İçeriğe geç

28 Şubat Davasında Başkandan Sonra Savcı da Gitti!..

Referandum nedeniyle o kadar çok önemli konu gündemden ve dikkatten kaçıyor ki!..

Mesela 15 Temmuz darbesiyle ilgili olarak Genelkurmay çatı iddianamesini hazırlayan Başsavcı Vekili Necip Cem İşçimen’in Anayasal suçlardan alınıp Bilişim Suçlarına verilmesi gibi.

Bu sürpriz değişikliğe, İddianamede darbenin “siyasi sorumlularına” işaret edilmesinin sebep olduğu öne sürüldü.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bu iddia ve yorumların asılsız olduğunu belirtip, “Her yeni gelen Başsavcı’nın işbölümü yapması bugüne kadar süregelen geleneğin devamından başka bir şey değildir” dedi. Konu kapandı.

Balyoz Bal Gibi Kumpastı

Nedense gündemden hızla düşen Genelkurmay çatı iddianamesinde sadece siyasi sorumluluğa dikkat çekilmekle kalınmadı, iki önemli tespit daha yapıldı.

Bunlardan ilki, Başbakan Binali Yıldırım’ın, “Ergenekon da Balyoz da bal gibi vardı” dediği, kumpas davalara ilişkindi ve şunlar anlatıldı:

“TSK içerisindeki her faaliyeti, örgütten aldığı talimatlar doğrultusunda kendi lehine yönlendirebilecek güce erişen FETÖ, son aşama olarak komuta kademesini de kendi istekleri doğrultusunda şekillendirebilmek maksadıyla 2007 yılından itibaren harekete geçmiş ve kendisine mensup olmayan ve kendileri için engel gördükleri herkesi sistematik şekilde tasfiye etmeye başlamıştır. Bu kapsamda; a) İsimsiz ve imzasız mektuplarla personelin yıpratılması hedeflenmiş ve özellikle örgüte zararlı olabileceği veya örgüt tarafından kullanılamayacağı düşünülen generaller ve kurmay subaylar ile yetenekli diğer personel hakkında, örgüt elemanlarınca imzasız mektuplar ve zincir mailler gönderilmiştir. Personel ve istihbarat birimleri ile adli müşavirlikler tarafından bu mektuplara işlem yapılarak, ilgili personel hakkında güvensizlik ortamı yaratılmıştır. FETÖ mensupları tarafından kendine mensup örgüt elemanları hakkında terfilerini etkileyecek menfi bilgiler gizlenirken, diğer personelin en küçük olumsuzlukları ön plana çıkarılmıştır. b) Sosyal medyada personeli itibarsızlaştırmak adına, imzasız mektuplar örgüt elemanları tarafından FETÖ’ye müzahir internet siteleri ve yayın organlarına servis edilmiş bu sitelerde asılsız ve abartılı haberlerle süreç işletilmiştir. c) Örgüt, kendine bağlı olmayan personeli emekli olmaya sevk edecek teamüller dışı tayin ve uygulamalara bel bağlamıştır. Bunlara ilave olarak; a) Stratejik karargâh ve kurumlarda çalışan personelin eğilimlerinin, komutan ve amirlerin zaaf ve açıklarının tespit edilmesi, b) Toplantı ya da önemli görüşmelerde ses kaydı/görüntü alınması, c) Fiziksel ve dijital kritik bilgi ve belgelerin örgüte ulaştırılması marifetiyle TSK’yı itibarsızlaştırma ve halk nezdinde güven duygusunu zedeleme çalışmalarını sürdürmüşlerdir. Çeşitli kumpas davalarıyla kendileri için tehdit oluşturan personelin bertaraf edilmesi kapsamında, örgüt elemanları tarafından kumpas kurmak maksadıyla hazırlanan düzmece belgeler örgütün medyadaki mensuplarına servis edilmiş, örgüte mensup savcılar tarafından soruşturma ve kovuşturmalar başlatılmıştır. Emniyete sızan örgüt personeli tarafından yapılan ev ve işyeri aramalarında düzmece deliller ekilmiştir. Tamamı örgüt elemanlarından oluşan mahkemeler tarafından kamuoyunda ‘isimli davalar’ olarak bilinen onlarca kumpas davası görülmüş ve muhataplarına uzun yıllar sürecek mahkûmiyetler verilmiştir. Örgüt bu mahkûmiyetlerin yüksek yargı organlarında onanmasını da başarabilmiştir. Örgüt üyelerinin korunup kollanması marifetiyle onların ön planda yer almasını sağlayan bu süreçte; asılsız haberler, adli ve idari soruşturmalar, kumpas davaları furyası neticesinde binlerce vatan evladı kendi isteğiyle veya hukuken TSK dışına çıkmaya zorlanmıştır.”

Özetle Savcı, iktidarın anlayışının tersine “Ergenekon ve Balyoz bal gibi kumpas” demişti.

28 Şubat’ı FETÖ Abarttı

Çatı iddianamede, 28 Şubat süreciyle ilgili değerlendirme de iktidarı rahatsız edecek nitelikteydi.

İktidarın bu davaya bakışını daha önce defalarca anlattığım için tekrarlamayacağım. Erdoğan’ın kızları ile pek çok AKP’linin bu davada taraf olduğunu hatırlatmak, sanırım yeterlidir.

Hâl böyleyken, Savcı İşçimen’in hazırladığı Genelkurmay çatı iddianamesinde 28 Şubat’la ilgili şu tespitler yer aldı:

“TSK içerisindeki FETÖ mensuplarına atfedilecek bir davranış ölçütü yoktur. Bu kişiler her türlü yalanı söyleyebilir, olduğundan farklı görünebilir, dini emir ve yasaklarla kendini bağlamaz, hiçbir ahlâki kuralı kabul etmeyebilir, İslâm Dininde haram sayılan içki, kumar, fuhuş gibi günahları işleyebilir. Soruşturmaya uğramamak veya herhangi bir zarar görmemek için adına tedbir dedikleri bu davranışları rahatlıkla sergileyebilir. FETÖ mensupları bu şekilde kendilerini gizlerken, diğer taraftan da TSK içerisinde irtica ile mücadele faaliyetlerini baltalamak için halkın dini duygularını sürekli istismar etmişlerdir. Özellikle kamuoyunda 28 Şubat süreci olarak da bilinen dönemde TSK içerisinde üst düzey yetkililer tarafından verilen bazı demeçler, yüzde 98’i Müslüman olan milletimizin kendi bağrından yetiştirdiği TSK’nın büyük çoğunluğunun din düşmanıymış gibi gösterilmesine neden olmuştur. TSK’nın yapısı nedeniyle esasen kişisel görüş kabul olarak kabul edilmesi gereken bu demeçler çoğu kez TSK’nın tamamına mal edilerek, kurumsal görüş olarak sunulmuştur. Bu konudaki en bariz örneklerden biri 1999 yılında GATA’da görevli diş tabibi bir general, yaptığı bir öğretim yılı açılışında kendisini bu konuda demeç verme ihtiyacında hissedebilmiş ve yaptığı konuşma günlerce ülke gündemini işgâl etmiştir. Bu tür demeçlerin yanısıra sadece bazı sosyal tesislerde meydana gelen türbanlı bir vatandaşımıza nizamiyede müsaade edilmemesi gibi benzeri münferit hadiseler, örgüte müzahir medya organlarınca sürekli gündeme getirilmiştir. Yüzlerce yıllık bir gelenekten gelen halkımızın nazarında ‘Peygamber Ocağı’ olarak itibar kazanmış Türk Ordusu, adeta din düşmanıymış gibi algılanmıştır. FETÖ mensupları, kendileri hakkında yürütülen soruşturmaları önlemek maksadıyla bu durumdan azami istifade etmiş ve kamuoyunda, ‘TSK’da dindar subaylara baskı yapılıyor’ olgusu yaratılmıştır. Örgüt, yıllar boyunca başta başörtüsü olmak üzere her konuda Türk insanının muhafazakâr bakış açısını istismar etmiştir. Neticesinde, TSK tarafından bu çok tehlikeli ve gizli örgüte karşı yürütülen mücadele, hem toplumumuz hem de diğer Devlet kurumları nezdinde yeterince destek bulamamıştır. Bu şeklide her geçen gün TSK içinde serpilen ve güçlenen örgüt, artık kendinden olmayanlara tahammül edemez hale gelmiş ve 2007 yılından itibaren, öncelikle TSK’nın komuta kademesini, müteakiben tamamını ele geçirmek maksadıyla tasfiyeye başlamıştır.”

Erdoğan ve iktidarın, “FETÖ’yü 28 Şubat büyüttü” anlatımlarına karşın, “28 Şubat’ı FETÖ abarttı” diyen bir savcı!..

28 Şubat Savcısının Görüşü Neydi?

İktidarın elindeki yegâne “darbe davası” olan 28 Şubat’la ilgili son gelişmeyi aktarmadan önce 5 yıldır süren bu davanın;

YAŞ kararıyla TSK’dan ihraç edilmiş “FETÖ”cü bir subay tarafından başlatıldığını,

İddianameyi hazırlayan Savcı ile Özel Yetkili Mahkemeler döneminde davaya bakan heyetin iki üyesinin “FETÖ”den tutuklandığını, duruşma savcısının ihraç edildiğini hatırlatalım.

Özel Yetkili Mahkemelerin lağvedilmesinden sonra dava Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi’ne verildi. Son 2 yıldır burada görülen davada Mahkeme Başkanı Fevzi Fevzi Şingar, Savcı da Levent Savaş’tı. Karar aşamasına gelinmişti.

Lâkin Başkan Şingar 4 Ocak’ta HSYK kararnamesi ile burada alınıp, Ankara Bölge Adliyesi Mahkemesi üyeliğine atandı.

Bu görev değişikliğinde kulislerde dillendirilen ve Saray’ın da adının karıştığı iddiaları bir yana bırakıp, “yanlışlık oldu” denilerek Şingar’ın sonradan Yargıtay Cumhuriyet Savcısı yapıldığını belirtmekle yetinelim.

Davanın 87’inci celsesi 22 Şubat’taydı. Mahkeme Başkanlığı’na Başkan Mustafa Yiğitsoy getirilmişti.

İşte bu duruşmadan sonra davanın Savcısı Levent Savaş da gitti.

Yeni Başsavcı’nın 29 Mart tarihli yeni işbölümü görevlendirmesiyle Genelkurmay iddianamesini hazırlayan Necip Cem İşçimen gibi, Savaş’ın da görev yeri değişti. 28 Şubat davasından alınan Savaş, Basın Savcılığı’na verildi.

Peki Savcı Savaş’ın davayla ilgili görüşü neydi? İlk günden itibaren davanın 1 numaralı sanığının Genelkurmay eski Başkanı İsmail Hakkı Karadayı olması sebebiyle, Anayasa’daki düzenleme ve Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin Ergenekon’da İlker Başbuğ’la ilgili verdiği “Yargılama Anayasa Mahkemesi’nde yapılmalı” kararına dikkat çekerek, mahkemenin “görevsizlik” kararı alıp dosyayı Anayasa Mahkemesi’ne göndermesi yönünde mütalaa veriyordu.

Savaş, 22 Şubat’taki son duruşmada da bu görüşünü tekrarladı. Duruşma 23 Mayıs’a, yani referandum sonrasına bırakıldı.

İşte bu arada Savaş gitti, yerine ise Basın Savcılarından Mehmet Hanifi Yıldırım geldi.

Uzatmayalım; AKP’nin referandum kampanyasında kullandığı “Bağımsız ve Tarafsız Yargı İçin Evet” sloganı, yaşananları yeterince izah etmiyor mu?

Müyesser YILDIZ
3 Nisan 2017

Odatv Link: https://odatv4.com/yazar/muyesser-yildiz/kritik-davada-mahkeme-baskanindan-sonra-savci-da-gitti-0304171200.html

Odatv yeni link: https://www.odatv4.com/makale/kritik-davada-mahkeme-baskanindan-sonra-savci-da-gitti-0304171200-113004

Kategori:Uncategorized