu.

Davut Yıldız için hukuki yollar henüz tükenmemişti, bir de “karar düzeltme” aşaması vardı. Şubat’ta aynı mahkemenin, aynı dairesine “karar düzeltme” için başvurdu.

Bunun sonucunu aktarmadan önce, Davut Yıldız hakkındaki ikinci haberimizi hatırlatalım.

Üç gün önce yazdık, daha mürekkebi kurumadı.

Yıldız’la aynı davada, aynı maddeden yargılanan Donanma Komutanı Veysel Kösele’nin YAŞ’ta oramiralliğe terfi etmesine karşılık, Yıldız başta olmak üzere İzmir Casusluk iddianamesi yüzünden çok sayıda genç subay ve astsubayın TSK’dan atıldığına dikkat çekip, “YAŞ’ta atananlar iyi de ya Ordudan atılanlar?” diye sorduk.

-Karar Düzeltmede Oybirliğiyle… –

Şimdi gelelim “karar düzeltme” talebinin sonucuna:

Biz, “Ne olacak bu genç subayların hâli?” diye sorarken, meğer çoktan 7 Temmuz’da karar verilmiş; “TSK’dan ayırma işlemi kanuna ve usule uygun olduğundan, talebin reddine” diye.

Hem de bu defa oybirliğiyle. Kararın iptali davasında atılmaya karşı çıkan Hakim Yarbay Hakan Ali Turgut ne yapmış derseniz? Heyette ufak bir değişiklik var; O gitmiş, yerine Hakim Albay Fikret Eres gelmiş!..

-Sicil Dosyasında Ne var?-

Karar düzeltme aşamasında iki şey daha oldu. Hani “ayrılış sicil belgesi düzenlendiği” gerekçesiyle TSK’dan atılmıştı ya; Avukatı, Mahkeme’den Davut Yıldız’ın sicil dosyasının getirtilmesini istedi. Bu talep sümen altı edildi.

Avukatı, Bilgi Edinme Kanunu kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na başvurup, Yıldız’ın “ayrılış sicillerini” istedi. Cevap verilmedi.

-Narin Korkmaz’ın İçler Acısı Dilekçesi-

Atılma gerekçesinde, “Narin Korkmaz’la cinsel ilişkiye girmesi” detaylı şekilde anlatılıyor ya; Karar düzeltme aşamasında Yıldız’ın avukatı, Korkmaz’ın tanıklığını da talep etti.

AYİM Başkanlığı’na bir dilekçe gönderen Narin Korkmaz, şunları yazmak zorunda kaldı:

“Ben Davut Yıldız ve onun ev arkadaşları ile cinsel ilişkiye girmedim. Zaten girmiş olsam, bunu açıkça söylerim, ki savcılık sorgusunda, mahkeme huzurunda cinsel ilişkiye girip girmediğim askeri personelleri, bu davada yargılanan, yargılanmayan tek tek söyledim. İlişkiye girmediğim ve bu konuda çok hassas davranan Davut Yıldız’ın kesinlikle benimle cinsel ilişkiye girmek gibi bir teşebbüsü bile olmamıştır. Ayrıca bu davada yargılanan, yargılanmayan cinsel ilişkiye girdiğim kişiler sorulduğunda isim isim cinsel ilişkiye girdiklerimi söyleyen ben neden Davut Yıldız konusunda yalan söyleyeyim veya söyleme ihtiyacı duyayım ki!.”

Bu içler acısı dilekçeye de itibar edilmedi ki, kimileri “or” olurken, Davut Yıldız “kül” oldu.

Narin Korkmaz’ın, “ilişkiye girdiğini” kabul ettiği isimlerin bile görevlerine devam ettiğini de vurguladıktan sonra soralım:

“Sicil yok… İlişki yok… Teşebbüs dahi yok… Peki Davut Yıldız’ın suçu ne?..”

Müyesser YILDIZ

9 Ağustos 2015

Kategori:Uncategorized